Proszę wypełnić formularz - Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!  /  Pracujemy 7 dni w tygodniu

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Oświadczenia i zgody zgodnie z RODO:

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.

8 tysięcy pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 78 tysięcy
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony
  z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci
  100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy już w ciągu 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Pomożemy Ci – nasz zespół tworzy sztab specjalistów z rozmaitych dziedzin prawa, dlatego Twoje pytanie z pewnością trafi do odpowiedniego prawnika-specjalisty.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Zależy Ci na dyskrecji? Masz krępujące pytanie? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Nie wymagamy żadnych innych danych osobowych.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasną i zrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
| | | | | | | | ...
Następne › »

Odpowiedź była szybka i wyczerpująca. 

Dziękuję

Józef, 65 LAT

Porada okazała się pełna, fachowa i wyjaśniająca kilka kwestii jednocześnie. Osoba odpowiedzialna za poradę rozszerzyła moje podstawowe pytania i wyjaśniła wszystkie kwestie sporne, opierając się na konkretnych artykułach, wyrokach NSA i dodając do tego własny komentarz by wszystko było bardziej zrozumiałe. 

Jestem bardzo zadowolony i szczerze polecam.

Robert, pracownik umysłowy, 28 lat

Opinia dotyczy części batalii, z urzędnikami miasta, bardzo dobre uzasadnienie w piśmie od państwa nie zakończyło sprawy ale w dalszym postępowaniu przed SKO dało podstawy do wyroku na naszą korzyść. Ostatecznie sprawa zakończona sukcesem.

Daniel, 38 LAT

 Z usług portalu korzystałem drugi raz i kolejny raz przekonałem się do rzetelności i fachowego podejścia do problemu przez kadrę prawniczą. Polecam serdecznie i życzę sukcesów w pracy. 

Pozdrawiam

Rafał, prywatny przedsiębiorca, 36 lat

Jestem niezmiernie wdzięczna za szybciutką, jasną i fachową poradę w mojej sprawie! Teraz już wiem jak rozwiązać swój problem. 

Bardzo polecam!

Grażyna

Bardzo precyzyjna, jasna, rzeczowa odpowiedz, która rozwiała moje wątpliwości. Jestem bardzo zadowolona. 

Polecam :-)

Anna, własna działalność, 37 lat

Bardzo wnikliwa analiza zagadnienia, rozważanie problemu pod różnymi kątami, przystępny język porady i dobry kontakt. Super!

Iga

Korzystam z serwisu kolejny raz - uzyskiwałam porady zarówno dla siebie, jak i w imieniu przyjaciół. W perspektywie czasu stwierdzam, że dotychczasowe porady z serwisu były potwierdzane wyrokami sądu. Bardzo cenię sobie pomoc tu uzyskaną.

Joanna, działalność gospodarcza, 56 lat

Jestem bardzo zadowolona z przebiegu udzielenia informacji i jestem bardzo zadowolona z wystawionej opinii.

Anna, wolny zawód, 44 lata

Rzeczowa porada. Jak najbardziej polecam.

Mariusz

Witam Szybko udzielona odpowiedź była konkretna, powołująca stosowne przepisy (co jest istotne) i dość szeroko traktowała zapytanie. Szczególnie cenna jest możliwość zadania dodatkowych pytań.

Dorota

Pani Monika Wycykał - Prawnik, który przygotował umowy, skonstruowała je bardzo szybko i co najważniejsze, bardzo rzetelnie. W trakcie negocjacji z kontrahentem kilkakrotnie (nie zważając na trwające w tym czasie aż dwa weekendy), wprowadzała korekty i pisała wyczerpujące wyjaśnienia, wykazując się niesamowitą cierpliwością. Ogólnie rzecz ujmując, nie mógłbym być bardziej zadowolony.

Jacek, handlowiec, 51 lat

Porady Pani Prawnik z portalu pomogły wygrać sprawę w Sądzie (dochodzenie należności od dłużnika). Zaproponowana strategia sprawdziła się w 100%.

Marcin

Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi radcy prawnego.

Teresa, 30 lat

Dziękuję za wyczerpujące informacje.

Pozdrawiam

Jarosław

Opinie oceniam jako bardzo dobrą i szybką.

Maria

Portal oceniam bardzo pozytywnie. Poleciłam go już kilku moim znajomym. Zalety: dostęp do porad prawnych z różnych dziedzin, możliwość zadania pytania bez ryzyka natychmiastowej zapłaty, możliwość zadawania nielimitowanych dodatkowych pytań BEZPŁATNIE w tym samym temacie, bardzo szybkie uzyskanie odpowiedzi niezależnie od pory dnia i niedziel czy świąt, co w sumie pozwala na zmniejszenie stresu :) i uzyskanie porad popartych przepisami prawa. 

 

Polecam!

Urszula

Otrzymałam szybka i wyczerpującą odpowiedz . Jestem bardzo zadowolona i przekonana o wysokiej jakości usług prawników.

Ewa Sokolowska

Na dzień dzisiejszy pomoc jaką uzyskałam od Pana Tomasza Krupińskiego jest bardzo pomocna. Dużo moich niepewności, a właściwie brak informacji na interesujący mnie temat został mi wytłumaczony w prosty i dokładny sposób. Odpowiedzi zarówno na główne, pierwsze pytanie, jak i dodatkowe otrzymałam w ekspresowym tempie.

Jak na razie bardzo dziękuję i liczę na dalszą pomoc.

Anna

Korzystałem z porad prawnych Pani mecenas Elizy Rumowskiej i bardzo polecam każdemu, kto ma problemy prawne. Porady Pani Rudowskiej są zrozumiałe, przystępne a sama Pani mecenas jest wyrozumiała. Moja sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale otrzymałem wiele porad, aby w przyszłości postępować mądrze i umieć się bronić. Dziękuję też za możliwość kontaktu z tak miła i fachową prawniczka.

Pozdrowienia dla Pani Elizy

Włodzimierz, prac. umysłowy, 65 lat

Dzięki pomocy mogłem zorientować się w moim problemie. Odpowiedzi były wyczerpujące i nawet parę tygodni po podstawowym pytaniu otrzymałem wyczerpujące odpowiedzi na dodatkowe pytania. To wszystko w jednej cenie. Odpowiedzi były szybkie i treściwe. Po prostu 5-cio gwiazdkowy portal DZIEKUJE!!!

Tomasz, 48 lat

Dokładna i szybka odpowiedź

Mariusz

Kochani napisze krótko Pani Anna Sufin, nadspodziewanie wkłada nie tylko prace ale i serce w to co robi. Ma dobre podejście do klienta, ma talent negocjatora i widać że miała dobrych nauczycieli może i miała trudniejsze zapytania, ale uważam ze moja kwestia , to niezły ORZECH dla niej, jeszcze raz dziękuję Pani ANNO.

Wes, kierowca tira, 56 lat

Informacja bardzo rzetelna. Odpowiedź otrzymałam jeszcze tego samego dnia. Ceny bardzo dostępne. Polecam wszystkim potrzebującym porady prawnej.

Bożena, urzędnik państwowy, 53 lata

Bardzo dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź. Jestem zaskoczona taką ilością cennych rad i podpowiedzi. Mam nadzieję, że sprawa zakończy się pomyślnie dla mnie

Pozdrawiam

Teresa, księgowa, 49 lat

Jestem bardzo zadowolony z udzielenia mi porady, ponieważ moja sprawa jest nieco zagmatwana zadawałem dodatkowe pytania i każdorazowo natychmiast dostawałem odpowiedź i wskazówki do dalszego działania.

Z całą odpowiedzialnością polecam powyższy serwis

Kazimierz, emeryt, 71 lat

Świetna i profesjonalna strona.

Łukasz, marynarz, 35 lat

Jestem zadowolona z porady online w tym serwisie. Otrzymałam odpowiedź kompletną. Ponadto byłam w stałym kontakcie z prawnikiem, który pomagał mi w rozwiązaniu problemu. Polecam porady prawne w tym serwisie. Ja z pewnością będę nadal korzystać z niego by rozwiązywać wątpliwości zawodowe, których w mojej branży nie brakuje.

Joanna, montażysta filmowy

Mimo że porada prawna odbywa się przez internet to odpowiedź jest bardzo wyczerpująca i na temat. Mogę bez problemu wrócić za kilka dni do problemu i nadal dopytać w podanej sprawie i zawsze otrzymuję odpowiedź. Na prawdę nie spodziewałam się że otrzymam odpowiedzi na wszystkie pytania. Jestem bardzo miło zaskoczona.

Dziękuję i pozdrawiam!

Ewa, konsultant, 32 lata

Ocena bardzo dobra

Małgorzata, bankowość, 50 latSzukamy ambitnego prawnika » wizytówka