Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak napisać zgłoszenie wierzytelności?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-11-27

Mam wkłady w pewnym SKOK-u. W odpowiedzi zarządcy komisarycznego na prośbę o zwrot udziałów z 2015 roku, zapewniono mnie, że wkłady zostaną zwrócone po posiedzeniu rady nadzorczej w czerwcu 2017 r. Niestety w maju KNF zawiesiła działalność SKOK-u. Otrzymałem telefoniczną informację z biura , że mogę zgłosić wierzytelność do sędziego komisarza sądu rejonowego. Jak napisać zgłoszenie wierzytelności?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Rozumiem, że chodzi o upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Zgodnie z postanowieniem sądu,wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego–komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia  o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

  1. imię i nazwisko Pana jako wierzyciela i miejsce zamieszkania ,
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności – w Pana przypadku dowód posiadania udziałów,
  4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona (w mojej ocenie jest to kategoria II),
  5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością, (chodzi o hipotekę, zastaw itd. jeżeli są)
  6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu (u Pana jest to dłużnik osobisty),
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym (u Pana postępowanie się nie toczy)
  8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Moim zdaniem zgłoszenie ma sens, ale czy zostanie Pan zaspokojony, zależy od stanu majątku upadłego. Niestety ten jest mi nieznany (ma o nim wiedzę syndyk) i nie mogę realnie przewidzieć, czy rzeczywiście są szanse na zaspokojenie Pana.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »