Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Intercyza – czy to pomoże?

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-10-30

Jestem przed ślubem, prowadzę własną działalność gospodarczą i mam swoje zobowiązania wobec banków i innych instytucji. Niedługo biorę ślub. Chciałbym się zabezpieczyć, żeby nikt nie przyczepił się do mojej świeżo poślubionej żony, w razie gdybym nie spłacił zobowiązań. Czy intercyza wszystko załatwi? Mam własnościowe mieszkanie. Czy bank lub komornik mogą mi je zabrać za niewywiązywanie się w terminie z zobowiązań? Czy mogę darować przed ślubem mieszkanie mojej przyszłej żonie (albo naszemu wspólnemu dziecku)? Jeżeli tak, to jaki podatek trzeba będzie zapłacić?

zdjęcie prawnika
Łukasz Obrał

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Stosownie do art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa”.

 

Zgodnie z art. 51 K.r.io.: „W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później”.

 

Natomiast stosownie do art. 511 K.r.io.: „Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem”.

 

Zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej ustanawiającej rozdzielność majątkową przed zawarciem małżeństwa powoduje, że majątek wspólny małżeński w ogóle nie powstanie. Każdy z małżonków zachowuje majątek zgromadzony przed zawarciem związku małżeńskiego oraz majątek nabyty później, już w czasie trwania małżeństwa. Każdy z małżonków będzie mógł samodzielnie zarządzać swoim majątkiem (co nie jest możliwe w przypadku zarządu majątkiem wspólnym).

 

Zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej jest niejednokrotnie korzystne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W razie powstania zaległości wobec urzędu skarbowego czy ZUS małżonek nie będzie odpowiadał za te zobowiązania. Tylko w przypadku zobowiązań powstałych przed zawarciem umowy małżeńskiej majątkowej oraz w sytuacji, w której małżonek pomagał podatnikowi w prowadzeniu przedsiębiorstwa w okresie, w którym powstała zaległość, urząd skarbowy czy ZUS będą mogli dochodzić zapłaty zobowiązań od obojga małżonków, mimo że małżonkowie sporządzili intercyzę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Zawierając intercyzę, musi Pan pamiętać, że – stosownie do art. 471 K.r.io. – „Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome”. Ten przepis jest bardzo ważny ze względu na to, że ogranicza skuteczność umowy małżeńskiej majątkowej. To ograniczenie ma za zadanie ochronę wierzycieli. Skuteczność małżeńskiej umowy majątkowej względem innej osoby zależy od wiedzy tej osoby o fakcie zawarcia przez małżonków umowy małżeńskiej majątkowej oraz o jej rodzaju.

 

Jeżeli więc Pan lub Pana żona zaciągniecie zobowiązanie i nie poinformujecie o intercyzie strony, z którą zawieracie umowę, to wówczas stosunki majątkowe panujące pomiędzy małżonkami należy oceniać tak, jakby nie istniały postanowienia umowy małżeńskiej majątkowej godzące w interesy wierzyciela. Zamiast postanowień umowy, które są bezskuteczne, mają wtedy zastosowanie zasady ustroju majątkowego, jakiemu małżonkowie podlegaliby, gdyby nie zawarli umowy małżeńskiej majątkowej.

 

Dlatego ważne jest, by Państwo, zaciągając jakiekolwiek zobowiązanie, zawsze informowali kontrahenta o istniejącej pomiędzy Państwem rozdzielności majątkowej.

 

Umowa małżeńska majątkowa ustanawiająca rozdzielność majątkową musi pod rygorem nieważności zostać zawarta w formie notarialnej. Maksymalna opłata notarialna od takiej umowy to 400 zł, do tego należy doliczyć 22% podatku VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Mieszkanie, które należy do Pana, może podlegać egzekucji, w razie gdyby nie wywiązał się Pan ze swoich zobowiązań względem banków, innych instytucji finansowych, urzędu skarbowego, ZUS czy innych wierzycieli. Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w tym egzekucji z nieruchomości, jest uzyskanie przez wierzyciela klauzuli wykonalności.

 

Gdyby darował Pan mieszkanie swojej narzeczonej (przed zawarciem małżeństwa), to narzeczona zostałaby zaliczona do III grupy podatkowej (jako osoba niespokrewniona). W takim wypadku wysokość podatku zależałaby od wartości darowanego mieszkania, pomniejszonej o kwotę wolną od podatku, która wynosi 4902 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Podatek wynosi:

  • jeżeli wartość mieszkania pomniejszona o kwotę wolną od podatku wynosi do 10 278 zł – 12%,
  • jeżeli wartość mieszkania pomniejszona o kwotę wolną od podatku wynosi od 10 278 zł do 20 556 zł – 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł,
  • jeżeli wartość mieszkania pomniejszona o kwotę wolną od podatku wynosi ponad 20 556 zł – 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

Gdyby darował Pan mieszkanie żonie (po zawarciu związku małżeńskiego) lub dziecku, to wówczas byliby oni zwolnieni od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizny (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514), zwalnia się bowiem od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

 

Jako że darowizna mieszkania musi być zawarta w formie aktu notarialnego, nie ma obowiązku zgłaszania takiej darowizny w urzędzie skarbowym. Według art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »