Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawdzić, czy długi po zmarłym mężu się przedawniły?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-01-08

Jak sprawdzić, czy długi po zmarłym mężu się przedawniły? Miałam od 2004 r. sądownie orzeczoną separację i przyznaną opiekę nad dziećmi. W 2014 r. mąż zmarł. Okazało się, że zostawił około 60 tys. zł długu. Nic o tych długach nie wiedzieliśmy i nie założyliśmy sprawy o odrzucenie spadku. Jeden dług z 2002 r. dorosłe już dzieci wyrokiem sądu mają spłacić. Pozostaje dług w innym banku z 2009 r. i jeszcze jeden w firmie pożyczkowej, tylko nie wiemy, kiedy był zrobiony. Co robić i jak sprawdzić to zadłużenie?

zdjęcie prawnika
Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Nie ma instytucji prowadzącej rejestr przedawnionych zobowiązań. Należy tę kwestię przeanalizować samodzielnie. Zobowiązaniami rządzą ogólne reguły przedawnienia, które ustalają terminy przedawnienia. Dla roszczeń majątkowych termin przedawnienia wynosi lat 10 a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata od dnia wymagalności roszczenia. Jeżeli roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, termin ten wynosi zawsze 10 lat.

W mojej ocenie roszczenie jest przedawnione. W takich sytuacjach zawsze należy się zwrócić na piśmie do wierzyciela i podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Dopiero z odpowiedzi wierzyciela będziemy mogli wywnioskować, czy doszło do przerwania biegu przedawnienia.

W innym wypadku można podjąć próbę uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.

Oświadczenie dotyczące spadkobrania jest jednostronną czynnością prawną, do której mają zastosowanie przepisy ogólne o wadach oświadczenia woli dotyczące błędu lub groźby – tj. art. 84 i 87 Kodeksu cywilnego (K.c.) ze zmianami wynikającymi z art. 1019 K.c. Przepis ten przewiduje zarówno uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożonego pod wpływem błędu lub groźby (art. 1019 § 1 K.c.), jak i od skutków biernego zachowania się spadkobiercy, wskazanych w art. 1015 § 2 K.c. Spadkobierca może uchylić się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeżeli takie zachowanie było konsekwencją błędu prawnie istotnego, a do uchylenia się dojdzie przed sądem, który dokonuje jego zatwierdzenia (art. 1019 § 1 pkt 1 i § 3 K.c.) i jednocześnie złoży oświadczenie, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca (art. 1019 § 1 pkt 2 K.c.). Oświadczenie o uchyleniu się od tych negatywnych skutków powinno być złożone, zgodnie z art. 88 § 2 K.c., przed upływem roku od wykrycia błędu. Sąd dokonuje kontroli dopuszczalności uchylenia się od skutków oświadczenia woli, jak i niezłożenia wymaganego oświadczenia, pod kątem spełnienia ustawowych przesłanek. Błąd w prawie cywilnym jest wadą oświadczenia woli, która polega na mylnym wyobrażeniu o rzeczywistym stanie rzeczy (lub równoważny z takim mylnym wyobrażeniem brak wyobrażenia o tym stanie) – tzw. błąd sensu stricto lub mylnym wyobrażeniu o treści złożonego oświadczenia woli – tzw. pomyłka. Błąd, z którym prawo cywilne łączy skutek w postaci możliwości uchylenia się od skutków prawnych czynności dokonanej pod wpływem błędu, musi dotyczyć treści czynności prawnej (art. 84 § 1 K.c.) oraz być istotny (art. 84 § 2 K.c.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Błędem dotyczącym treści oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest m.in. błąd co do osoby spadkodawcy, co do tytułu powołania lub co do przedmiotu spadku. W tej ostatniej sytuacji chodzi o brak wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie jest on wynikiem braku staranności po stronie spadkodawcy. Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie pozostawia wątpliwości, że błędem prawnie doniosłym, mogącym stanowić podstawę uchylenia się przez spadkobiercę od skutków oświadczenia o przyjęciu spadku, nie jest nieznajomość przedmiotu spadku pozostająca w związku przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005r. IV CK 799/04 OSNC 2006/5/94, Biul.SN 2005/11/12, M. Prawn. 2006/16/881).

Pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w ww. postanowieniu, nie jest w judykaturze odosobniony, co potwierdza późniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. W postanowieniu z dnia 18 marca 2010 r. (V CSK 337/09 LEX nr 677786) Sąd Najwyższy stwierdził, że nie jest błędem istotnym – w rozumieniu art. 1019 § 2 K.c. w związku z art. 84 § 1 i 2 K.c. – nieznajomość przedmiotu spadku pozostająca w związku przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego. W postanowieniu z dnia 1 grudnia 2011 r. (I CSK 85/11 LEX nr 1147725) Sąd ten przyjął, że o błędzie co do przedmiotu spadku można mówić wtedy, gdy brak wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego nie jest wynikiem braku staranności po stronie spadkobiercy, czy też inaczej, gdy „błąd jest usprawiedliwiony okolicznościami sprawy”. Podobne stanowisko zajął SN w postanowieniu z dnia 29 listopada 2012 r. (II CSK 172/12 LEX nr 1299156).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odzyskanie długu od osoby której nie znam danych

Znam tylko imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego dłużnika. Czy posiadając tylko takie dane osobowe dłużnika mam jakąkolwiek możliwość...

Objęcie niechcianej schedy spadkowej w postaci długów

Wierzyciele grożą, że zostanę wpisana do rejestrów dłużników jako osoba, na której ciąży odpowiedzialność za niespłacany kredyt. Ten kredyt wzięli...

Obciążenie długiem za czynsz mieszkania byłego małżonka

W 2011 r. zostałam wymeldowana przez byłego męża z mieszkania własnościowego. Mieliśmy już wtedy ustanowioną rozdzielność majątkową....

Jak uchronić się od odpowiedzialności za długi syna?

Jak uchronić się od odpowiedzialności za ewentualne długi dorosłego syna?

Wezwanie do przedstawienia dowodów spłaty długu

W 2003 roku miałem prowadzoną sprawę o eksmisje z powodu długów, dług spłaciłem z odsetkami. Spłaciłem też na raty koszty postępowania....

Wezwanie do zapłaty z uczelni

Niecałe 3 lata temu dostałam wezwanie do zapłaty z uczelni na kwotę 4000 zł. W odpowiedzi napisałam do nich pismo, aby umorzyli mi, bądź...

Kredyt wzięty na chorą babcię, co robić?

Moja mama została oszukana przez wnuków, wzięła dla nich kredyt, który oni mieli spłacać, a tego nie zrobili. Są oskarżeni z art. 286 § 1...

Co zrobić, by nie odpowiadać za długi siostry?

Rodzice prowadzą gospodarstwo rolne. W ich domu zameldowana jest moja siostra, która ma długi. Na adres rodziców przychodzą wezwania do zapłaty. Rodzice...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »