Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ktoś z rodziny wziął na mnie pożyczki online

Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-27

Ktoś z rodziny wziął na mnie trzy pożyczki online bez mojej wiedzy i pozwolenia. Chciałabym dowiedzieć się, jak ten problem najlepiej rozwiązać? Czy można sprawdzić, czy nie zostało zaciągniętych więcej pożyczek?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Z treści Pani pytania wynika, że osoba z Pani rodziny w Pani imieniu, bez Pani wiedzy zaciągnęła trzy pożyczki online. Chciałaby się Pani dowiedzieć, jak powyższe rozwiązać, a nadto, czy można sprawdzić, czy nie zostało zaciągnięte więcej pożyczek.

Na początku wskazać należy, iż nie ma rejestru zobowiązań, co z kolei powoduje, że nie ma możliwości ustalenia, ile jeszcze pożyczek osoba z Pani rodziny mogła na Panią zaciągnąć. Na dzień dzisiejszy zasadnym jest wymiana dowody osobistego.

W pierwszej kolejności winna Pani zastrzec dane takie jak numer PESEL i numer dowodu osobistego. Nie można bowiem wykluczyć, że ktoś zechce się posłużyć Pani danymi w przyszłości.

Pozwoli Pani, że posłużę się literaturą. Zgodnie z nią „wyrażenie »podszywa się« – zgodnie z językowym znaczeniem – oznacza podawanie się fałszywie za kogoś innego (http://sjp.pwn.pl/slownik/2502866/podszy%C4%87_si%C4%99 [dostęp: 10.05.2014]), zaś »wykorzystywanie« (w kontekście brzmienia art. 190a § 2 k.k.) należy ujmować jako »użycie czegoś dla osiągnięcia jakiegoś celu, zysku« (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wykorzysta%C4%87 [dostęp: 10.05.2014]). Gdy zaś chodzi o określenie »wizerunek«, to Słownik języka polskiego zna dwa jego znaczenia: »czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.« oraz »sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana« (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wizerunek [dostęp: 5.02.2012]). Należy sądzić, że na gruncie art. 190a k.k. w grę będą wchodzić oba znaczenia słowa »wizerunek«. Trzeba zwrócić uwagę, że ustawodawca użył określenia »wizerunek lub inne jej dane osobowe«, a nie sformułowania »wizerunek lub dane osobowe«, tym samym przesądzając, że wizerunek niejako wchodzi w skład danych osobowych”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Mając na uwadze powyższe, choć to co napiszę może brzmieć dosyć kuriozalnie, to w praktyce spotkałem się z przypadkiem kiedy osoba, której dane zostały wykradzione, wystosowała list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do wszystkich znanych jej podmiotów finansowych z prośbą o nieudzielanie pożyczek na numer dowodu osobistego, który został przechwycony przez oszustów. Działanie takie, choć na pierwszy rzut oka wydaje się kuriozalne, spowodowało, iż w jednym przypadku bank poinformował tę osobę, iż miała miejsce próba otwarcia rachunku na podane przez nią w liście dane osobowe, wraz z numerem i serią dowodu osobistego, lecz to nie nastąpiło, a to z uwagi na powiadomienie, które do banku dotarło.

Jeżeli zdecyduje się Pani wysłać listy proszę je wysłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Winna Pani zatem wnosić o wpisanie Pani osoby do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych celem zabezpieczenia interesów przed niezgodnym z prawem, a w szczególności niezgodnie z Pani wolą wykorzystaniem danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego, miejsca zamieszkania.

Pragnę wyraźnie podkreślić, że System Dokumentów Zastrzeżonych jest niezbędnym narzędziem w bieżącej działalności przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji, wymagających identyfikacji osób na podstawie dokumentów tożsamości.

Nadto może Pani powiadomić organa ścigania o zaistniałej sytuacji i wnosić o ściganie Pani członka rodziny. Karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Ściganie przestępstwa określonego powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego. Innymi słowy, musi Pani złożyć wniosek o ściganie (zawiadomienie), aby organa ścigania mogły podjąć działanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »