Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak napisać zgłoszenie wierzytelności?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-11-27

Mam wkłady w pewnym SKOK-u. W odpowiedzi zarządcy komisarycznego na prośbę o zwrot udziałów z 2015 roku, zapewniono mnie, że wkłady zostaną zwrócone po posiedzeniu rady nadzorczej w czerwcu 2017 r. Niestety w maju KNF zawiesiła działalność SKOK-u. Otrzymałem telefoniczną informację z biura , że mogę zgłosić wierzytelność do sędziego komisarza sądu rejonowego. Jak napisać zgłoszenie wierzytelności?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Rozumiem, że chodzi o upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Zgodnie z postanowieniem sądu,wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego–komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia  o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

  1. imię i nazwisko Pana jako wierzyciela i miejsce zamieszkania ,
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności – w Pana przypadku dowód posiadania udziałów,
  4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona (w mojej ocenie jest to kategoria II),
  5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością, (chodzi o hipotekę, zastaw itd. jeżeli są)
  6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu (u Pana jest to dłużnik osobisty),
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym (u Pana postępowanie się nie toczy)
  8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Moim zdaniem zgłoszenie ma sens, ale czy zostanie Pan zaspokojony, zależy od stanu majątku upadłego. Niestety ten jest mi nieznany (ma o nim wiedzę syndyk) i nie mogę realnie przewidzieć, czy rzeczywiście są szanse na zaspokojenie Pana.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »