Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty egzekucji

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-09-17

Wierzyciel pisemnie zgłosił wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Komornik postępowanie zawiesił, ale teraz żąda ode mnie pokrycia kosztów egzekucyjnych. Czy ma do tego prawo?

zdjęcie prawnika
Łukasz Obrał

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Zgodnie z art. 820 K.p.c. komornik zawiesza postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela. Art. 825 K.p.c. dotyczy umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z tym przepisem komornik umarza postępowanie: jeżeli żąda tego wierzyciel, jeśli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności, jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia.

 

Umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie zwalnia dłużnika od uiszczenia kosztów egzekucji. Komornik ma prawo żądać zapłacenia kosztów uzależnionych od skuteczności egzekucji. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2006 r., sygn. akt P18/05 opłata egzekucyjna, będąca elementem wynagrodzenia komornika, jest uzależniona od skuteczności egzekucji.

 

W opisanym przypadku komornik może żądać opłaty egzekucyjnej uzależnionej od kwot jakie wyegzekwował w toku egzekucji przed jej zawieszeniem i umorzeniem. Opłata stosunkowa wynosi 15% wyegzekwowanych kwot. Wynika to z art. 59 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z tym artykułem opłatę stosunkową (15%) komornik ściąga od dłużnika, obliczając ją proporcjonalnie do wyegzekwowanych kwot.

 

Zgodnie z przytaczanym już wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w wyjątkowych przypadkach komornicy muszą liczyć się z możliwością obniżania przez sądy należnej im 15-procentowej opłaty, jeśli nie jest ona odpowiednia w stosunku do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji.

 

Jeżeli dłużnik nie zgadza się z naliczonymi przez komornika kosztami może złożyć skargę na czynność komornika do sądu rejonowego. W skardze dłużnik winien oznaczyć, jaką czynność komornika zaskarża (w tym przypadku naliczenie kosztów) i czego żąda (obniżenia kosztów). Skarga powinna być uzasadniona: komornik nie może żądać opłaty stosunkowej od niewyegzekwowanych kwot, koszty nie odpowiadają nakładowi pracy komornika i poniesionych przez niego wydatków.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »