Kategoria: Postępowanie komornicze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie darowizny finansowej na leczenie zajętej przez komornika

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-05-09

Mój mąż, osoba bardzo ciężko chora, otrzymał darowiznę finansową z byłego zakładu pracy z przeznaczeniem na leczenie. Pieniądze wpłynęły na konto mojego brata i komornik zabrał z tej kwoty ponad 2 tys. zł. Nie wiedzieliśmy, że brat ma zajęte konto. Mamy umowę darowizny. Jak odzyskać utraconą część darowizny?

zdjęcie prawnika
Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że egzekucja komornicza została przeprowadzona z majątku nienależącego do dłużnika. Oczywiście w tym przypadku egzekucja jest niezasadna. Powyższe oznacza, że mąż może wystąpić z powództwem o zwolnienie spod egzekucji ponieważ na rachunku bankowym znajdowały się środki pieniężne nienależące do dłużnika lecz do męża.

Oczywiście fakt ten należy prawidłowo udowodnić, ale jeżeli posiadają Państwo umowę darowizny, nie powinno być z tym problemu. Jak zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 09.10.2002 r. (sygn. kt IV CKN 1370/00): „każdy komornik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że egzekucja zmierza do uzyskania zaspokojenia wierzyciela tylko z majątku osoby, która została jako dłużnik wskazana w tytule wykonawczym. Nie należy natomiast naruszać przy zajęciu egzekucyjnym praw podmiotowych osoby trzeciej”.

Z kolei zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15.02.1991 r. (sygn. akt IV CR 550/90) „komornik może przyjąć, że jeżeli rzecz ruchoma znajduje się w mieszkaniu lub innym miejscu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z osobami trzecimi, zwłaszcza z członkami rodziny, to – gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy lub niewątpliwych szczególnych okoliczności – jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, co już upoważnia komornika do jej zajęcia (art. 845 § 2 k.p.c.)”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zastanawiające jest wyłącznie to, dlaczego pieniądze z darowizny wpłynęły na konto brata, a nie bezpośrednio do Pani męża. Odnośnie samego powództwa o zwolnienie z długu, odsyłam do treści art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 841. [Powództwo interwencyjne] 

§ 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych”.

Powództwo o zwolnienie z egzekucji wytacza się przed sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Pismo to należy wnieść w terminie miesiąca od dnia, w którym strona faktycznie dowiedziała się o zajęciu przedmiotu. Uchybienie terminowi miesięcznemu jest nieprzywracane, sąd bada jego spełnienie z urzędu, w wypadku stwierdzenia, że powództwo zostało wniesione po terminie, wydaje postanowienie o jego oddaleniu. Opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych. Warto również o powyższej sytuacji poinformować komornika prowadzącego egzekucję.

W konsekwencji może Pani skutecznie dochodzić wyłączenia środków pieniężnych zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym spod egzekucji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »