Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak stać się właścicielem wylicytowanej i opłaconej nieruchomości z zapewnieniem spadkowym?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2021-09-03

Dwa lata temu kupiłem od komornika nieruchomość. Jak stać się właścicielem wylicytowanej i dawno opłaconej nieruchomości? Na czym polega zapewnienie spadkowe, które występuje w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak stać się właścicielem wylicytowanej i opłaconej nieruchomości z zapewnieniem spadkowym?

Odebranie zapewnienia spadkowego

Zapewnienie spadkowe to czysta formalność w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Niczym negatywnym to dla Państwa nie grozi.

Odebranie od spadkobiercy zapewnienia spadkowego musi się obligatoryjnie odbyć bo przewiduje je procedura i nie ma tu żadnego wyjątku w tym sensie, że nie można go tak po prostu pominąć. Przewiduje je art. 671 Kodeksu postępowania cywilnego, który to przepis tanowi, że:

„§ 1. Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę.

§ 2. W zapewnieniu zgłaszający się powinien złożyć oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome:

1) o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;

2) o testamentach spadkodawcy.

§ 3. Pod względem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie”.

Zapewnienie ma za zadanie wyjaśniać, czy spadkodawca pozostawił lub nie pozostawił małżonka oraz dzieci lub ich potomków. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił zstępnych, powinno ono wyjaśnić, czy po śmierci spadkodawcy pozostało przy życiu rodzeństwo lub jego potomstwo i rodzice spadkodawcy. Sąd musi się tego dowiedzieć, aby wiedzieć, kto jest spadkobiercą, a w tym konkretnym przypadku – komu ma doręczyć postanowienie o przysądzeniu, które finalizuje już egzekucję z nieruchomości.

Śmierć dłużnika i problem z wylicytowaną nieruchomością

Gdyby dłużniczka nie zmarła, postępowanie byłoby już zakończone, niestety zmarła i teraz w jej miejsce muszą wstąpić jej spadkobiercy – których trzeba ustalić.

Stwierdzenie nabycia spadku odbywa się obligatoryjnie na rozprawie, niestety w aktualnej sytuacji nic nie możecie Państwo zrobić, bo sądy nie działają, tj. nie przeprowadzają tego typu rozpraw. Miejmy jednak nadzieję, że od czerwca wrócą do normalnej pracy. Spadkobiercy – jak wynika z treści załączonych do pytania dokumentów – są znani ,więc będzie to też jedynie formalność. Przykro mi, ale muszę Panu odpowiedzieć, że trzeba czekać do rozprawy.

Niszczenie zakupionej nieruchomości

Jeżeli chodzi o niszczenie nieruchomości przez współwłaścicielkę, to rozumiem oczywiście konsekwencje tego, ale do momentu prawomocnego przysądzenia własności nie jesteście Państwo jeszcze współwłaścicielami nieruchomości. Art. 999 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że „prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę”.

Jest to pewnego rodzaju luka w prawie, którą dłużnicy na przykład wykorzystuję na tego rodzaju działania. Po prawomocnym przysądzeniu własności będzie można żądać od współwłaścicielki odszkodowania jeżeli niszczy ona to, co jest przedmiotem egzekucji.

Na ten moment proszę te zniszczenia dokumentować na poczet ewentualnego postępowania o odszkodowanie.

Można także poinformować sąd korespondencyjnie o fakcie niszczenia nieruchomości. Pismo to można nazwać wnioskiem o zmianę zarządcy nieruchomości (zakładam, że jest nim współwłaścicielka a nawet jeżeli nie to ktoś te funkcję pełni). Art. 931 kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że jeżeli prawidłowe sprawowanie zarządu tego wymaga, sąd odejmie dłużnikowi zarząd i ustanowi innego zarządcę; to samo dotyczy ustanowionego zarządcy. Skoro zatem zarządca nie przeciwdziała dewastacji nieruchomości, jest podstawa do jego zmiany. Nic niestety innego nie mogę w tej sytuacji doradzić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »