Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niespłacanie kredytu na firmę pod zastaw nieruchomość

Anna Sufin • Opublikowane: 2018-03-19

Około 10 lat temu wziąłem kredyt na firmę pod zastaw nieruchomość (budynek firmy). Na obecną chwilę sytuacja się zmieniła i nie stać mnie na spłatę kredytu. Czy bank zabierze mi nieruchomość Czy jeszcze coś może zabrać? Co zrobić, by unikać kontaktu z bankiem?

zdjęcie prawnika
Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata
Bardzo serdecznie dziękuje Pani mecenas za porade. Wszystko jest dla mnie jasne.
Edyta, mgr administracji, 38 lat
Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy

Zapewne w umowie kredytowej jest zapis, iż w razie zalegania z należnościami z umowy kredytu bank może kredyt wypowiedzieć i postawić go w całości w stan wymagalności. Dodatkowo określono termin zapłaty każdej z rat kredytu. Jeśli upłynie termin płatności raty, a po wypowiedzeniu – jeśli upłynie termin wskazany w wezwaniu do zapłaty całości należności, bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny albo zwrócić się do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Po nadaniu klauzuli wykonalności tym dokumentom bank będzie mógł ściągać należność określoną w tytule w drodze egzekucji komorniczej. Gospodarzem takiego postępowania jest bank i to on wskazuje, z czego ściągać należność. Mimo że zabezpieczeniem kredytu była hipoteka na nieruchomości, bank nie musi zaspokajać się z nieruchomości – może stwierdzić, że łatwiej będzie mu ściągnąć dług w inny sposób, np. z wynagrodzenia, rachunków bankowych. Egzekucja z nieruchomości jest kosztowna i często nie przynosi efektu – choć to zależy oczywiście od jej atrakcyjności.

Zgodnie z art. 799 Kodeksu postępowania cywilnego:


„§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku”.

Powyższe procesy zajdą niezależnie od tego, czy będzie Pan się kontaktował z bankiem, czy też nie. Kontakt z bankiem byłby wskazany, gdyby mógł Pan spełnić warunki restrukturyzacji kredytu (zmiany zasad spłaty), w przeciwnym razie jest to raczej obojętne, czy taki kontakt Pan podejmie. Niezależnie bowiem od niego – tak jak pisałam – bank może zadbać o swoje interesy i zacząć ściągać należność. Jeśli sprawa trafi już do komornika, komornik wezwie Pana do złożenia wyjaśnień pod rygorem obciążenia grzywną – w wyjaśnieniach tych będzie Pan musiał podać źródła dochodu i majątek tak, by komornik mógł ściągać należność. Nie jest wykluczone, że komornik będzie prowadził egzekucję jednocześnie z kilku składników, jeśli jeden z nich nie wystarcza do zaspokojenia.

Tylko jeśli podważałby Pan roszczenie banku (np. byłoby przedawnione albo w nadmiernej wysokości – tj. przy źle policzonych odsetkach, ewentualnie byłby to kredyt frankowy i  można by stosownie do tego typu kredytów podważać naliczenie w CHF), miałby Pan szansę uniknąć przymusowej spłaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »