Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak napisać zgłoszenie wierzytelności?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-11-27

Mam wkłady w pewnym SKOK-u. W odpowiedzi zarządcy komisarycznego na prośbę o zwrot udziałów z 2015 roku, zapewniono mnie, że wkłady zostaną zwrócone po posiedzeniu rady nadzorczej w czerwcu 2017 r. Niestety w maju KNF zawiesiła działalność SKOK-u. Otrzymałem telefoniczną informację z biura , że mogę zgłosić wierzytelność do sędziego komisarza sądu rejonowego. Jak napisać zgłoszenie wierzytelności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że chodzi o upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Zgodnie z postanowieniem sądu,wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego–komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

  1. imię i nazwisko Pana jako wierzyciela i miejsce zamieszkania ,
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności – w Pana przypadku dowód posiadania udziałów,
  4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona (w mojej ocenie jest to kategoria II),
  5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością, (chodzi o hipotekę, zastaw itd. jeżeli są)
  6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu (u Pana jest to dłużnik osobisty),
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym (u Pana postępowanie się nie toczy)
  8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Moim zdaniem zgłoszenie ma sens, ale czy zostanie Pan zaspokojony, zależy od stanu majątku upadłego. Niestety ten jest mi nieznany (ma o nim wiedzę syndyk) i nie mogę realnie przewidzieć, czy rzeczywiście są szanse na zaspokojenie Pana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »