Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odroczenie spłaty VAT-u kwartalnego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-06-29

Prowadzę działalność gospodarczą. Miałem problem ze spłatą VAT-u kwartalnego. Komornik próbuje wyegzekwować ten dług. Czy mogę jakoś odroczyć tę spłatę?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Zadał Pan pytanie, czy można wystąpić do komornika o odroczenie, rozłożenie na raty egzekwowanej należności, więc postaram się Panu wyjaśnić te kwestie. Generalnie komornik jest tylko organem egzekucyjnym, o odroczeniu spłaty czy rozłożeniu jej na raty decyduje wierzyciel – w tym przypadku urząd skarbowy.

Generalnie art. 56 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, że  postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w całości lub w części w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej, ale to może zrobić właśnie wierzyciel to on może Panu odroczyć termin płatności czy rozłożyć spłaty na raty. Nie może o tym decydować komornik. Aby nie być gołosłowną powołam się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Olsztynie z dnia 13 października 2015 r., sygn. akt I SA/Ol 536/15, w którym sąd stwierdził, że organ egzekucyjny nie jest właściwy do wstrzymania wykonania decyzji, stanowiących podstawę prawną obowiązków określonych w tytułach wykonawczych. Takich kompetencji nie posiada też organ sprawujący nadzór nad organem egzekucyjnym. Dopiero wstrzymanie wykonania decyzji, przez właściwy do tego organ rodzi po stronie organu egzekucyjnego zaprzestanie prowadzenia działań egzekucyjnych.

Samo toczące się postępowanie z wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej nie ma też niestety wpływu na toczące się postępowanie egzekucyjne, ponieważ inny jest merytoryczny zakres tych postępowań i dopiero prawomocne rozstrzygnięcie w przedmiocie rozłożenia należności na raty odniesie skutki w stosunku do postępowania egzekucyjnego. Zgodnie bowiem z art. 56 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji rozłożenie na raty spłat należności pieniężnej, a więc wydanie pozytywnej decyzji w tym zakresie, powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z tego też względu może Pan spróbować wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem np. o rozłożenia na raty należności i uzasadnić wniosek jakimś ważnym Pana interesem.

Natomiast jeśli chodzi o komornika, to w praktyce bardzo często można się z nim porozumieć w taki sposób, że deklaruje mu się jakieś np. miesięczne spłaty i jeżeli pieniądze te są rzeczywiście wpłacane, to komornik nie podejmuje żadnych dodatkowych czynności, żeby uprzykrzyć życie. Proszę na początek spróbować tą drogą, na pewno komornik nie odroczy płatności ale wynegocjowanie jakiś rozsądne raty nie powinno stanowić problemu. Niezależnie od tego może Pan wystąpić do urzędu skarbowego jako wierzyciela z analogicznym wnioskiem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »