Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskiwanie zaległego wynagrodzenia od upadłej firmy

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2009-12-12

Moja córka pracowała we wrześniu na umowę-zlecenie; za pracę zastał wystawiony rachunek. Tydzień później sąd ogłosił jednak upadłość tej firmy i ustanowił syndyka. Córka do dzisiaj nie otrzymała należnego jej wynagrodzenia. Proszę o wskazówki, jakie ewentualne dokumenty i gdzie należy złożyć, żeby szansa na wyegzekwowanie zaległej płatności była jak największa.

zdjęcie prawnika
Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Córka powinna zgłosić swoją wierzytelność w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, by jej wierzytelność w stosunku do upadłego została wciągnięta na tzw. listę wierzytelności. Sąd, wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące (proszę się więc dowiedzieć, jaki termin został przewidziany w przypadku kontrahenta Pani córki). Nawet jeśli termin już minął, to proszę złożyć przedmiotowe zgłoszenia, gdyż wówczas córka zostanie wciągnięta na listę uzupełniającą.

 

Brak zgłoszenia pozbawia wierzyciela możliwości zaspokojenia swych roszczeń ze środków masy upadłości w ramach postępowania upadłościowego.

 

Wierzytelności ze stosunku pracy podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Wierzytelność z tytułu umowy-zlecenia nie jest natomiast wierzytelnością ze stosunku pracy, tylko wierzytelnością ze stosunku cywilnego. Nadto należy pamiętać, iż wierzytelności z tytułu pracy podlegają zaspokojeniu w II kategorii, natomiast wierzytelność Pani córki dopiero w IV kategorii (kategoria ma wpływ na kolejność zaspokajania wierzytelności).

 

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie. W zgłoszeniu należy określić wierzytelność (czyli ustalone w umowie wynagrodzenie), ewentualnie wraz z odsetkami, przy czym odsetki liczy się tylko do dnia upadłości. Nadto w zgłoszeniu należy określić, w jakiej kategorii podlega zaspokojeniu ta wierzytelność (w przypadku Pani córki będzie to kategoria IV – „inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej”, której zakres jest określony).

 

Zgłoszenie powinno być złożone w dwóch egzemplarzach (drugi egzemplarz przekazywany jest syndykowi, zarządcy lub nadzorcy sądowemu). Do pisma dołączyć należy dokument uzasadniający zgłoszenie. Powinien to być oryginał dokumentu lub notarialnie poświadczony odpis. Dopuszcza się też poświadczenie odpisu przez radcę prawnego lub adwokata.

 

Zgłoszenie należy skierować do sędziego komisarza. Informacja, kto pełni funkcję sędziego komisarza, zawarta jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »