Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykreślenie z rejestru ZBP po spłacie kredytu

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-02

Miałem problem z spłatą kredytu z PKO. Spłaciłem go później, gdy był już u firmy windykacyjnej. Jak teraz zostać wykreślonym z rejestru ZBP?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

W pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, iż winien Pan dysponować umową sprzedaży wierzytelności, z której winno wynikać, na jakich zasadach i jakie prawa i obowiązki umowa sprzedaży przenosi na kupującego wierzytelność. Innymi słowy jakie prawa i obowiązki przeszły na firmę windykacyjną z PKO. Jeżeli bowiem został Pan wpisany do ZBP na wniosek PKO, to formalnie to PKO może przychylić się do Pana wniosku o wykreślenie z ZBP. Ponadto zachodzi pytanie, czy PKO przekazało informację do ZBP o sprzedaży wierzytelności firmie windykacyjnej. Jeżeli bowiem taka informacja nie została przekazana, to zasadne byłoby wnosić do PKO, aby taką informację do ZBP przekazał lub też by firma windykacyjna przedłożyła ZBP dokumenty z których wynika, że na nią przeszła wierzytelność.

Mając na uwadze powyższe jeżeli ZBP będzie dysponowało dokumentami, z których będzie wynikało, że wierzytelność została odsprzedana, nowy wierzyciel został spłacony, a także nie wyraża sprzeciwu na wykreślenie Pana danych z ZBP. Jeżeli będzie pismo firmy windykacyjnej o przychyleniu się do Pana wniosku, przychylność do takiej czynności na pewno będzie większa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »