Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie należności za usługę budowlaną

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2009-12-12

Moja firma wykonała na zlecenie osoby prywatnej usługę budowlaną, którą było wybudowanie domu jednorodzinnego. Wystawiłem fakturę VAT za ostatni etap robót, ale niestety inwestor jej nie zapłacił. Wszystkie wcześniejsze faktury zostały opłacone, choć inwestor nie był łatwy we współpracy. Wysłałem mu wezwanie do zapłaty – ostateczne, z terminem płatności 7 dni i nic, cisza. Iść z tym do sądu, czy postraszyć go jeszcze pismem z kancelarii adwokackiej?

zdjęcie prawnika
Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Uważam, iż wobec bezskutecznego upływu terminu do zapłaty przedmiotowej faktury VAT winien Pan skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Sądem właściwym będzie sąd rejonowy (jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 000 zł), wydział cywilny miejsca zamieszkania pozwanego albo miejsca jej wykonania (o miejscu wykonania umowy zaświadcza najczęściej rachunek bankowy powoda, niemniej proszę zweryfikować miejsce spełnienia świadczenia). Wybór sądu miejscowo właściwego należy do powoda. Jeżeli żądana kwota przekracza 75 000 zł sądem właściwym jest sąd okręgowy. Trybem właściwym będzie postępowanie upominawcze.

 

W pozwie musi Pan oznaczyć sąd właściwy do rozpoznania sprawy, tryb postępowania, strony wraz z danymi adresowymi oraz wartość przedmiotu sporu, którą będzie kwota wynikająca z niezapłaconej faktury VAT (bez odsetek). Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

 

W pozwie należy wnieść o wydanie nakazu zapłaty, w którym sąd zobowiąże pozwanego do zapłaty na Pana rzecz w terminie 14 dni od jego doręczenia żądanej sumy. Nadto winien Pan wnieść o zasądzenie od pozwanego na Pana rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych, a w razie skierowania sprawy na rozprawę wydanie wyroku zaocznego w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pozwanego, przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda oraz przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Nadto w pozwie należy przedstawić zwięźle stan faktyczny sprawy oraz uzasadnić swoje żądanie, załączając do pozwu przedmiotową fakturę VAT oraz wspomniane w treści pytania przedsądowe wezwanie do zapłaty.

 

Pozew o zapłatę można wnieść albo w zwykłej formie pisemnej albo na urzędowym formularzu. Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

 

Pozew może zostać napisany (czy w przypadku formularza – wypełniony) pismem maszynowym, niemniej podpis powoda musi być zawsze własnoręczny.

 

Pozew winien zostać należycie opłacony – opłatą sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (a więc żądanej sumy bez odsetek), jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 zł. Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do pozwu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »