Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak starać się o pieniądze od męża za zaległe alimenty?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-17

Jestem po rozwodzie. Były mąż nie interesuje się synem, nie spotyka się z nim i nie płaci alimentów. Przed ślubem dostał działkę. Teraz ma być wykupiona pod budowę drogi. Wiem, że były mąż przepije te pieniądze. Czy dostanę coś z majątku męża dla mojego synka? Jak mogę starać się o pieniądze od męża za zaległe alimenty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety dopóki ojciec dziecka żyje, nie ma szans na to, aby cokolwiek syn otrzymał. To majątek ojca. I nie ma możliwości odebrania mu go inaczej jak przez egzekucję komorniczą.

Pisze Pani, że były mąż nie płaci alimentów. Jeśli skieruje Pani sprawę do komornika, komornik zajmie nieruchomość. Być może ją w końcu zlicytuje. Ale w ten sposób ma Pani możliwość. odzyskania zaległych alimentów. Kolejnym krokiem, który powinna Pani podjąć, jest poinformowanie komornika o kwocie odszkodowania za wywłaszczenie gruntu pod drogę.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 o gospodarce nieruchomościami wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości wywłaszczanego prawa. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ww. ustawy jeżeli na wywłaszczonej nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości są ustanowione inne prawa rzeczowe, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw.

Hipoteka, zgodnie z art. 244 Kodeksu cywilnego, jest ograniczonym prawem rzeczowym, które regulowane jest przez przepisy odrębne, tj. ustawę z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Z faktem wygaszenia hipoteki związana jest konieczność ustalenia odszkodowania za to prawo. Specustawa drogowa zawiera szczegółową regulację co do sposobu ustalenia odszkodowania za hipotekę. Stosownie do treści art. 18 ust. 1c tej ustawy – jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 12 ust. 4 lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.

Proszę więc zadbać o wpis na hipotekę swojej wierzytelności. I to dokładnie do tej nieruchomości, która ma być wywłaszczona. SP spłaci Pani zobowiązanie, pomniejszając wypłatę dla właściciela. Albo zrobi to komornik, gdyż spłata będzie musiała odbyć się przez niego. Tak więc – może Pani odzyskać choćby zaległości. Na przyszłość trudno zabezpieczyć jakikolwiek majątek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »