Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Po latach od przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza zgłasza się wierzyciel

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-23

Osiem lat temu nagle zmarł mój mąż. Był alkoholikiem i przed śmiercią zaciągał kredyty, o których nic nie widziałam. Po jego śmierci przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza, aby uchronić innych członków rodziny przed tymi długami. Do spisu inwentarza podałam komornikowi kredyty, o których się dowiedziałam (zgłosiły się banki), część była ubezpieczona. W tym roku odezwała się do mnie firma windykacyjna w sprawie długu męża zaciągniętego 3 miesiące przed śmiercią. Nie wiedziałam wcześniej o tym kredycie, ale ta firma windykacyjna twierdzi, że miesiąc po śmierci męża złożyłam oświadczenie o braku chęci do spłaty. Nie przypominam sobie takiego oświadczenia, tym bardzie że w tym czasie dzwoniło do mnie wielu windykatorów i każdego prosiłam o zgłoszenie pisemne. Dług do dnia dzisiejszego urósł z 2500 zł na 12 000 zł. Czy ja muszę spłacić żądaną kwotę, jeśli spadek czynny wynosił 3000 zł, a w innym banku spłaciłam 2500 zł? Ile lat mają firmy windykacyjne na ściąganie mnie za długi męża?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi.

Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe, nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe.

Firma windykacyjna, w mojej ocenie, próbuje wywrzeć na Pani presję, wskazując, że wiedziała Pani o zadłużeniu względem niej lub firmy, od której wierzytelność była zakupiona. Jeżeli firmie windykacyjnej udałoby się wykazać, że miała Pani taką wiedzę, wówczas będzie ponosić Pani odpowiedzialność za dług. Jeżeli nie miała Pani wiedzy, a z opisu wynika, że tak było, Pani odpowiedzialność występuje ale w ograniczonym zakresie. Innymi słowy np. jeżeli aktywa po mężu wynosiły 10 000 zł, a długi np. 7500 zł, to firma windykacyjna ma prawo dochodzić od Pani kwoty 2500 zł.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak podkreśla się w literaturze: „Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe, nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił (art. 1032 § 1 K.c.). Stąd też, jeżeli zaspokojone długi spadkowe wyczerpują wartość aktywów spadku, spadkobierca zostaje zwolniony z odpowiedzialności wobec innych wierzycieli, o których istnieniu nie wiedział.”*

Moim zdaniem, jeżeli sprawa trafi do sądu, to firma windykacyjna stosownie do treści art. 6 K.c. będzie zmuszona wykazać, że wiedziała Pani o zadłużeniu względem niej, albo względem pierwotnego wierzyciela. W skazuje Pani, iż windykatorzy sami kontaktowali się z Panią, ale wówczas prosiła Pani o przesłanie pisemnego potwierdzenia zadłużenia.

Zgodnie z ogólną regułą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Zasadnym jest skierowanie do firmy odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, z którego będzie wynikało, że nie miała Pani wiedzy o zadłużeniu względem tej firmy, a wysyłanie dalszej korespondencji skutkować będzie powiadomieniem organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 190a § 1 K.k. lub wykroczenia z art. 107 § 1 K.w.

* Andrzej Kidyba (red.), Elżbieta Niezbecka, Komentarz do art. 1032 Kodeksu cywilnego, 2011.11.15

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Doręczenie pod niewłaściwy adres zaskarżenia nakazu zapłaty

Dostałem list z sądu w sprawie zajęcia komorniczego na kwotę ok. 15 tys. zł. Miałem działalność gospodarczą, lecz nie wyszło i półtora...

Stary dług skierowany do egzekucji komorniczej, co z przedawnieniem?

Czy niezapłacony abonament sprzed 16 lat może być nadal ściągany? Chodzi o przerwanie umowy abonamentu i niezapłacenie kilku ostatnich opłat...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »