Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Otrzymanie zadłużonego mieszkania

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-03-08

Moja córka 3 lata temu otrzymała od swojego ojca darowiznę w postaci mieszkania, niestety obciążanego przez niego kredytem hipotecznym. Córka była w pełni świadoma, że jest ustanowiona hipoteka. Niedawno otrzymała powiadomienie od firmy windykacyjnej banku, że ten w lipcu ubiegłego roku odstąpił od umowy z jej ojcem, który zaprzestał spłacania kredytu. Córka dostała 7 dni na spłacenie zadłużenia (polubowne załatwienie sprawy), żeby sprawa nie trafiła do sądu. Kontaktowała się telefonicznie z firmą windykacyjną, ale ta za każdym razem odpowiadała jej, że nie jest ona ich klientem i nie mają jej danych w swojej bazie. Ponadto żądają od niej jakiegoś upoważnienia, ale nie wyjaśnili je,j do czego ono ma służyć, zwłaszcza że tak naprawdę nie ma ona kontaktu z własnym ojcem. Napisała więc list w ciągu tych obowiązujących 7 dni, że prosi o wyjaśnienie całej sprawy i podała również, że wyraża chęć spłacenia zadłużenia, ale na innych warunkach. Jakie kroki dodatkowe ma córka poczynić, aby utrzymała to mieszkanie i mogła spać spokojnie? W jaki sposób ma przejąc dług po ojcu i czy w ogóle jest to możliwe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani córka, skoro nabyła nieruchomość obciążoną hipoteką, stała się tzw. dłużnikiem rzeczowym. Odpowiada ona zatem wraz z ojcem za zobowiązania z tym tylko, że córka odpowiada nieruchomością jako składnikiem majątku tylko i wyłącznie (inny majątek nie będzie nigdy mógł służyć zaspokojeniu wierzyciela w drodze egzekucji), zaś poprzedni właściciel odpowiada za spłatę kredytu całym swoim majątkiem.

Art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi bowiem, że w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

Aby pociągnąć przymusowo Pani córkę do odpowiedzialności, wierzyciel, w tym momencie firma windykacyjna, będzie musiała skierować przeciwko córce pozew o zapłatę z ograniczeniem do wartości hipoteki lub niższej jeżeli częściowo kredyt został spłacony i na tej podstawie będzie możliwe skierowanie egzekucji do przedmiotu hipoteki czyli wspomnianego mieszkania. Potwierdza to poniższy wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 października 2015 r., sygn. akt I ACa 897/15:

„Sens hipoteki polega na tym, aby wierzyciel mógł z danej nieruchomości uzyskać zaspokojenie od ewentualnego nabywcy (dłużnika rzeczowego) – do wysokości hipoteki – pomimo tego, że żaden stosunek obligacyjny pomiędzy nimi nie istnieje. Wierzyciel jednak może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi rzeczowemu, jedynie po uzyskaniu przeciwko dłużnikowi rzeczowemu tytułu wykonawczego, czyli wyroku sądowego, a potem klauzuli wykonalności”.

W najgorszym zatem wypadku córkę czeka proces, co trwać będzie przy tempie rozpoznawania spraw w sądach jakieś pewnie 2 lata od chwili obecnej, córka będzie mogła także wydłużać postępowanie, np. wnosząc o przyznanie jej pełnomocnika z urzędu, czy np. chorując. Dlatego proszę mieć świadomość, że nic tutaj nie stanie się z dnia na dzień.

Sama egzekucja z nieruchomości to najpierw wezwanie do zapłaty długu, potem możliwość ustalenia spłat z komornikiem (zwykle nie ma z tym problemu), potem wycena nieruchomości, którą można zaskarżyć – są to kolejne długie miesiące aż doszłoby do jakiejkolwiek licytacji. Reasumując, jeszcze bardzo długa droga do realnego zagrożenia samego mieszkania.

Na chwilę obecną są natomiast w zasadzie dwie możliwości albo próba ustalenia z firmą windykacyjną spłat (ale córka rzeczywiście nie jest dla nich stroną na ten moment, więc żądają jakiegoś pełnomocnictwa od ojca) w dogodnych terminach. Niestety na ten moment potrzeba woli obu stron do dokonania jakichkolwiek uzgodnień.

Druga rzecz to to, że oczywiście można częściowo regulować w międzyczasie zobowiązanie, może to robić tak ojciec córki, jak i ona sama – bo jeżeli należność jest wymagalna, wierzyciel ma obowiązek przyjąć pieniądze nawet od osoby trzeciej, aby to zobowiązanie powoli się pomniejszało. Wówczas córka może to robić w takim zakresie, jak pozwalają jej możliwości finansowe, zobowiązanie będzie się zmniejszać, a cykliczne wpłaty pewnie powstrzymają firmą windykacyjną przed dalszymi krokami.

Jeżeli brak będzie woli polubownego załatwienia sprawy z córką przez firmę widny akcyjną, będzie po prostu trzeba czekać na ewentualny pozew przeciwko córce ,choć to równie dobrze może w ogóle nie nastąpić, ponieważ hipoteka na rzecz banku i tak będzie istnieć, więc może on nie mieć w ogóle interesu w pozywaniu córki jako dłużnika hipotecznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »