Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nakaz sądowy zapłaty podczas przebywania w areszcie śledczym

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-07-21

Moja sprawa dotyczy windykacji komorniczej. Przez 4 lata przebywałem w areszcie śledczym, przez co nie płaciłem abonamentu za telewizję satelitarną. W czasie przebywania w areszcie śledczym dostałem nakaz sądowy zapłaty, ale dowiedziałem się o nim po więzieniu. Czy mam jakieś szanse uniknąć opłaty? Co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie wiem, czy z roszczeniem występuje wierzyciel, czy też firma windykacyjna. W mojej ocenie roszczenie może być przedawnione. Zgodnie bowiem z treścią art. 118 Kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

 

Trzyletni ogólny termin przedawnienia odnosi się do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kodeks cywilny nie definiuje tego pojęcia, pozostawiając tę kwestię orzecznictwu i nauce prawa cywilnego. Pojęcie działalności gospodarczej występuje na płaszczyźnie innych aktów normatywnych, w tym również na gruncie prawa publicznego. W Kodeksie cywilnym ustawodawca odwołuje się do tego pojęcia, tworząc definicję legalną przedsiębiorcy (art. 431), przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym (art. 551) czy też konsumenta (art. 221). Na potrzeby komentowanego przepisu można przyjąć definicję działalności gospodarczej zawartą w art. 2 ustawy o działalności gospodarczej, zgodnie z którą jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Roszczenie firmy windykacyjnej na pewno ulega przedawnieniu z terminem trzyletnim. Jeżeli jednak wierzytelność jest stwierdzona wyrokiem, termin przedawnienia roszczenia wynosi 10 lat.

Co do nakazu zapłaty może Pan podjąć kroki zmierzające do przywrócenia uchybionemu terminowi do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeżeli sprzeciw wraz z pozwem zostały doręczone na błędny adres, to stanowi to usprawiedliwioną przyczynę dla przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Wniosek składa się na piśmie do sądu, w którym miała być dokonana czynność, której terminowi uchybiono. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia. Tak wiec powinien Pan złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz dokonać uchybionej czynności czyli wnieść sprzeciw.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »