Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddanie całej pożyczki bez pokwitowania

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-14

W 2014 r. pożyczyłem od kolegi 12 tys. zł – wszystko ustaliśmy przez wiadomości na Facebooku, dostałem kwotę przelewem. Początkowo nie spłacałem ustalonych rat, ale po pół roku oddałem całą pożyczkę. Niestety nie mam na to pokwitowania. Teraz kolega chce w sądzie znów zmusić mnie do oddania mu tej kwoty (drugi raz). Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Z treści Pana pytania wynika, że pieniądze Pan oddał. Zachodzi pytanie, czy przed spłatę pożyczki wyciągał Pan pieniądze a banku, czy komuś oświadczał Pan, że będzie spłacał pożyczkę? Czy ktokolwiek ma wiedzę o sprawie?

Jeżeli Pana kolega wezwał Pana do zapłaty po raz kolejny, to w chwili obecnej winien Pan odpowiedzieć na pismo, wskazując, iż nie życzy sobie zastraszania, bowiem oddał Pan środki pieniężne pożyczone w 2014 r. Brak odpowiedzi na aktualne wezwanie do zapłaty i późniejsze podnoszenie przed sądem spłaty pożyczki może być przez sąd nie uznane za wiarygodne. Zasadne jest zatem już w chwili obecnej udzielenie odpowiedzi na wezwanie sądu. Nadto proszę dokładnie przypomnieć sobie, skąd wziął Pan pieniądze na spłatę kolegi. Jeżeli pochodziły one ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym, proszę udać się do banku i wyciągnąć pokwitowanie wypłaty z banku 15 tys. zł. Nadto jeżeli są świadkowie przekazywania pieniędzy lub świadkowie, którzy potwierdzą przeliczanie przez Pana środków, wypłatę środków, wówczas nimi powinien się Pan bronić w ewentualnym postępowaniu o zapłatę.

Fakt, iż umowa nie ma formy pisemnej, nie chroni Pana w 100%. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Z powyższego wynika, że niezachowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności umowy. Niezachowanie formy pisemnej ma swoje konsekwencje w zakresie dowodowym, albowiem powoduje, że w takiej sytuacji dowód ze świadków, przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy pożyczki jest dopuszczalny tylko gdy strona przeciwna zgodzi się na taki dowód.

Niezachowanie formy pisemnej umowy pożyczki utrudnia dochodzenie roszczeń, jednak nie czyni tego niemożliwym. Niezwykle istotną kwestię odgrywają przy tego typu sprawach osobowe źródła dowodowe, tj. świadkowie, a także wszelkie dowody potwierdzające pożyczkę, takie jak np. przelew bankowy, potwierdzenie wręczenia środków pieniężnych itp. Wskazać należy jednak, iż na skutek niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Przyjąć należy, iż pożyczkobiorca nie udzieli zgody na dowód z przesłuchania stron, dlatego należy uzyskać od niego oświadczenie woli wyrażone na piśmie, w takiej sytuacji wówczas fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

Dotychczasowe stanowisko sądów, jak pokazuje moja kilkuletnia praktyka, w tego rodzaju sprawach jest bardzo liberalne, bowiem dopuszcza ze względu na ważne okoliczności przeprowadzenie dowodów nie tylko z przesłuchania stron, ale także dowód z przesłuchania świadków, a nawet dokumentów, nie zważając przy tym, czy druga strona wyraża na takie czynności zgodę, czy też nie. Na Pana niekorzyść przemawia bowiem dowód w postaci przelewu środków na Pana rachunek, a także wiadomości na portalu społczenościowym.

Reasumując, jedyną szansą jest w chwili obecnej udzielenie odpowiedzi na wezwane do zapłaty. Pozostawienie go bez odzewu będzie świadczyło na Pana niekorzyść. Proszę nadto przypomnieć, sobie skąd brał Pan środki na spłatę pożyczki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »