Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać należności od najemcy za najem mieszkania?

Marek Gola • Opublikowane: 2018-03-07

Jak odzyskać należności od najemcy za najem mieszkania – od 2003 r., tj. od śmierci mojej mamy, która była właścicielem mieszkania (ja jestem spadkobiercą)? Czy upływ czasu i sprzedaż nieruchomości wraz z wynajmowanym lokalem może mnie pozbawić roszczeń?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż roszczenia czynszowe, o których Pan pisze, są roszczeniami okresowymi, co powoduje, że ma do nich zastosowanie krótszy okres przedawnienia, tj. 3-letni. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Trzyletni okres przedawnienia liczony jest dla każdego czynszu miesięcznego osobno. Innymi słowy jeżeli czynsz miał być płatny np. do dnia 10 marca 2003 r., to przedawnienie nastąpi w dniu 11 marca 2006 r., tj. w pierwszym po upływie 3 letniego terminu przedawnienia.

 

Wyraźnie jednak podkreślić należy, że przedawnienie nie jest przez sąd brane pod uwagę z urzędu, lecz na zarzut. Pozwany, by uchronić się przed zapłatą przedawnionego zadłużenia, będzie musiał osobiście lub w piśmie kierowanym do sądu podnieść zarzut przedawnienia.

 

Jak zatem sam Pan widzi, istnieje duże niebezpieczeństwo, że pozwany dłużnik zechce bronić się w toku postępowania sądowego zarzutem przedawnienia. Jeżeli zarzut taki okaże się zasadny, wówczas sąd w tym zakresie oddali powództwo i kosztami postępowania obciąży Pana, a jeżeli pozwany będzie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wówczas jeżeli zobowiązany będzie Pan do zapłaty na jego rzecz kosztów postępowania sądowego.

 

Istotne dla Pana znaczenie ma przepis art. 123, zgodnie z którym „bieg przedawnienia przerywa się:

 

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji”.

 

W chwili obecnej jedynie uznanie roszczenia przez najemcę mogłoby skutkować przerwaniem biegu przedawnienia i umożliwiłoby dochodzenie należności przed sądem bez ryzyka zarzutu przedawnienia. Osobiście jednak uważam, że pismo skierowane do najemcy nie powinno mieć charakteru formalnego wezwania, lecz winno wskazywać, iż najemca jest dłużnikiem z tytułu opłat czynszowych za okres od … do … i Pan jako spadkobierca po właścicielu jest skłonny zadłużenie to rozłożyć na raty, tj. np. po 200 zł miesięcznie. Głównym celem takiego pisma jest uznanie roszczenia przez dłużnika, które to uznanie powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

 

Nadto jeżeli chce Pan dochodzić należności w toku postępowania sądowego, winien Pan wykazać się prawem do lokalu. Innymi słowy jeżeli lokal stanowi nadal „własność” Pana zmarłej mamy, zanim Pan wystąpi do sądu z powództwem o zapłatę, winien Pan uregulować sprawy spadkowe celem wykazania legitymacji czynnej do sprawy o zapłatę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »