Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podpisanie kredytu dla koleżanki

Autor: Katarzyna Siwiec

Podpisałam kredyt dla koleżanki w wysokości 20 tys. zł. Potem okazało się, że ma inne kredyty w tym samym banku. Więc wszystkie raty połączono w jedną. Za jakie długi ja odpowiadam?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z zadanego przez Panią pytania, udzieliła Pani poręczenia. Zgodnie z treścią art. 876 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Pani poręczyła koleżance za jeden kredyt nie za wszystkie.

Odpowiedź na Pani pytanie wynika z treści art. 879 Kodeksu cywilnego. § 1 stanowi, że o zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika aczkolwiek mówi w ten sposób: Jednakże czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela. Tak więc, jak Pani widzi, późniejsze czynności Pani koleżanki i banku nie mogę oddziaływać na Pani sytuację w sposób niekorzystny.

Zgodnie z wyrokiem Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1999 r., sygn. akt II CKN 547/98, „zakresem zastosowania art. 879 § 2 KC są objęte również te czynności dłużnika i wierzyciela, które jedynie pośrednio, jak np. przesunięcie w czasie terminu zapłaty poręczonego długu, pogarszają położenie prawne poręczyciela”.

Jeśli wydłużenie terminu jest niedopuszczalne w przypadku poręczyciela, zwiększenie jego zobowiązania poprzez konsolidację kredytu tym bardziej. Pani może odpowiadać tylko do takiej wysokości za jaką Pani poręczyła, nie za cały skonsolidowany kredyt.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info