Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty windykacji związane z obsługą zadłużenia

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-07-14

Posiadałam kredyt oraz limit debetowy w jednym z banków. W zeszłym roku bank wypowiedział mi kredyt. Po tej informacji całą wymaganą kwotę wpłaciłam niemal od razu. W krótkim odstępie czasu wypowiedziano mi limit odnawialny. Sprawa trafiła do komornika. Po otrzymaniu pisma od komornika w przeciągu trzech miesięcy całą wymaganą należność uregulowałam. Wczoraj miałam telefon od firmy windykacyjnej, która rzekomo zajmowała się moją sprawą z informacją, iż muszę uregulować koszty windykacji związane z obsługą mojego zadłużenia. Jednak ja nie otrzymałam żadnych pism od tej firmy. Podczas rozmowy otrzymałam tylko numer konta banku do wykonania przelewu. Czy to jest zgodne z prawem? Czy mam obowiązek zapłacić jakieś należności tej firmie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z powodu długiego braku odpowiedzi na moje pytania, udzielę porady tylko na podstawie informacji, które posiadam z pytania głównego. W miarę możliwości proszę o uzupełnienie informacji o podane kwestie, aby mogła Pani w pełni skorzystać z naszej pomocy.

Podaje Pani, że bank wypowiedział Pani umowę kredytu. Niemal od razu wpłaciła Pani całą wymaganą kwotę, nie pozostawała już Pani zatem dłużnikiem banku. Jednocześnie bank wypowiedział umowę o limit odnawialny. Z powodu braku spłaty bank uzyskał/wystawił tytuł wykonawczy i wniósł o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Po trzech miesiącach uregulowała Pani całą wymaganą należność. Teoretycznie zatem bank nie posiada już wobec Pani żadnej wierzytelności. Podaje Pani jednak, że skontaktowała się z Panią firma windykacyjna, która podała, że zajmowała się obsługą zadłużenia. Do tej pory nie otrzymywała Pani żadnych dokumentów od tej firmy. Firma podała Pani numer konta banku, wymagając wpłaty kosztów obsługi zadłużenia. Zapytuje Pani, czy takie postępowanie jest zgodne z prawem.

W pierwszej kolejności wskażę, że firma windykacyjna działała na zlecenie banku, wobec powyższego jej wynagrodzenie winien regulować bank. W Pani przypadku jednak zapewne dochodzenie należności polega na dalszym wykorzystaniu firmy windykacyjnej do dochodzenia właśnie należności dla banku (by następnie ona sama mogła ewentualnie uzyskać umówione kwoty).

Najprawdopodobniej w zawartych przez Panią umowach był zapis, iż w razie opóźnienia w zapłacie/wypowiedzenia kredytu bank może dochodzić zapłaty kosztów postępowania windykacyjnego, przy czym koszty te winny być już w umowie określone – winny być wyszczególnione czynności i kwoty (nie mogą to być zatem postanowienia zbyt ogólne). Z tej też przyczyny poprosiłam Panią o przesłanie rzeczonych umów. Bank może Panią bowiem obciążyć tylko kosztami, które zostały określone w umowie, wyroku sądu, czy wynikają z ustawy.

Kwoty umowne winny być określone tak, by bank z tego powodu nie ponosił dodatkowego zysku (por. wyrok SN z 4.03.2010 r., I CSK 404/09) – muszą to być zatem koszty adekwatne do poniesionych (np. wygórowaną kwotą za wezwanie do zapłaty jest kwota 20 zł – por. klauzula niedozwolona nr 3569 z rejestru klauzul niedozwolonych).

Umowa powinna określać harmonogram czynności windykacyjnych (tak, by nie były one zintensyfikowane, ale celowe) oraz limit opłat, jakie mogą być pobrane. Oczywiście mogą być naliczone opłaty tylko za rzeczywiście zrealizowane czynności windykacyjne. W takich granicach bank ma uprawnienie, by żądać od Pani zapłaty kosztów windykacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »