Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie pieniędzy od sprawcy kolizji

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2010-09-19

Kilka miesięcy temu poprosiłem znajomego o odwiezienie mnie do domu po imprezie. Odwoził mnie moim służbowym samochodem i spowodował kolizję. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu, o czym mnie nie poinformował. Koszty naprawy pojazdu, holowania itp. poniosłem ja. Czy mam szansę odzyskać pieniądze od sprawcy kolizji?

zdjęcie prawnika
Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Odpowiadając na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności przytoczyć należy treść art. 415 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.), zgodnie z którym „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

 

Powyższe oznacza, iż przy wykazaniu winy sprawcy szkody, tj. winy umyślnej lub, jak ma to miejsce w Pańskiej sprawie, winy nieumyślnej, poszkodowanemu służy prawo zwrócenia się do tego sprawcy o jej naprawienie. Dodatkowo wskazać należy, że z opisanego przez Pana stanu faktycznego sprawy wynika, że to właśnie Pan jest osobą poszkodowaną, gdyż zobowiązany był Pan do poniesienia kosztów naprawy pojazdu oraz innych kosztów z tym związanych.

 

Wskazać również należy, iż stosownie do art. 361 § 1 K.c. „zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”, a „w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (§ 2)”.

 

Powyższe oznacza, że poszkodowany powinien móc wykazać związek szkód z działaniem sprawcy szkody, a także nie powinien żądać zapłaty kosztów ze szkodą tą w zasadzie w ścisły sposób niezwiązanych (np. zwrotu kosztów taksówek przez cały okres naprawy pojazdu, ale już w pewnych sytuacjach żądanie zwrotu kosztu najmu pojazdu zastępczego mogłoby być uzasadnione). Istotne jest również, aby wszelkie koszty, jakie poszkodowany poniósł w związku ze szkodą, mógł należycie udokumentować, np. za pomocą rachunków, faktur czy potwierdzeń przelewów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Oceniając przedstawiony przez Pana stan sprawy i okoliczności powstania szkody, uznać należy, iż Pańskie roszczenie wobec Pańskiego kolegi – sprawcy szkody – byłoby zasadne i przy należytym wykazaniu przez Pana wysokości związanych ze szkodą kosztów, powództwo takie miałoby spore szanse na uwzględnienie przez sąd.

 

Dlatego też, jeżeli dotychczasowe Pańskie rozmowy ze sprawcą szkody odnośnie zwrotu poniesionych przez Pana kosztów były bezskuteczne, powinien Pan obecnie zacząć przygotowywać się do ewentualnego przyszłego procesu sądowego, gromadząc wszelką niezbędną dokumentację oraz wzywając sprawcę szkody do zapłaty żądanej przez Pana kwoty.

 

Wezwanie takie powinien Pan sporządzić na piśmie listem poleconym, wskazując w nim, jakiej kwoty Pan żąda i z jakiego tytułu, a także wskazując dłużnikowi sposób zapłaty (przekazem, na rachunek bankowy itd.) oraz termin, do którego zapłata ta powinna nastąpić – najlepiej, aby termin ten wskazał Pan dokładnie (zazwyczaj daje się dłużnikowi około 2 tygodni, aby korespondencję odebrał i ewentualnie na nią odpowiedział lub zebrał żądaną kwotę i zapłacił). Należy także poinformować dłużnika, iż uchybienie wyznaczonemu terminowi skutkowało będzie skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Dopiero jeśli sprawca szkody odmówi refundacji poniesionych przez Pana kosztów lub w przypadku braku zapłaty, powinien Pan rozważyć wystąpienie z pozwem do sądu.

 

Na koniec wskazać również warto na termin przedawnienia Pańskiego roszczenia, które zgodnie z przepisem art. 4421 § 1 K.c. „ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę”.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »