Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponowny tytuł wykonawczy

Janusz Wyląg • Opublikowane: 2009-09-17

Problematyka artykułu dotyczy sytuacji, kiedy wierzyciel utracił z jakiś przyczyn dokument zaświadczający o jego tytule wykonawczym względem dłużnika. Autor objaśnia, jakie kroki należy przedsięwziąć, aby uzyskać go ponownie.

zdjęcie prawnika
Janusz Wyląg

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Wydanie ponownego tytułu wykonawczego następuje w przypadku utraty oryginału tego dokumentu. Zgodnie z art. 794 Kodeksu postępowania cywilnego decyzję taką może wydać sąd w postanowieniu wydanym po przeprowadzeniu rozprawy. Sądem właściwym do wydania ponownego tytułu wykonawczego jest sąd, który wydał pierwotny tytuł wykonawczy. Postępowanie wszczynane jest na wniosek wierzyciela, lecz w przypadku gdy tytuł wykonawczy został wydany z urzędu, ponowny tytuł wykonawczym może również zostać wydany z urzędu.

 

W postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego okoliczność, że wierzyciel nie wie, co się stało z tytułem wykonawczym, niekoniecznie musi świadczyć o tym, że tytuł nie został przezeń utracony. Właśnie nieświadomość tego, co się stało z posiadanym uprzednio dokumentem, jest jednym z przejawów jego utraty.

 

Utracony tytuł wykonawczy to taki, który wbrew woli lub niezależnie od woli wierzyciela został zagubiony, zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego użycie lub też znalazł się w posiadaniu dłużnika lub osoby trzeciej.

 

Jednakże dobrowolne wydanie przez wierzyciela dłużnikowi lub osobie trzeciej tytułu wykonawczego skutkuje niedopuszczalnością uzyskania ponownego tytułu wykonawczego.

 

Postępowanie w przedmiocie wydania ponownego tytułu wykonawczego ogranicza się do badania przez sąd faktu utraty jego oryginału. Sąd nie może badać okoliczności, które zaszły po wydaniu utraconego tytułu wykonawczego, między innymi tych, które mają wpływ na istnienie świadczenia, bądź też na jego wykonalności. Niedopuszczalne jest także badanie przez sąd kwestii przedawnienia roszczenia stwierdzonego utraconym tytułem wykonawczym. Sąd jednak może rozpatrywać okoliczność dokonanych przez dłużnika w toku egzekucji wpłat, jeżeli zostały one uwidocznione w utraconym tytule wykonawczym.

 

Ponowny tytuł wykonawczy powinien odpowiadać dokładnie treści utraconego tytułu wykonawczego.

 

Na wydanie ponownego tytułu wykonawczego, jak również na odmowę jego wydania przysługuje zażalenie na podstawie art. 795 § K.p.c.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »