Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponowne postępowanie i zawiadomienie w sprawie licytacji

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-05-01

Dzisiaj dowiedziałem się nieoficjalnie, że ponoć komornik ma licytować moją łąkę (ok. 2,9 ha). Mieszkam 100 km od nieruchomości i jestem na zwolnieniu L4, które wysłałem do KRUS-u tydzień temu, więc pojechała moja znajoma do komornika i dowiedziała się, że rano była licytacja z powództwa prywatnego wierzyciela, do którego dopisał się KRUS i że wyznaczono dla mnie kuratora, bo nie można było ustalić miejsca mojego pobytu, dlatego nie dostałem tytułów wykonawczych. Fakt, mieszkam bez zameldowania, ale KRUS zna mój adres i zna go też inny komornik, który ściąga ode mnie zasądzone alimenty, zatem według mnie kurator nie dołożył należytych starań. Licytacja uprawomocni się za 7 dni. Czy w tej sytuacji można prosić sąd o wydanie postanowienia o konieczności ponownego postępowania i zawiadomienia mnie przed licytacją?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli chodzi o wydanie orzeczeń sądowych – choć nie o to Pan w zasadzie pyta – to niestety, ale uważam, że jedyną możliwością ich wzruszenia jest złożenie skargi o wznowienie postępowania na podstawie art. 401 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego. W myśl tego przepisu można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana, albo też – wskutek naruszenia przepisów prawa – była pozbawiona możności działania.

Musiałby Pan jednak wykazać, że doszło do nieprawidłowego ustanowienia i postępowania kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i wobec tego został Pan pozbawiony możliwości działania. Pogląd taki jest utrwalony w judykaturze. W myśl tegoż poglądu „zaniechania kuratora procesowego traktowane być muszą tak jak zaniechania strony, dla której kurator taki został ustanowiony, a ewentualne nieprawidłowości związane z jego ustanowieniem i działaniem mogą stanowić jedynie podstawę nieważności postępowania przewidzianej w art. 379 pkt 5 k.p.c., uwzględnianej w ramach kontroli instancyjnej albo wznowienia postępowania w oparciu o art. 401 pkt 2 k.p.c.” – tak np. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. akt Ts 192/13, i przywołany tam wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 2012 r., sygn. akt IV CSK 284/11.

Trzeba jednak wykazać błędy działania kuratora lub fakt, że konkretnemu wierzycielowi (nie KRUS-owi, tylko temu, na którego wniosek ustanowiono kuratora) był znany Pana adres zamieszkania, a z tego, co zrozumiałam, niestety tak nie było. Tylko KRUS i jakiś inny komornik znają Pana aktualny adres. Nie znał go jednak ani ten wierzyciel, ani sąd.

Natomiast jeśli chodzi o działania w zakresie „odwleczenia” w czasie egzekucji, to – jak rozumiem – na chwilę obecną licytacja została wyznaczona, ale jeszcze się nie odbyła. Powinien Pan jak najszybciej się ujawnić, aby to Panu były doręczone pisma i aby mógł je Pan zaskarżać i w ten sposób wydłużać w czasie całą egzekucję. Przykładowo może Pan złożyć wniosek o wyłącznie komornika, np. zarzucając mu brak bezstronności. Art. 9 ust 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi, że wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami. To powinno opóźnić egzekucję.

Ale ponieważ istnieją tytuły wykonawcze, wcześniej czy później do licytacji dojdzie, wówczas będzie Pan mógł zaskarżyć postanowienie o przybiciu, a następnie postanowienie o przysądzeniu (są to etapy egzekucji z nieruchomości). To da Panu – w zależności od sądu – nawet i rok czasu, ale niestety musi się Pan liczyć z tym, że licytacja może doprowadzić do nabycia tej nieruchomości, choć oczywiście nie musi, jeśli nikt nie będzie zainteresowany jej zakupem.

Jedynym sposobem skutecznego zwalczania egzekucji z nieruchomości byłoby tak naprawdę działanie poprzez skargę o wznowienie postępowania, o czym pisałam, ale do jej skuteczności muszą zajść opisane wyżej przesłanki. Aczkolwiek teraz niech się Pan jak najszybciej ujawni w postępowaniu egzekucyjnym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »