Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak powinna wyglądać umowa spłaty pożyczki?

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-12-10

W poprzednim roku regularnie pożyczałem pieniądze mojej byłej dziewczynie. Dziewczyna ciągle pisze, że niebawem odda wszystkie pieniądze, jednak do tego nie dochodzi, proponuje mi jednak, żebyśmy podpisali umowę spłaty pożyczki. Co mogę zrobić z tą sprawą? Jak taka umowa spłaty pożyczki powinna wyglądać?

zdjęcie prawnika
Joanna Korzeniewska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Sprawy majątkowe, zwłaszcza w rodzinie czy wśród znajomych i przyjaciół, nie należą do łatwych i potrafią przysporzyć wielu problemów, zwłaszcza że najpierw działa się na bazie zaufania, a nieraz jest ono zawiedzione.

Na Pana sprawę można spojrzeć w dwóch aspektach – cywilnym i karnym. Można rozpatrywać tutaj ewentualne popełnienie przestępstwa. Opisana przez Pana sytuacja mogłaby wypełniać znamiona przestępstwa z art. 284 Kodeksu karnego. Zgodnie z jego treścią, kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli zaś przywłaszcza powierzoną sobie cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy od lat 5. Prawdopodobnie wiąże się to z faktem, że osoba nadużyła wtedy zaufania.

W tym przypadku można uznać, że pieniądze te zostały na jakiś czas powierzone tej osobie, ale z obowiązkiem zwrotu, z czego się nie wywiązała. Pod pewnymi względami postępowanie karne może być łatwiejsze, gdyż obowiązek oskarżania spoczywa na prokuratorze, a Pan mógłby występować w roli oskarżyciela posiłkowego i mieć prawa strony, a nadal główny ciężar opierałby się na barkach prokuratora. W postępowaniu karnym mógłby Pan również domagać się zwrotu zatrzymanych pieniędzy. Są jednak również inne kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę – po pierwsze, prokurator może odmówić wszczęcia dochodzenia, jeśli stwierdzi brak znamion czynu zabronionego. W takich sprawach często wolą oni zrzucić ten ciężar i mieć mniej spraw, stwierdzając, że właściwa jest wówczas droga cywilna, a nie karna. Po drugie, postępowanie takie często jest dłuższe niż cywilne, gdyż najpierw jest postępowanie przygotowawcze, a potem sądowe i koncentruje się głównie na tym, czy popełniono przestępstwo.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Druga droga jest drogą cywilną i należy to po prostu rozpatrywać jako umowę pożyczki. Wówczas należy brać pod uwagę również kwestie związane m.in. z formą umowy pożyczki.

Umowa pożyczki została opisana również w Kodeksie cywilnym (dalej K.c.), w art. 720 i następne K.c. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę przenosi na własność osoby ją biorącej określoną sumę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się ją zwrócić. Gdy wartość pożyczki przekracza tysiąc złotych, powinna być ona sporządzona w formie dokumentowej. Należy zaznaczyć, że przed 1 lipca 2016 r. próg był określony na kwotę 500 zł.

Tak więc umowa, jaką Państwo zawarli, jest jak najbardziej ważna, gdyż rygor pisemny został zastrzeżony dla celów dowodowych. Oznacza to, iż zgodnie z art. 74 K.c. w razie sporu nie jest dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Dowód ten jest jednak dopuszczalny w sytuacji, gdy żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą, fakt dokonania czynności zostanie uprawdopodobniony za pomocą dokumentu, a także nie stosuje się tego w stosunkach między przedsiębiorcami. Sprawia to pewne trudności, ale można tutaj je pokonać.

Dobrze, że Pana była partnerka chce zawrzeć jakieś porozumienie i przyznaje się, że jest winna pieniądze (niektórzy po prostu zaprzeczają jakimkolwiek roszczeniom, co rodzi kolejne problemy).

Można zawrzeć umowę pożyczki, albo można załatwić to w inny sposób – można spisać dokument innego rodzaju: ugoda, uznanie długu. W dokumencie tym należałoby zawrzeć zapis, iż w określonym przedziale czasu udzielił Pan jej pożyczek na kwotę …, które nie zostały do tej pory spłacone, mimo że okres płatności już upłynął. W związku z tym strony zawierają ugodę, na mocy której przedłużony jest termin płatności do dnia … i pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić kwoty pożyczki do dnia …. Albo też, że Pana była partnerka uznaje swój dług i zobowiązuje się spłacić go do dnia ….

To rozwiązanie jest niewątpliwie korzystne dla Pana, gdyż po pierwsze, przerywa bieg przedawnienia, a poza tym ułatwia odzyskanie pieniędzy, gdyż umożliwia wydanie nakazu zapłaty bez prowadzenia rozprawy, jedynie na podstawie dokumentów. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej zgodne z prawem, nie trzeba zawierać żadnej fikcyjnej umowy, gdzie będzie wcześniejsza data, a byłoby to dla Pana niewątpliwie korzystne i pozwoliło na łatwiejszą egzekucję długu w przyszłości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Żona nie chce uczestniczyć w spłacie kredytu

Mamy z żoną kredyt na dużą kwotę. Spłacaliśmy go regularnie do pewnego czasu. Niestety żona została zwolniona z pracy, więc wyjechała za pracą...

Żądanie od żyranta zwrotu pożyczki

Zostałam żyrantem pożyczkowy na 25 tysięcy złotych w firmie pożyczkowej. Okazało się, że pożyczkobiorca wypowiedział umowę (bez mojej wiedzy), ale...

Dług w firmie telekomunikacyjnej z działalności gospodarczej

Mam stary dług w firmie telekomunikacyjnej (prawie 20 000 zł) dotyczący mojej działalności gospodarczej. Dług jest z połowy 2013 roku. Nigdy nie...

Udzielenie pożyczki prywatnej małżonkowi

Czy jest zgodne z prawem udzielenie pożyczki prywatnej małżonkowi, który na zabezpieczenie tej pożyczki przedkłada weksel in blanco z wątpliwym...

Wezwanie do zapłaty długu żony zmarłego ojca

10 lat temu zmarł mój ojciec, z którym nie miałem żadnego kontaktu. Okazało się, że dziedziczę 1/4 mieszkania po nim, resztę ma jego żona. Uznałem,...

Czy mogą zostać zatrzymana na lotnisku za niezapłacone rachunki?

Mam komornika, ponieważ nie zapłaciłam rachunków u operatora sieci komórkowej. Czy mogą zostać zatrzymana na lotnisku za niezapłacone rachunki?

Długi zaciągnięte przed ślubem

W najbliższym czasie chciałabym wyjść za mąż. Mam jednak spore długi. Mój przyszły mąż obawia się, że będzie musiał po ślubie spłacać moje długi....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »