Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobory, komornik i egzekucja

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-09-17

Z powodu długu, który urósł do ponad 3000 zł komornik chce zająć moje pobory. Rzecz w tym, że samotnie wychowuję dwoje dzieci (jedno dziecko jest niepełnosprawne), a zarabiam zaledwie 1004 zł netto miesięcznie i nie mam innych dochodów. Spłacam także zasiłek macierzyński i chorobowy, który wzięłam podobno niesłusznie. Czy wobec tego komornik może zająć część mojej pensji? Czy musi pozostawić minimum socjalne? Jak wynegocjować z komornikiem dogodne dla mnie warunki spłaty?

zdjęcie prawnika
Łukasz Obrał

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Niestety nie ma żadnego przepisu określającego minimum socjalne, liczone na osobę w rodzinie, którego komornik nie może egzekwować.

 

Zgodnie z przepisami prawa pracy komornik prowadzący egzekucję należności innych niż alimentacyjne może zająć 50% wynagrodzenia dłużnika. Ustawa określa kwotę wolną od zajęcia, która w przypadku egzekucji należności innych niż alimentacyjne jest równa kwocie minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1126 zł) po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Może Pani próbować negocjować z komornikiem. W wielu wypadkach komornicy odstępują od zajęcia wynagrodzenia w sytuacji, w której dłużnik zobowiąże się przekazywać co miesiąc określoną kwotę komornikowi. Jednak takie sytuacje są rzadkie i uzależnione są wyłącznie od dobrej woli komornika.

 

W Pani wypadku proponuję zwrócenie się do wierzyciela z prośbą o zawarcie ugody w sprawie spłaty zadłużenia. W zamian za zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego może Pani zobowiązać się przekazywać określoną kwotę na konto wierzyciela. Taka ugoda również jest uzależniona od dobrej woli wierzyciela.

 

Odstąpienie przez wierzyciela od egzekucji należności z pomocą komornika będzie dla Pani korzystne nawet jeżeli ustali Pani z wierzycielem, że kwota którą będzie mu Pani przekazywać będzie równa kwocie jaką potrącałby Pani komornik.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Wynika to z tego, że prowadzone postępowanie egzekucyjne przysporzy dodatkowych kosztów. Z każdej potrąconej części wynagrodzenia komornik w pierwszej kolejności potrąci swoje koszty (opłata stosunkowa 15% egzekwowanego świadczenia).

 

Odnośnie zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych proponuję złożyć wniosek o odstąpienie od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Podstawą są szczególnie uzasadnione okoliczności. We wniosku do ZUS może Pani podnieść, że takie okoliczności zachodzą z tego względu, że jest Pani osobą samotnie wychowującą dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, że Pani wynagrodzenie jest niskie i nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny, że ponosi Pani zwiększone wydatki na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka itp.

 

Jako że Pani sytuacja finansowa, nawet bez uwzględnienia egzekucji komorniczej, jest nienajlepsza może Pani podjąć działania w celu zwiększenia dochodu rodziny.

 

Biorąc pod uwagę, że jedno z Pani dzieci jest niepełnosprawne powinna Pani wystąpić do urzędu gminy z wnioskiem o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł. Kwota zasiłku nie jest może wysoka, ale w Pani przypadku stanowić będzie poważny zastrzyk finansowy.

 

Warto również byłoby rozważyć możliwość wystąpienia do sądu z pozwem przeciwko ojcu dzieci o alimenty. Jest on zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci. Zupełnie niezasadne jest, aby to tylko jeden z rodziców ponosił te koszty. O alimenty warto wystąpić nawet w sytuacji kiedy ojciec nie ma żadnego dochodu, ponieważ w sytuacji bezskuteczności egzekucji można ubiegać się o zaliczkę alimentacyjną, a w niedalekiej przyszłości o wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego.

 

Gdyby alimenty na dzieci zostały zasądzone mogłaby Pani wystąpić z wnioskiem o wypłatę zasiłków rodzinnych na dzieci. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 48 zł (na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat), 64 zł (na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia), 68 zł (na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat).

 

Ze względu na niepełnosprawność dziecka mogłaby Pani ubiegać się dodatkowo o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka. Dodatek ten wynosi 60 zł (dziecko do lat 5) lub 80 zł.

 

Jeżeli dzieci są w wieku szkolnym do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł (raz w roku).

 

Jako że dochód w Pani rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej (351 zł na osobę) może Pani wystąpić o udzielenie Pani pomocy w ośrodku pomocy społecznej. Pomoc ta może być udzielona w formie zasiłków okresowego i celowego na pokrycie niezbędnej potrzeby życiowej (np. dofinansowanie do zakupu ubrania, żywności, opłat czynszowych itp.).

 

Może się również okazać, że spełnia Pani przesłanki do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Otrzymanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego (125% najniższej emerytury na osobę) i kryterium powierzchni zajmowanego mieszkania. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni (w przypadku gospodarstwa 3 osobowego – 45m2) o więcej niż 30%.

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjny i z opieki społecznej, a także dodatki mieszkaniowe nie podlegają egzekucji komorniczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »