Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać pieniądze od niesolidnego dłużnika?

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-01-05

Przed rokiem pożyczyłem znajomej 5000 zł. Najpierw pożyczyłem jej 2200 na „oświadczenie o uznaniu długu”. Po miesiącu znów zadzwoniła do mnie, że potrzebuje pilnie pieniędzy (płakała, żaliła się, zrobiło mi się przykro, więc pożyczyłem), jednak na te 2800 nie mam pisemnego potwierdzenia. Miała mi odda po 3 miesiącach, bo rzekomo wuj miał ją spłacić z nieruchomości (100 tys. zł). Uznałem, że skoro taką kwotę ma dostać, to nie będzie problemów z oddaniem pożyczki. Problemy zaczęły się po terminie oddania pieniędzy. Zaczęła wymyślać różne historie, np. że zgubiła dowód. Odbiera ode mnie telefony, wiem gdzie mieszka, jednak nie mogę wyegzekwować ani złotówki. Cięgle przekłada termin spłaty. Ostatnio zagroziłem, że spotkamy się w sądzie, to jej córka powiedziała, że za matkę spłaci. Zamiast spłaty znowu przełożony termin. Co mogę w takiej sytuacji zrobić, aby odzyskać pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności mogę poradzić skupienie się na zebraniu dowodów tego, że pożyczka i w jakiej kwocie została udzielona. Proszę spróbować zdobyć od dłużniczki oświadczenie o uznaniu długu także co do tej wyższej kwoty. Taki dowód przed sądem będzie niezwykle cenny i w zasadzie przesądzi o wygranej. Jeśli nie byłoby to możliwe, proszę przemyśleć, jakie ma Pan dowody na to, że pozostała kwota także została przekazana jako pożyczka. Jeśli Pan stwierdzi, że te dowody są wystarczające (np. sms-y, maile z przekładaniem terminu, kiedy to pojawia się kwota pożyczki), powinien Pan wystąpić na drogę formalną. Po wystąpieniu na tę drogę może być już trudno zdobyć dowody. W pierwszej kolejności proszę napisać wezwanie do zapłaty w określonym terminie pod rygorem wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Wezwanie mogłoby być skuteczniejsze, gdy podpisze go reprezentujący Pana profesjonalny pełnomocnik, jednak nie jest to regułą. Jeśli dłużniczka nie zastosuje się do wezwania, może Pan wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę.

Dla dokonania ostatecznej decyzji, czy chce Pan dochodzić roszczenia w postępowaniu sądowym, powinien Pan rozważyć, jakie dowody może zaproponować na poparcie swoich twierdzeń. To bowiem na Panu będzie spoczywał ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzi Pan, że pożyczka powinna być zwrócona (art. 6 K.c. i 232 K.p.c.). Musi Pan zatem dowieść, że:

  • pożyczka została udzielona (tu wskazuje Pan, że posiada co do części uznanie długu, co do pozostałej części być może potwierdzą to sms-y, maile);
  • była to pożyczka, nie zaś darowizna (to mogłoby być największym wyzwaniem, jednak, jak rozumiem, druga strona nie kwestionuje tego, że była to pożyczka i oświadczenie właśnie takiej treści złożyła; nadmieniam, że sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów, art. 231 K.p.c. – już sam dość daleki stosunek z dłużniczką, wysokość kwoty, jedno z oświadczeń mogą wskazywać na to, że pozostała kwota także została przekazana w wykonaniu umowy pożyczki);
  • mimo wezwań kwota nie została zwrócona do dnia dzisiejszego.

Nadmieniam, że wedle art. 720 § 2 K.c. umowa pożyczki, której wartość przenosi 500 zł, powinna być stwierdzona pismem. Jest to forma zastrzeżona jedynie dla celów dowodowych. Zgodnie jednak z art. 74 K.c.:

„§ 1. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

§ 3. Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.”

Zgodnie natomiast z art. 246 K.p.c.:

„Jeżeli ustawa lub umowa stron wymaga dla czynności prawnej zachowania formy pisemnej, dowód ze świadków lub z przesłuchania stron w sprawie między uczestnikami tej czynności na fakt jej dokonania jest dopuszczalny w wypadku, gdy dokument obejmujący czynność został zagubiony, zniszczony lub zabrany przez osobę trzecią, a jeżeli forma pisemna była zastrzeżona tylko dla celów dowodowych, także w wypadkach określonych w kodeksie cywilnym.”

W postępowaniu cywilnym, gdyby zgody na to nie wyraziła druga strona i nie mógłby Pan przedstawić jakiegoś dokumentu, który uprawdopodabniałby zawarcie umowy pożyczki, nie mógłby Pan dowodzić zawarcia tej umowy oraz jej treści zeznaniami świadków. Musiałby Pan zatem wykorzystać inne środki dowodowe. Mogłaby to być oczywiście korespondencja e-mailowa, sms-owa. Ponieważ Pan posiada pisemne uznanie długu, będzie to potwierdzenie na piśmie, które umożliwi wykorzystanie wszystkich środków dowodowych.

Podsumowując, po zgromadzeniu dowodów i wezwaniu drugiej strony do zapłaty, polecam wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Pozew powinien Pan złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika, ewentualnie właściwego dla miejsca wykonania umowy (art. 27 K.c., art. 34 K.c.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »