Proszę wypełnić formularz - Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!  /  Pracujemy 7 dni w tygodniu

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Oświadczenia i zgody zgodnie z RODO:

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.

8 tysięcy pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 78 tysięcy
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony
  z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci
  100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy już w ciągu 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Pomożemy Ci – nasz zespół tworzy sztab specjalistów z rozmaitych dziedzin prawa, dlatego Twoje pytanie z pewnością trafi do odpowiedniego prawnika-specjalisty.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Zależy Ci na dyskrecji? Masz krępujące pytanie? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Nie wymagamy żadnych innych danych osobowych.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasną i zrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
| | | | | | | | ...
Następne › »

Otrzymałam poradę i odpowiedzi wyjaśniające moje wątpliwości. Trudny problem zabezpieczenia własności został wyczerpująco omówiony i przedstawiono skuteczne prawnie opcje. Wielkie podziękowania z mojej strony za cierpliwość w wyjaśnianiu niezrozumiałych dla mnie kwestii prawnych.

Beata, nauczyciel, 50 lat

Otrzymana odpowiedź pozwoliła mi na podjęcie właściwej decyzji. Uzyskane informacje spowodowały, że uniknęłam dużych kosztów. Bardzo dziękuję za pomoc. Polecam ten serwis wszystkim, którzy mają wątpliwości, brak, bądź niedostatek wiedzy prawniczej.

Hanna

Jestem bardzo zadowolona - szybko, wyczerpująco temat, z orzecznictwem. Nieoceniona jest możliwość dopytania się w razie wątpliwości jakie mogą się pojawić po otrzymaniu odpowiedzi.

Barbara, menadżer, 57 lat

Dziękuję za poradę pomogła mi rozwiać moje wątpliwości. Porada oczywiście konkretna i obszerna. Szkoda tylko że system sprawiedliwości jest takim oportunistom co do wypłacania odszkodowań. Tak poza tym z usługi jestem co do treści materiału zadowolony. Nie wykluczam ze będę korzystał dalej z Waszych usług jeżeli przyjdzie taka potrzeba.

Paweł

Bardzo szybka i wyczerpująca odpowiedz. Jak bym wiedział ze istnieje takie biuro prawnicze internetowe to już dawno bym był jego klientem.

Polecam

Daniel, mechanik samochodowy, 37 lat

Bardzo dziękuje za wyczerpująca odpowiedź . Jestem bardzo zadowolona z usługi. Dziś na rozprawę jadę pewna siebie.

Katarzyna, przedsiębiorca, 28 lat

Otrzymałem odpowiedź od Pani Mecenas Wioletty Dyl, która przekonała mnie w dużej mierze, że nie miałem racji w nurtującej mnie sprawie, zatem skorzystanie z bardzo szybkich usług serwisu eporady24.pl było naprawdę idealnym dla mnie rozwiązaniem. Pani Mecenas nie tylko wprost wyłożyła zawiłości mojego problemu, ale dodatkowo przytoczyła szereg przepisów oraz wyroków, którymi można się kierować w takiej sprawie jak moja.

Paweł, informatyk, 41 lat

Otrzymałam od Pani Hanny Żurowskiej szybką, konkretną i wyczerpującą odpowiedź na moje problemy. Polecam wszystkim, naprawdę warto.

Grażyna, 54 lata

Opinia wystawiona w sposób profesjonalny. Możliwość zadawania dodatkowych pytań nieodpłatnie to duży plus. Poza tym na odpowiedź nie trzeba długo czekać. W pełni polecam ten portal dla wszystkich osób, które poszukują profesjonalnej porady prawnej.

łukasz, nauczyciel, 33 lata

Kompetencje, profesjonalizm, szybkość działania - wszystko na plus. polecam!!!

Małgorzata

Dziękuję za cierpliwe i dogłębne wyjaśnienie mi nurtujących mnie wątpliwości. Udzielona odpowiedź wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami usatysfakcjonowała mnie. Z poważaniem.

Teresa, 60 lat

Odpowiedz na pytanie naprawdę warta ceny, w odpowiedzi na pytanie dostałem pełen prawny opis stanu prawnego w jakim się znalazłem, suche paragrafy plus przystępne wyjaśnienie i komentarz do nich oraz możliwości działania, tak na "chłopski rozum" bo prawnikiem nie jestem i czasami są trudności z odpowiednią interpretacją niektórych pojęć. Warto zaznaczyć możliwość nieograniczonej liczby zadawanych pytań w zadanym temacie w przypadku jakichś niejasności, u mnie bardzo to pomogło w zrozumieniu całości sytuacji no i tu bardzo dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość osobie udzielającej odpowiedzi. Pozdrawiam i polecam.

Zdzisław, technik mechanik, 36 lat

Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedz, szczerze mówiąc nie spodziewałam się jej tak szybko i dlatego nie przeczytałam tej wiadomości wcześniej.Odpowiedz jest napisana jak dla mnie zrozumiale i rzeczowo za co bardzo dziękuję i na pewno wasz portal będę polecać znajomym, bo sądzę, że jest wiele osób, które odpuszczają swoje sprawy, ponieważ nie wiedzą, gdzie się udać. Jeszcze raz bardzo dziękuję p. Markowi i całemu portalowi.

Bożena, 48 lat

Porada prawna została udzielona w krótkim terminie, temat został rzeczowo i wyczerpująco wyjaśniony i omówiony. Odpowiedzi na zadane pytania dodatkowe zostały przygotowane w równie profesjonalny sposób. Takie podejście zapewnia poczucie dołożenia wszelkich starań, by być najlepiej przygotowanym na oczekiwaną konfrontacją na sali sądowej. Szczerze polecam skorzystanie z serwisu i oferowanej pomocy.

Grzegorz

Szybka, profesjonalna porada oraz miła obsługa.

Bronisław, nauczyciel, 54 lata

Super! Dziekuje za wyczerpującą i fachową porade. Pozostane Waszym klientem.

Marek, przedsiębiorca, 70 lat

Jestem bardzo zadowolona z porad jakie uzyskałam . Mimo wielokrotnie zadawanych pytań zawsze bardzo szybko i fachowo otrzymałam wyczerpujące informacje na nurtujące mnie pytania

Marzena, 37 lat

Szybka i bardzo wyczerpująca odpowiedź. Portal godny polecenia. Z pewnością w razie potrzeby raz jeszcze skorzystam!

Grzegorz, kierownik sprzedaży, 32 lata

Serwis oceniamy po raz kolejny bardzo wysoko. Tym razem mieliśmy przyjemność kontaktu z Panią Katarzyną Siwiec, która udzieliła nam obszernych wyjaśnień w sposób profesjonalny, kompetentny i rzeczowy, a przy tym zrozumiały, wskazując jednocześnie na najlepsze rozwiązanie problemu. Do tych wartości należy dodać szybkość, 24-godzinną dostępność oraz możliwość zadawania pytań dodatkowych i nieograniczony wgląd w odpowiedź. Dla nas są to niepodważalne zalety serwisu nad bezpośrednim kontaktem z prawnikiem. Z pełną odpowiedzialnością gorąco polecamy.

Alicja, lekarz, 60 lat

Odpowiedz aż za bardzo profesjonalna, może jedynie nie wskazuje wprost najlepszego rozwiazania. Jestem zadowolony z odpowiedzi, chociaz dała mi mało nadziei, ale lepiej wiedzieć wprost jak sprawy się mają, pozdrawiam.

Marek, inżynier

Witam Dziękuję serdecznie za wyczerpującą informacje , która rozwiała moje wątpliwości .Polecam wszystkim do korzystania z porad fachowców . Pozdrawiam

Regina

Jestem zadowolona z merytorycznej porady udokumentowanej aktami prawnymi. Dzięki niej i odpowiedziom na dodatkowe pytania mogłam załatwić trudną sprawę.

Maria, nauczycielka

Bardzo wysoko oceniam działanie ePorad24. Dzięki otrzymanym informacjom, wygrałem b. ważną sprawę w sądzie.Bardzo wysoki profesjonalizm. B. dziękuję. Pozdrawiam.

Wiesław, 60 lat

Nie mam słów dla okazania wdzięczności za pomoc, jaką otrzymałam na tym portalu. Portal RZETELNY, PROFESJONALNY i stworzony przez UCZCIWYCH ludzi i "dla" ludzi (nie tylko dla pieniędzy). Skorzystałam dwukrotnie z portalu ePorady24.pl w dwóch różnych sprawach. I dwukrotnie udało mi się załatwić swoje sprawy z korzyścią dla siebie i z możliwością wyegzekwowania swoich praw i należności. Prowadząca moje sprawy Pani IZABELA NOWACKA-MARZEION była osobą cierpliwą, rzeczową i odpowiadała szybko, w sposób wyczerpujący i jasny na każde moje drobne pytanie. A było ich naprawdę niemało. Poleciłabym każdemu skorzystanie z pomocy portalu ePorady24.pl. BARDZO DZIĘKUJĘ za wszystko.

Maria, psycholog, 46 lat

Dziekuje bardzo za porady, które uzyskałam u Państwa, a w szczególności Panu Januszowi Polanowskiemu, który skutecznie odradził mi podjecie złych decyzji spowodowanych nieświadomoscią prawa. Piszę "porady", ponieważ bylo ich sporo i odpowiedzi na dodatkowe pytania dostawalam błyskawicznie. Były rzetelne i wyczerpujaco objasniały co mogę dalej robić. Cieszę się, ze skorzystałam z Państwa serwisu i polecam wszystkim!

Bogna

Witam!!! Wszystko w pełni profesjonalnie!!! Gorąco polecam!

Tomasz, elektronik, 27 lat

Otrzymana odpowiedź była wyczerpująca, napisana zrozumiałym dla laika językiem. Jeżeli zdecydujemy się na likwidację na pewno poprosimy o pomoc prawną. Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Bożena, emerytka

Bardzo szczegółowa i wyczerpująca porada.

Mirosław, 55 lat

W obecnych czasach, w gąszczu przepisów i narastającej nieuczciwości, każdy potrzebuje wsparcia i ochrony, by nie zostać zgładzony. Ja skorzystałam i racje miałam. Pismo dostałam takie, jakie chciałam, z uchwyceniem istoty sprawy i w oparciu o paragrafy i ustawy. TO JEST PODSTAWA, BY MAJĄC RACJĘ, WIEDZIEĆ, JAK JEJ DOCHODZIĆ, BY SOBIE NIE ZASZKODZIĆ. Dziękuję za pomoc w dochodzeniu racji, za taktowny i pełen zrozumienia sposób porozumienia, za profesjonalizm Panu Mecenasowi Markowi Gola i całemu zespołowi DZIĘKUJĘ.

Marzena

Otrzymałem obszerną, rzeczową i zrozumiałą dla mnie poradę. Zdecydowanie polecam zainteresowanym.

RyszardSzukamy ambitnego prawnika » wizytówka