Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pomoc rodzicom w spłacie długu

Marek Gola • Opublikowane: 2018-02-21

Moi rodzice posiadają mieszkanie własnościowe, które zadłużyli na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Komornik powiedział im, że mają trzy miesiące na spłatę całego długu, bo inaczej mieszkanie idzie na licytację. Rodzice oczywiście chcą tego uniknąć. Mogę pomóc w spłacie długu, tzn. spłacić pewną część zobowiązania, a resztę w ratach. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani rodzice są właścicielami mieszkania. Zaległości z tytułu czynszu sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Aktualnie przeciwko Pani rodzicom prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Komornik wyznaczył 3-miesięczny termin na spłatę zadłużenie, podkreślając, iż po tym terminie nastąpi egzekucja z lokalu. Zastanawia się Pani, jak tego uniknąć.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż nie powinna Pani rozmawiać z komornikiem, lecz z wierzycielem, przy czym zastrzec należy, że wierzyciel, jako iż nie jest Pani dłużnikiem, może nie zechcieć z Panią czynić jakiekolwiek ustalenia. Nie jest Pani bowiem stroną postępowania egzekucyjnego. Nie zmienia to jednak faktu, że może Pani takie starania podjąć, wskazując, iż jest chętna przejąć na siebie zobowiązania rodziców, pod warunkiem zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z art. 519 K.c. osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu).

Przejęcie długu może nastąpić:

1) przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;

2) przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

W chwili obecnej winna Pani zatem wystąpić do wierzyciela z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę dłużnika, przy jednoczesnym zobowiązaniu się do spłaty zadłużenia obciążającego rodziców w określonych przez Panią ratach.

Jeżeli wierzyciel nie wyrazi zgody na przejęcie przez Panią zadłużenia, wówczas proszę wystąpić alternatywnie (w tym samym piśmie) o zgodę na spłatę zadłużenia ratalnie. Wówczas jednak (druga opcja) wniosek musiałby zostać podpisany przez Pani rodziców.

Osobiście uważam, że komornik może nie być zainteresowany takim rozstrzygnięciem, albowiem jest ono dla niego mniej korzystne, jednak na szczęście komornik musi działać tak, jak żąda tego od niego wierzyciel, co z kolei powoduje, iż winna się Pani ugadywać z wierzycielem.

O ile ma Pani taką możliwość proszę przelać określoną kwotę na rachunek wierzyciela, by wykazać się dobrą wolą spłaty zadłużenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »