Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieoczekiwane zajęcie konta

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-06-19

Mieszkam za granicą. Niedawno (rok temu) doszło do nieoczekiwanego zajęcia mojego konta bankowego w Polsce przez komornika. Nie miałam na ten temat żadnych informacji. Podobno sprawa dotyczy jakichś abonamentów sprzed 15 lat. Nie wiem, jak rozwiązać tę sytuację. Dodatkowo w Polsce mam mieszkanie i nie chciałabym mieć dalszych kłopotów z komornikiem. Co robić?

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Powiem szczerze, że strasznie długo Pani zwlekała z zajęciem się tą sprawą. Nie jest wykluczone, że zbieżność danych spowodowała wszczęcie egzekucji wobec Pani (obecnie podaje się w sprawach sądowych PESEL, kiedyś tego nie było).

 

Powinna Pani obecnie wysłać na adres komornika wezwanie do wstrzymania egzekucji (zwolnienie przedmiotu – rachunku – z zajęcia) i przedstawienie dokumentów, na podstawie których ją prowadzi pod rygorem skierowania skargi na Komornika. Ma Pani 7 dni od momentu wysłania pisma do komornika na złożenie skargi do sądu na jego działanie. Numer sprawy komorniczej otrzyma Pani w swoim banku. Z pisma komornika dowie się Pani o numerze wyroku i wierzycielu.

 

Biorąc pod uwagę wyżej opisane okoliczności (jeśli nie mogło być zobowiązania na Pani nazwisko, nie doręczono Pani wyroku ani innego pisma), jednoznaczne jest, iż komornik dokonał zajęcia nie tylko z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, ale także nie zachowując przy czynności należytej staranności i rzetelności.

 

Po skardze na czynność komornika – być może ta rozwiąże sprawę, ale jeśli nie – warto rozważyć skierowanie powództwa przeciwegzekucyjnego. Zgodnie z art. 841 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Według art. 841 § 3 powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Wypadki naruszenia prawa mogące stanowić podstawę powództwa obejmują m.in. sytuacje, w których skierowano egzekucję do przedmiotu stanowiącego własność osoby trzeciej. Art. 843 § 1 stanowi, że powództwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

 

Właściwość miejscowa wskazana w komentowanym przepisie jest właściwością wyłączną, co oznacza, że w stosunku do tak prowadzonego postępowania wyłączeniu podlegają przepisy dotyczące właściwości ogólnej, a ponadto nie jest możliwym umowne ustalenie innej właściwości sądu. Określenie właściwości miejscowej na podstawie art. 843 § 1 nie budzi wątpliwości w przypadku, gdy egzekucja jest prowadzona w okręgu tylko jednego sądu. Generalną jednak zasadą jest, że powództwo interwencyjne rozpoznaje sąd, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. Pojęcie miejsca prowadzenia egzekucji powinno zostać ustalone zgodnie z przepisami szczególnymi wskazującymi właściwość miejscową organu prowadzącego egzekucję.

 

Reasumując, proszę wnieść skargę na czynność komornika, wskazując, że prowadzi egzekucję przeciwko osobie niebędącej dłużnikiem. Sąd rozpatrzy skargę, ale najpierw proszę wezwać komornika do natychmiastowego przesłania dokumentów dotyczących egzekucji, zwolnienia rachunku z powodu tego, że nie może być Pani dłużnikiem, bowiem nie ma Pani w Polsce żadnych zobowiązań.

 

Ma Pani 1 miesiąc na powództwo przeciwegzekucyjne, ale od moment,u kiedy dowiedziała się Pani o zajęciu rachunku. Tu trzeba będzie nieco nagiąć rzeczywistość – wskazać, że dopiero z pisma od komornika, jego danych uzyskanych w banku OBECNIE dowiedziała się Pani o zajęciu. Jeśli gdziekolwiek padnie kwestia tego, że było to w zeszłym roku, sąd oddali i skargę i powództwo.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak komornik powinien rozliczyć pieniądze od dłużnika alimentacyjnego?

Moja siostra otrzymuje pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Ostatnio komornikowi udało się ściągnąć pieniądze za zaległe alimenty jeszcze sprzed...

Zajęcie egzekucyjne przez komornika zakupionego domu za długi sprzedającego

Dwa miesiące temu kupiłam 1/2 domu rodzinnego. Dokonałam tego nabycia u notariusza. Pozostałą część domu posiada inny członek rodziny. Dzisiaj...

Przedawnienie w sprawach komorniczych

Moja mama po raz kolejny otrzymała zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Moją wątpliwość wzbudziło, że nakaz zapłaty został wydany w 2008 r....

Dostałem pismo od komornika, co robić?

Dostałem pismo od komornika w sprawie spłaty długu powstałego w 2009 roku z wyrokiem (nakazem spłaty) z 2010 roku. Problem polega na, że...

Udostępnienie dłużnikowi adresu do korespondencji - czy komornik ma prawo wejścia do mieszkania?

Pewna osoba zaciągnęła kredyt w Providencie, a ja udostępniłem jej mój adres do korespondencji. U mnie nie jest zameldowana, nie mieszka ani...

Oszczędzenie przed licytacją domu

Rodzice przepisali dom na brata, który obecnie przebywa w ZK (tata nie żyje, mama – osoba niepełnosprawna, I-stopień). Zadłużenie brata to kwota...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »