Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyt córki, która jest współwłaścicielką mieszkania

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-22

Zaciągnęłam kredyt i moja matka obawia się, że gdybym nie była w stanie go spłacić, ona będzie musiała zrobić to za mnie. Nie jestem zameldowana ani nie mieszkam w jej mieszkaniu. Ona jednak uważa, że skoro 1/4 mieszkania należy do mnie (spadek po tacie), to komornik może zlicytować całe mieszkanie, a ją posłać na bruk. Czy jest to prawda? Jeśli tak, to czy mama może się zabezpieczyć przed taką ewentualnością? Poradzono jej, żeby notarialnie uregulowała sprawy spadkowe. Na czym miałoby to polegać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c., przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.) oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności w mojej ocenie zasadne jest przeprowadzenie działu spadku po Pani ojcu. Innymi słowy dobrze byłoby, na wszelki wypadek dokonać działu spadku, tj. zniesienia współwłasności po ojcu, w ten sposób, że mami Pana byłaby jednym właścicielem mieszkania. Z Pani pytania można wywnioskować, że jest Pani jedynaczką, bowiem mieszkanie za życia ojca wchodziło do majątku wspólnego, po jego śmierci dziedziczona była połowa, a to z kolei powoduje, że mama ma 1/2 od męża i swoją 1/2,co daje razem 3/4, a Pani ma 1/2 po ojcu, co daje 1/4 ogółu.

W przypadku popadnięcia w kłopoty finansowe, komornik może zająć Pani udział w nieruchomości, a wówczas Pani mama może stać się współwłaścicielem mieszkania z osobą obcą. Zasadne jest zatem już teraz zadbanie o spokój mamy i przeprowadzenie działu spadku po ojcu. Dział spadku musiałby polegać na tym, że mieszkanie byłoby wyłącznie własnością mamy, a mama nie byłaby lub była do Pani spłaty, tj. 1/4 wartości mieszkania.

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami (przed notariuszem), bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

W przedmiotowej sprawie podkreślić należy, iż wnioskodawcą mogłaby być Pani, a mama byłaby uczestnikiem postępowania. Przy każdej osobie winna Pani wskazać, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, a przy sobie numer PESEL. Do wniosku należy dołączyć odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Wniosek winien zawierać żądanie działu spadku, w ten sposób, że w pierwszej kolejności poda Pani co wchodzi do spadku, a następnie wskaże Pani w jaki sposób spadek ma być podzielony, tj. czy ma przypaść jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty, bez obowiązku spłaty, czy też ma być podzielony fizycznie o ile taka możliwość będzie występowała. Nadto w przypadku braku zgody na wyżej zaproponowane sposoby, sąd może skierować składniki wchodzące do spadku do sprzedaży przez komornika. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy miejsca położenia spadku.

Konieczne jest zatem wystąpienie z wnioskiem o dział spadku i zniesienie współwłasności. Opłata sądowa wynosi 1000 zł, a jeżeli będzie zgoda na zaproponowany podział opłata wynosiłaby 300 zł.

Jeżeli zdecydowałyby się Panie na notariusza, wówczas taksa notarialna zostanie ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Podstawą określenia maksymalnej stawki jest przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi.

Innymi słowy, przeprowadzenie działu spadku przed sądem, choć trwające dłużej, będzie tańsze niż przeprowadzenie działu spadku i zniesienia współwłasności przed notariuszem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »