Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak kontrolować sprawę w e-sądzie?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-08

Firma telekomunikacyjna scedowała moje zadłużenie wynikające z niewywiązywania się z opłat abonamentowych przeze mnie na zewnętrzną firmę windykacyjną. Ta firma wystawiła mi wezwanie do zapłaty na kwotę 5300 złotych z terminem płatności na dzień 6 maja, który przesłała mi listem zwykłym w takim terminie, że list dotarł do mnie 10 maja tego roku. W podjętym przeze mnie natychmiast kontakcie telefonicznym poinformowałem, że spłacę wymaganą należność w ciągu 14 dni, co uczyniłem. Po wpłacie poinformowano mnie telefonicznie, że mam dopłacić kolejne 2200 złotych tytułem kosztów e-sądu , do którego ta firma skierowała moją sprawę już 30 maja, mimo że potwierdza w rozmowie wpływ otrzymanej kwoty. Co mam teraz zrobić? Jak kontrolować sprawę w e-sądzie i jak bronić się przed koniecznością zapłaty długu 2 raz?

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Jeśli firma windykacyjna skierowała sprawę do e-sądu, to wystarczy, że zarejestruje się Pan na https://www.e-sad.gov.pl/rejestracjaWybor.aspx

Podaje Pan tam swoje dane, i po ok. 2 dniach dostaje link z loginem i hasłem – po weryfikacji w zbiorze PESEL. Tam, po zalogowaniu, ma Pan podgląd we wszystkie swoje sprawy sądowe, jakie kiedykolwiek złożono na Pana nazwisko. W każdym razie warto zajrzeć.

Jeśli zaś chodzi o firmę windykacyjną – jest absurdalne żądanie przez nich kosztów sądowych i komorniczych, gdy jeszcze nie ma wyroku. Na Pana miejscu poczekałabym na dalsze ruchy, a właściwie zażądałabym rozliczenia wpłaty jaką Pan dokonał.

Zgodnie z art. 451 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.

§ 2. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.

§ 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sposób wykonania zobowiązania opiewającego na kilka jednorodzajowych świadczeń reguluje art. 451 Kodeksu cywilnego. Przepis ten wyjaśnia również konsekwencje świadczenia przez dłużnika w rozmiarze niewystarczającym na pełne zaspokojenie wierzyciela, postanawiając, na poczet którego z należnych wierzycielowi roszczeń zarachować należy spełnione przez dłużnika świadczenie.

Na wstępie podkreślić należy, że regulacja art. 451 Kodeksu cywilnego ma dyspozytywny charakter, co oznacza, że ma ona zastosowanie, o ile strony się nie porozumiały i kwestii tych nie uregulowały inaczej.

Po pierwsze, dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju (np. opiewających na świadczenie pieniężne albo na świadczenie rzeczy tej samej jakości, oznaczonych tylko co do gatunku) może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne (np. odsetki) oraz na zalegające świadczenia główne (art. 451 § 1).

Koszty sądowe przyznaje sąd w wyroku, a koszty komornicze określa komornik. Jeśli na piśmie ustosunkują się do Pana żądania – proszę się odezwać – przeanalizujemy sprawę. Jeśli w e-sądzie jest już pozew – to w sprzeciwie od wyroku, jaki zostanie wydany, podnosi Pan spełnienie świadczenia. I wyrok zostanie uchylony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak odzyskać oszczędności z książeczki PKO zmarłej mamy?

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku mama udzieliła mi pełnomocnictwa do wkładu długoterminowego na jej książeczce oszczędnościowej założonej...

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów za szwagra?

Szwagier, brat mojej żony, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Moja żona obecnie nie pracuje, nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy istnieje ryzyko...

Dłużnik rzeczowy po byłym mężu

Jestem od 2011 roku dłużnikiem rzeczowym po byłym mężu. Mam wpisaną w 2010 roku przez ZUS hipotekę przymusową na nieruchomości. Czy jest to dług...

Darowizna a sprawa o zadośćuczynienie

Wraz z małżonką jesteśmy współwłaścicielami niedużego mieszkania. Jest to nasz jedyny „majątek”. W tej chwili nie toczy się...

Jak wykreślić z księgi wieczystej wpis komornika?

Mam dług, jednak większość już spłaciłam i do końca tego miesiąca zapłacę resztę zaległej kwoty. Niestety komornik zrobił wpis do księgi...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »