Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od czego zacząć sprawę o przedawnienie długu?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-07-28

Chciałabym dostać informację od komornika, który się zajmuje moimi długami, komu są wysyłane pieniądze, do jakiej firmy? Chciałbym też wnieść zarzut przedawnienia, bo niedawno się dowiedziałam, że jest taka możliwość. Od czego zacząć sprawę o przedawnienie długu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, iż jako dłużniczka winna Pani otrzymać informację od komornika o wszczęciu egzekucji, z której to informacji powinno wynikać, kto jest wierzycielem i na jakiej podstawie prowadzona jest egzekucja. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji wskazuje bowiem, jaki komornik prowadzi sprawę, jaka jest sygnatura prowadzonej sprawy o egzekucję, strony postępowania egzekucyjnego (wierzyciel, dłużnik), a także wskazanie, iż tytułem wykonawczym jest np. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy … z dnia …, sygn. …, względnie wyrok Sądu … Wydział …, z dnia …, sygn. akt ….

Wskazać należy, iż w chwili obecnej nie ma Pani świadomości, a jedynie może przypuszczać co może stanowić podstawę egzekucji. Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie zasadne jest udanie się przez Panią lub Pani pełnomocnika do kancelarii komorniczej celem zapoznania się z oryginałem tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 805 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego „komornik obowiązany jest okazać dłużnikowi oryginał tytułu wykonawczego na każde jego żądanie w każdym stadium postępowania”.

Istota powyższego uprawnienia związana jest z zapewnieniem dłużnikowi prawa do obrony i pełni analogiczną rolę jak doręczenie odpisu pozwu w postępowaniu rozpoznawczym.

Powyższe znajduje uzasadnienie w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1983 r., sygn. akt III CRN 113/83, zgodnie z którym „podjęta przez dłużnika – w trybie art. 805 § 1 k.p.c. – wiadomość o treści tytułu wykonawczego, stwarza możliwość podjęcia przez niego obrony przed tymże tytułem wykonawczym”. Stanowisko wyrażone w ww. postanowieniu mimo upływu lat zachowuje swą aktualność.

Dysponując takimi informacjami, a w szczególności informacją, który sąd wydał wyrok/nakaz zapłaty oraz jaka była sygnatura akt sprawy, możliwe będzie złożenie w tymże sądzie wnioski o wgląd do akt sprawy celem zapoznania się z dokumentacją, na mocy której sąd wydał wyrok/nakaz zapłaty, który następnie stał się podstawą egzekucji. Z dokumentacji sądowej, a nie egzekucyjnej, winno wynikać, czy możliwe będzie podnoszenie zarzutu przedawnienia, czy też nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »