Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz zapłaty o wszczęciu egzekucji - a przedawnienie

Marek Gola • Opublikowane: 2019-01-25

Czy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z 2010 r. zaopatrzony w klauzulę wykonalności również z 2010 r. jest już przedawniony? Dostałem teraz od komornika nakaz zapłaty o wszczęciu egzekucji i nie wiem, co robić.

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Z treści Pana pytania wynika, że w 2010 r. wydany został wobec Pana nakaz zapłaty, który w klauzulę wykonalności został opatrzony również w 2010 r. Zastanawia się Pan, czy wierzytelność stwierdzona ww. nakazem jest przedawniona. Powyższe wynika z faktu otrzymania przez Pana wniosku o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż istotne dla Pana znaczenie będzie miało ustalenie, kiedy uprawomocnił się nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany w 2010 r. oraz kiedy wierzyciel wystąpił do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Powyższe ma istotne znaczenie z uwagi na treść art. 125 § 1 K.c., zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Tym samym, by skutecznie podnieść zarzut przedawnienia w postępowaniu przeciwegzkucyjnym konieczny byłby upływ 10 lat od dnia uprawomocnienia się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (nie mylić z adnotacją o jego wykonalności) do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uprawomocnia się w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez strony (nie w dniu jego wydania), a zatem jak łatwo policzyć, choćby nie wiedział Pan, kiedy otrzymał nakaz zapłaty, wszczęcie postępowania egzekucyjnego nastąpiło w terminie krótszym aniżeli 10 lat od dnia wydania nakazu, co powoduje, że skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia w mojej ocenie nie jest możliwe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »