Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ktoś z rodziny wziął na mnie pożyczki online

Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-27

Ktoś z rodziny wziął na mnie trzy pożyczki online bez mojej wiedzy i pozwolenia. Chciałabym dowiedzieć się, jak ten problem najlepiej rozwiązać? Czy można sprawdzić, czy nie zostało zaciągniętych więcej pożyczek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, że osoba z Pani rodziny w Pani imieniu, bez Pani wiedzy zaciągnęła trzy pożyczki online. Chciałaby się Pani dowiedzieć, jak powyższe rozwiązać, a nadto, czy można sprawdzić, czy nie zostało zaciągnięte więcej pożyczek.

Na początku wskazać należy, iż nie ma rejestru zobowiązań, co z kolei powoduje, że nie ma możliwości ustalenia, ile jeszcze pożyczek osoba z Pani rodziny mogła na Panią zaciągnąć. Na dzień dzisiejszy zasadnym jest wymiana dowody osobistego.

W pierwszej kolejności winna Pani zastrzec dane takie jak numer PESEL i numer dowodu osobistego. Nie można bowiem wykluczyć, że ktoś zechce się posłużyć Pani danymi w przyszłości.

Pozwoli Pani, że posłużę się literaturą. Zgodnie z nią „wyrażenie »podszywa się« – zgodnie z językowym znaczeniem – oznacza podawanie się fałszywie za kogoś innego (http://sjp.pwn.pl/slownik/2502866/podszy%C4%87_si%C4%99 [dostęp: 10.05.2014]), zaś »wykorzystywanie« (w kontekście brzmienia art. 190a § 2 k.k.) należy ujmować jako »użycie czegoś dla osiągnięcia jakiegoś celu, zysku« (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wykorzysta%C4%87 [dostęp: 10.05.2014]). Gdy zaś chodzi o określenie »wizerunek«, to Słownik języka polskiego zna dwa jego znaczenia: »czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.« oraz »sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana« (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wizerunek [dostęp: 5.02.2012]). Należy sądzić, że na gruncie art. 190a k.k. w grę będą wchodzić oba znaczenia słowa »wizerunek«. Trzeba zwrócić uwagę, że ustawodawca użył określenia »wizerunek lub inne jej dane osobowe«, a nie sformułowania »wizerunek lub dane osobowe«, tym samym przesądzając, że wizerunek niejako wchodzi w skład danych osobowych”.

Mając na uwadze powyższe, choć to co napiszę może brzmieć dosyć kuriozalnie, to w praktyce spotkałem się z przypadkiem kiedy osoba, której dane zostały wykradzione, wystosowała list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do wszystkich znanych jej podmiotów finansowych z prośbą o nieudzielanie pożyczek na numer dowodu osobistego, który został przechwycony przez oszustów. Działanie takie, choć na pierwszy rzut oka wydaje się kuriozalne, spowodowało, iż w jednym przypadku bank poinformował tę osobę, iż miała miejsce próba otwarcia rachunku na podane przez nią w liście dane osobowe, wraz z numerem i serią dowodu osobistego, lecz to nie nastąpiło, a to z uwagi na powiadomienie, które do banku dotarło.

Jeżeli zdecyduje się Pani wysłać listy proszę je wysłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Winna Pani zatem wnosić o wpisanie Pani osoby do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych celem zabezpieczenia interesów przed niezgodnym z prawem, a w szczególności niezgodnie z Pani wolą wykorzystaniem danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego, miejsca zamieszkania.

Pragnę wyraźnie podkreślić, że System Dokumentów Zastrzeżonych jest niezbędnym narzędziem w bieżącej działalności przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji, wymagających identyfikacji osób na podstawie dokumentów tożsamości.

Nadto może Pani powiadomić organa ścigania o zaistniałej sytuacji i wnosić o ściganie Pani członka rodziny. Karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Ściganie przestępstwa określonego powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego. Innymi słowy, musi Pani złożyć wniosek o ściganie (zawiadomienie), aby organa ścigania mogły podjąć działanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Śmierci współkredytobiorcy - Czy muszę spłacać kredyt?

Parę lat temu znajoma miała problem finansowy i zgodziłam się jej pomóc – zostałam współkredytobiorcą kredytu dla niej. Pół roku temu znajoma...

 

Wezwanie dłużnika do polubownego zwrotu pożyczki

Mam problem z odzyskaniem środków z tytułu pożyczki w kwocie 16 tys. zł. Umowa pożyczki wskazywała, że środki miały zostać zwrócone do...

 

Kredyt we frankach szwajcarskich, przeczekać czy zmieniać?

W 2006 r.* wzięliśmy kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, tzn. w złotówkach tylko denominowany (tak to się chyba nazywa). Od czterech lat płacimy...

 

Konkubent zostawił mnie z długami

Rozstałam się z konkubentem. Były partner zostawił mnie z długami. Czy mogę dochodzić zwrotu choćby części pieniędzy, które przekazywałam na...

 

Po latach windykator upomina się o dług, czy doszło do przedawnienia?

Moim problemem jest dług sprzed 12 lat. Zawarłem wtedy na swoją firmę umowę z operatorem, na mocy której otrzymałem telefon i miałem opłacać...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »