Proszę wypełnić formularz - Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!  /  Pracujemy 7 dni w tygodniu

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Oświadczenia i zgody zgodnie z RODO:

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.

8 tysięcy pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 78 tysięcy
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony
  z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci
  100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy już w ciągu 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Pomożemy Ci – nasz zespół tworzy sztab specjalistów z rozmaitych dziedzin prawa, dlatego Twoje pytanie z pewnością trafi do odpowiedniego prawnika-specjalisty.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Zależy Ci na dyskrecji? Masz krępujące pytanie? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Nie wymagamy żadnych innych danych osobowych.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasną i zrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
| | | | | | | | ...
Następne › »

Z eporad24 korzystałem już kilkakrotnie, zawsze są to odpowiedzi pełne, zrozumiałe i na dobrym poziomie. Byłem zainteresowany poradami z zakresu spraw cywilnych i służbowych. Prowadzę średniej wielkości Spółkę, te porady są dla mnie uzupełnieniem do opinii moich prawników. Niektóre problemy nie są jednoznaczne wymagają głębszej analizy czasem przez dwóch niezależnych prawników. To uzyskacie na eporady24.

Czesław, prezes

Z eporady24 korzystałem już kilkakrotnie, zawsze są to odpowiedzi pełne, zrozumiałe i na dobrym poziomie. Byłem zainteresowany poradami z zakresu spraw cywilnych i służbowych. Prowadzę średniej wielkości Spółkę, te porady są dla mnie uzupełnieniem do opinii moich prawników. Niektóre problemy nie są jednoznaczne wymagają głębszej analizy czasem przez dwóch niezależnych prawników. To uzyskacie na eporady24. KlientacUdzielona odpowiedź jest w pełni wyczerpująca do zadanego pytania. Podoba mi się szybkość działania i załatwienie sprawy co jest niezmiernie ważne i potrzebne. Takie metody załatwiania potrzeb interesantów są dziś niezbędne. Dziękuję Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion za cierpliwość i wyrozumiałość.

Pozdrawiam

Jan, przedsiębiorca, 51 lat

Odpowiedzi na zadane pytania są szybkie konkretne i rzeczowe bez rozwodzenia się w przepisach Wiem ze prawo spadkowe jest skomplikowane ze w niektórych sytuacjach prawnicy sami mają kłopot Musze powiedzieć i zauważam ze Pan Krupiński ma duże doświadczenie w swoim zawodzie. Bardzo dużo mi wyjaśnił obecnie wiem jak z tym problemem mam się poruszać. Czytając na swój temat wybrane schematy prawnicze nieraz się różnią co prowadzi do zagubienia w gąszczu przepisów osoby z problemem co później prowadzi do rozczarowania i nie można się z tego posunięcia się wycofać Bardzo ważna sprawa jest to żeby zacząć rozwiązywać problemy właściwie od samego początku bo później jest kupa problemów i niedomowień. Ja osobiście jestem zadowolony i wiem co mam dalej robić. Zawsze będę z tego portalu korzystał. Nadmieniam że pracowało mi się bardzo przyjemnie. 

Za udzieloną pomoc serdecznie dziękuję

Czesław, handlarz, 58 lat

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.

Bożena, nauczyciel, 54 lata

Są takie chwile, że potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach, które są dla Ciebie niełatwe i trudne. Szukasz wtedy pomocy prawnej. Tak było w mojej sprawie. Znalazłem w intrenecie stronę eporady24.pl. Z umieszczonych tam opisów porad wywnioskowałem - mogą mi pomóc - opisałem moje potrzeby. Po paru chwilach otrzymałem powiadomienie, że pomogą mi. I tak po 24 godzinach miałem odpowiedź zawierającą fachową zawodową poradę i zapewnienie o dalszej pomocy w tej mojej sprawie.

Wiktor, emeryt

Szybka i wyczerpująca odpowiedź - dziękuję.

dziękuję

Eugenia, psychoterapeuta, 58 lat

Dziękuję Państwu za udzieloną poradę, dzięki której w szybki i skuteczny sposób uporałam się z nowym i trudnym dla mnie problemem. Państwa porady okazały się bardzo konkretne, udzielone szybko, w przystępny sposób a jednocześnie niezwykle profesjonalnie. Dla mnie na wysokim poziomie znajomości tematu.

Z poważaniem

Irena, nauczycielka, 52 lata

Nie po raz pierwszy współpracowałem z Kancelarią. Bardzo jestem zadowolony, jak zawsze. Otrzymałem obszerne, cenne informacje. Zdecydowanie Państwa polecam.

Dariusz, 51 lat

Pismo przygotowane szybko i fachowo - cieszę się, że skorzystałem z portalu i pomocy Prawnika, gdyż samemu tak jasno i zarazem "prawniczo" nie sporządziłbym dokumentu do Sądu. Dziękuje za dotychczasową pomoc.

Darek

Bardzo dziękuje za dotychczasową pomoc. Szczególnie cenię sobie cierpliwość Prawników. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla Prawnika większość zadawanych pytań jest "oczywistych" i tym bardziej cenię ich czas poświęcony na rozpoznanie problemu. Sam zadawałem kilkanaście pytań i na każde z nich otrzymywałem błyskawiczną, a co najważniejsze fachową poradę. Szczerze polecam korzystanie z tego portalu, gdyż pozwala on na chociaż częściowe zdobycie wiedzy w jakże zawiłych paragrafach naszego prawa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Darek

Szybko i konkretnie. Super alternatywa dla wszystkich których gonią terminy. Oszczędność czasu i pieniędzy.

Pozdrawiam i Dziękuję

Darek, 48 lat

Odpowiedz na moje pytanie była konkretna.

Bernadeta, 46 lat

Bardzo rzetelna i wyczerpująca odpowiedź. Krótki okres oczekiwania. Polecam wszystkim potrzebującym pomocy prawnej.

Danuta, emeryt

Sprawy ewentualnego unieważnienia spadku po zmarłej mojej małżonce. Chciałbym tą drogą serdecznie PODZIĘKOWAĆ za fakt istnienia grupy tak wspaniałych fachowców w osobach prawników. Zapewne jesteście dumni z faktu, że możecie swoją fachowość przelać na ogromną niemoc zarazem POMOC ludziom, którzy tej pomocy potrzebują . Jesteście WIELCY. Kieruje przede wszystkim podziękowania dla Szanownej Pani Mecenas Siwiec. Przeogromna fachowość i serdeczność w przekazywaniu swoich porad.

Andrzej, rencista, 63 lata

Bardzo szybka i zrozumiała odpowiedź.

Polecam

Stanisław

Bardzo gorąco dziękuję za wyczerpującą, profesjonalną odpowiedź na moje pytania. Będę polecać tę stronę moim znajomym. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Małgorzata, 50 lat

Jestem bardzo zadowolona z obsługi. Szybko, konkretnie i profesjonalnie. Bardzo polecam ten portal.

Joanna, pracownik biurowy, 31 lat

Dziękuję bardzo za przygotowanie odpowiedzi na moje pytania, porady naświetliły mi inny obraz sprawy i mam nadzieje ze pomogą mi.

Paweł

Szybko, fachowo, rzetelnie. Nie ukrywam mogłoby być taniej. Serdecznie polecam.

Pozdrawiam

Leszek

Bardzo dziękuję Panu Piotrowi Gelińskiemu za pomoc w dość trudnej sprawie - profesjonalne zredagowanie pisma. Dziękuję także za cenne wskazówki, które pomogły wykonać wszystkie czynności wymagane przy wysyłaniu tego dokumentu oraz za podanie sygnatur orzeczeń w podobnych sprawach. Doceniam wiedzę i profesjonalizm Pana Doradcy.

Maria

Wysyłając zapytanie nie spodziewałam się tak rzetelnego i profesjonalnego podejścia. Zachęcam wszystkie osoby które potrzebują pomocy prawnej do skorzystania z usług eporady24.pl

Anna

Szyba i rzeczowa porada, dziękuję i pozdrawiam Pana Marka Gola.

Grzegorz

Pan Marek Gola wysłał mi rzetelna , wyczerpującą odpowiedz - za co bardzo dziękuję Panu i całemu Zespołowi.

Joanna, księgowa, 65 lat

Dziękuję za rzetelne fachowe i z pełnym zaangażowaniem czasowym podejście do mojej sprawy.

Michał, 5l lat

Porady bez wychodzenia z domu, szybko. Jeżeli zajdzie potrzeba skorzystam ponownie. Polecę znajomym.

Sławomira

Przez ostatnie 15 lat zajmowałam się między innymi oceną badania satysfakcji ( i lub lojalności ) klienta i nie było przypadku żebym dała najwyższą ocenę a w Państwa przypadku robię to z największą przyjemnością . Zdaję sobie sprawę , że moje pytania nie były z tych b.trudnych niemniej jednak sposób prowadzenia przez Państwa korespondencji z klientem jak i wypowiadanie w sposób prosty zawiłych problemów prawnych pozwolił mi na wystawienie takiej oceny.

Marianna, ekonomista, 70 lat

Polecam bardzo rzetelna porada.

Krystyna, 55 lat

Dziękuję bardzo za poradę prawną. Przy bardzo umiarkowanej cenie i wielokrotnych doprecyzowaniach pytania głównego otrzymałem wyczerpującą odpowiedź. Przed zadaniem pytania byłem sceptyczny do wystawianych pozytywnych opinii. Ku mojemu zdumieniu dobra jakość usługi skłania mnie do podtrzymania kontaktów z Waszą Firmą EPORADY24. Szczególnie dziękuję Pani Irynie. Jesteście Państwo warci znaku RZETELNA FIRMA.

Pozdrawiam,

Jacek z Warszawy

Odpowiedzi zostały opracowane jasno, a tam, gdzie to było możliwe, poszerzone zostały o dodatkowy komentarz lub informację. Mam teraz zdecydowanie mniej wątpliwości, niż przed zadaniem pytania.

Maciek

Opinia bardzo pomocna, ważne że jest możliwość zadawania dodatkowych pytań.

MagdaSzukamy ambitnego prawnika » wizytówka