Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obniżenie wysokości zajęcia komorniczego wynagrodzenia

Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-12

Mam zajęcie komornicze wynagrodzenia. Miesięcznie mam potrącane prawie 1000 zł. Odnoszę wrażenie, że dużą część tej kwoty stanowi opłata dla komornika. Niestety mi pozostała część nie wystarcza na życie i chciałabym obniżyć tę kwotę. Czy jest taka możliwość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Z treści Pani pytania wynika, że jest Pani dłużnikiem, któremu w toku postępowania egzekucyjnego zajęto wynagrodzenie. W chwili obecnej z pieniędzy, które Pani zostają niewiele zostaje na Pani utrzymanie. Wolą Pani byłoby obniżenie zajęcia.

W pierwszej kolejności winna Pani przeanalizować zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego celem ustalenia jakie zadłużenie z rozbiciem na należność główną, odsetki, opłatę egzekucyjną, VAT oraz ewentualne koszty zastępstwa w egzekucji, koszty klauzuli i koszty postępowania sądowego dłużnik ustalił. Po zapoznaniu się z treścią takiego zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, które jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty należności może Pani ustalić, czy potrącane kwoty są prawidłowe, czy też nie.

W chwili obecnej musi mieć Pani świadomość, że „Panem” postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel, a zatem od jego dobrej woli zależy, czy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego dojdzie, czy też nie (zakładając, że nie ma możliwości podważenia orzeczenia będącego podstawą egzekucji). Jeżeli tak, wówczas zasadnym jest skierowanie do wierzyciela wniosku o zawarcie ugody z jednoczesnym zobowiązaniem się przez tegoż do złożenia do komornika prowadzącego egzekucję wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Komornik na wniosek wierzyciela zmuszony jest bowiem takie postępowanie zawiesić.

Zawieszenie postępowania spowoduje, że dług będzie mógł być spłacony bezpośrednio do wierzyciela, co z kolei spowoduje, że po całkowitej spłacie zadłużenia wierzyciel będzie zobowiązany powiadomić o tym komornika.

Bez dobrej woli ze strony wierzyciela niestety, ale niezwykle trudno jest zawiesić postępowanie egzekucyjne. Spłata zadłużenia bezpośrednio do wierzyciela z pominięciem komornika powoduje, że dłużnik oszczędza 10% wartości tego, co by przypadło komornikowi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Była żona podała komornikowi zawyżoną kwotę długu alimentacyjnego

Mam zasadzone alimenty na dziecko w kwocie 1000 zł od 2012 r. Była żona wszczęła egzekucję komorniczą, podając wartość zobowiązań znacząco...

 

Egzekucja z podarowanej nieruchomości

W chwili obecnej toczy się przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne, dłużnik skierował egzekucję na nieruchomości w postaci domu i działki rolnej,...

 

Zabezpieczenie nieruchomości i odzyskanie długu

Otrzymałam z sądu klauzulę wykonalności dla wierzytelności. Niestety dłużnik nie pracuje i jedynym majątkiem, który posiada jest nieruchomość...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »