Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez dłużnika banku - jakie konsekwencje dla współdłużnika?

Autor: Anna Sufin

W trakcie małżeństwa, w 2009 r. wzięliśmy wspólnie kredyt na dom. Po trzech latach rozwiedliśmy się, w domu zamieszkał były mąż ze swoją nową partnerką i przejął również spłatę kredytu. Były to niestety ustalenia tylko między nami. W 2013 r. wyjechałam na stałe do Niemiec, gdzie założyłam nową rodzinę. Nie przewiduję powrotu do Polski. Dwa miesiące temu zostałam poinformowana, że partnerka byłego męża go opuściła i on nie ma z czego spłacać kredytu. Zamierza ogłosić upadłość konsumencką. Czy jest to w tym wypadku możliwe? Czego mogę się obawiać jako osoba, która nadal wraz z moim byłym mężem i teściami jako poręczycielami widnieje w umowie kredytowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podaje Pani, że po rozwodzie umówili się Państwo, że były mąż przejmie spłatę kredytu – między Wami zatem obowiązuje umowa, względem której Pani nie będzie ponosić odpowiedzialności za spłatę, a taką odpowiedzialność przejmuje tylko były mąż. Pani obawy są jednak uzasadnione, ponieważ takie wewnętrzne ustalenia nie mają żadnej mocy i nie mogą być podjęte wobec samego kredytodawcy, czyli banku – wobec banku pozostaje Pani cały czas odpowiedzialna za spłatę, za spłatę odpowiadają też poręczyciele (por. art. 876 i n. Kodeksu cywilnego). Oczywiście istnieje możliwość, by zwolnić się z kredytu wobec banku, niemniej jednak w takim wypadku musiałaby Panią łączyć umowa w tym przedmiocie z bankiem, a nie tylko wewnętrzne ustalenia z byłym mężem. Bank musiałby wyrazić zgodę na takie zwolnienie. Domyślam się, że w Pani wypadku bank nie wyrażał takiej zgody.

Pani były mąż nie ma już środków na spłatę kredytu i chce ogłosić upadłość konsumencką. Zatem zacznijmy do tego, że upadłość konsumencką reguluje ustawa – Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. 2016.2171), a dokładnie przepisy art. 491(1) i następne. Postępowanie to powinno być prowadzone tak, aby w najwyższym stopniu umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli to niemożliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu (art. 2 ust. 2 ustawy). W ramach tego postępowania dłużnik musi się liczyć ze sprzedażą jego nieruchomości (domu) na poczet długów (art. 491(13) ustawy). W postępowaniu ustalany jest plan spłaty wierzycieli, określa się zakres umorzenia długu. Niemniej jednak zgodnie z art. 491 (15) ust. 5 Prawa upadłościowego:

„5. Ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela upadłego oraz współdłużnika upadłego ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego oraz hipoteki morskiej, jeśli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej. Ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań upadłego jest skuteczne również w stosunkach pomiędzy upadłym, a poręczycielem, gwarantem i współdłużnikiem upadłego.”

Oznacza to, że umorzenie zobowiązania wobec byłego męża przez bank nie będzie dotyczyło Pani – od Pani, a także od poręczycieli, wierzyciel nadal może żądać spłaty (oczywiście jako dłużnicy solidarni odpowiadają Państwo za całość pozostałego do spłaty zobowiązania). Zatem bank będzie mógł od Pani żądać spłaty tak samo jak przed ogłoszeniem upadłości przez byłego męża. Jednakże plan spłaty i umorzenie zobowiązań skuteczne jest także w stosunkach z Panią, co oznacza, że nie będzie Pani mogła żądać zwrotu kwoty ściągniętej przez wierzyciela od Pani, która dotyczyłaby umorzonego zobowiązania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info