Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pojazd wykupiony na raty i problemy ze spłatą

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-12-07

Posiadam pojazd wykupiony na raty, ale mam problemy ze spłatą. Kilka lat temu wzięłam auto kredytowanie przez bank. Później pojawiły się problemy finansowe. Zrobiłam wycenę pojazdu, żeby zwrócić go wierzycielowi. Niestety wycena nie została skomentowana przez bank (wysłałam ją pocztą). Sprawa poszła do komornika, ten jednak umorzył postępowanie. Teraz dostałam informację, że bank grozi mi wnioskiem do prokuratora o przywłaszczenie mienia. Co robić? Nie mam dostępu do umowy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skoro nie ma Pani dostępu do umowy, zakładam, że jest to jednak umowa przewłaszczenia, więc postaram się Pani wyjaśnić stan prawny.

Zakładam, że skoro osoba odwiedzająca Pani dom rodzinny mówi o przywłaszczeniu, to samochód został przewłaszczony na zabezpieczenie przez bank. Nie zmienia tego fakt, że jest Pani w jego posiadaniu. Zawsze jest tak, że bank przewłaszcza samochód, ale wydaje go kredytobiorcy do używania.

Art. 284 Kodeksu karnego stanowi w § 1 i 2, że „kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a ten kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Zapowiedź takiego postępowania jest właśnie do Pani kierowana.

Z kolei art. 101 ust. 1 ustawy Prawo bankowe stanowi, że „zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych”.

Zakładam, że taką właśnie formę zabezpieczenia wybrał bank. Jest to bardzo powszechne.

Po spłacie kredytu bank zobowiązuje się do przeniesienia z powrotem na przewłaszczającego własności rzeczy.

Istotą stosowania tego rozwiązania jest też to, że bank godzi się na zatrzymanie przedmiotów przewłaszczenia we władaniu przewłaszczającego (w tej sytuacji przez Panią) na podstawie stosunku użyczenia. Stąd też Pani ma w posiadaniu samochód.

W sytuacji gdy rzeczywiście auto jest przewłaszczone, niestety ale jeśli bank zażądał zwrotu samochodu, co należy uznać za wypowiedzenie stosunku użyczenia auta, rzeczywiście zarzut przywłaszczenia może okazać się zasadny.

Oczywiście nie jest powiedziane, że rzeczywiście zostanie złożone przeciwko Pani zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Jak wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II AKa 81/14, „przywłaszczenie wyrażać się może w rozmaitych formach, które dostatecznie wyraźnie symbolizują zerwanie przez sprawcę więzi łączącej cudzą rzecz z jej właścicielem i włączenie tej rzeczy do majątku sprawcy lub traktowanie tej rzeczy w inny sposób, jako swojej własności, potwierdzając, że przewłaszczenie na zabezpieczenie podlega pod zakres przepisu 284 k.c.”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »