Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz zapłaty o wszczęciu egzekucji - a przedawnienie

Marek Gola • Opublikowane: 2019-01-25

Czy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z 2010 r. zaopatrzony w klauzulę wykonalności również z 2010 r. jest już przedawniony? Dostałem teraz od komornika nakaz zapłaty o wszczęciu egzekucji i nie wiem, co robić.

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Z treści Pana pytania wynika, że w 2010 r. wydany został wobec Pana nakaz zapłaty, który w klauzulę wykonalności został opatrzony również w 2010 r. Zastanawia się Pan, czy wierzytelność stwierdzona ww. nakazem jest przedawniona. Powyższe wynika z faktu otrzymania przez Pana wniosku o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż istotne dla Pana znaczenie będzie miało ustalenie, kiedy uprawomocnił się nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany w 2010 r. oraz kiedy wierzyciel wystąpił do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Powyższe ma istotne znaczenie z uwagi na treść art. 125 § 1 K.c., zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Tym samym, by skutecznie podnieść zarzut przedawnienia w postępowaniu przeciwegzkucyjnym konieczny byłby upływ 10 lat od dnia uprawomocnienia się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (nie mylić z adnotacją o jego wykonalności) do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uprawomocnia się w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez strony (nie w dniu jego wydania), a zatem jak łatwo policzyć, choćby nie wiedział Pan, kiedy otrzymał nakaz zapłaty, wszczęcie postępowania egzekucyjnego nastąpiło w terminie krótszym aniżeli 10 lat od dnia wydania nakazu, co powoduje, że skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia w mojej ocenie nie jest możliwe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak starać się o pieniądze od męża za zaległe alimenty?

Jestem po rozwodzie. Były mąż nie interesuje się synem, nie spotyka się z nim i nie płaci alimentów. Przed ślubem dostał działkę. Teraz ma być...

Czy komornik może zająć świadczenie pielęgnacyjne?

Opiekuję się niepełnosprawnym synem. Syn jest na wózku inwalidzkim z niedowładem prawostronnym. Pobiera tylko zasiłek socjalny, nie ma uprawnień do...

Czy komornik ma prawo egzekwować alimenty od mojej żony?

Czy w świetle istniejącej pomiędzy nami (małżonkami) umowy o rozdzielności majątkowej istnieje zagrożenie, że komornik ma prawo egzekwować...

Egzekucja z uposażenia funkcjonariusza

Mam pytanie odnośnie egzekucji z uposażenia funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej. Z których składników uposażenia mogą być dokonywane...

Zablokowanie egzekucji z powodu błędnych danych w nakazie zapłaty

Dostałem nakaz zapłaty, w którym widnieje tylko moje imię i nazwisko, w pozwie bank błędnie wpisał PESEL i adres dłużnika (od innej...

Jakie rozpocząć windykację niespłaconej pożyczki?

Udzieliłem pożyczki pieniężnej w oparciu o umowę cywilno-prawną. Jako gwarancję spłaty pożyczkobiorca dokonał wpisu do hipoteki nieruchomości...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »