Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Firmy windykacyjne nękają za stare długi zmarłego

Michał Soćko • Opublikowane: 2019-05-10

Od pewnego czasu niepokoją mnie firmy windykacyjne. Ma to związek z zakupem na raty, jakiego dokonał mój ojciec przed śmiercią. Zmarł w 2002 r. Postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. Oprócz rzeczy osobistych ojciec nic po sobie nie zostawił. O te zaległości także nie toczyły się żadne sprawy sądowe. Zdążyłem się zorientować, że zakup dotyczył zakupu sprzętu AGD na kwotę ok. 4 tys. zł oraz nie zostało wszczęte żadne postępowanie przed sądem w sprawie tej zaległości. Czy pomimo upływu tylu lat jako syn zmarłego wciąż jestem zobowiązany do zapłaty tej należności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jeżeli Pan nie odrzucił spadku po zmarłym ojcu w terminie 6 miesięcy od dnia jego śmierci, to stał się Pan z mocy prawa spadkobiercą ustawowym bez ograniczenia za długi (według stanu prawnego na moment śmierci Pana ojca).

Spadek to ogół praw i obowiązków po zmarłym i nawet jeżeli Pana ojciec nie pozostawił żadnego materialnego majątku, to sprawę spadkową po nim i tak należałoby przeprowadzić, choćby dla wyprostowania spraw spadkowych. To jednak kwestia uboczna.

Mimo że Pan o zadłużeniach ojca nie wiedział, co do zasady, jako spadkobierca odpowiada Pan za nie całym swoim majątkiem. Nie wiem jednak, czy zadłużenie Pana ojca zostało stwierdzone wyrokiem sądowym (podejrzewam, że nie, Pan również o sprawie sądowej nie słyszał).

Roszczenia wobec Pana ojca należy uznać za przedawnione. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.) – jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Jeżeli Pana ojciec zaciągnął pożyczkę w banku, to na skutek jej niespłacania bank wypowiedział umowę pożyczki i sprzedał dług firmie windykacyjnej. Stoję jednak na stanowisku, że roszczenie wobec Pana jest przedawnione. Przemawia za tym fakt, że zobowiązania te przedawniają się w terminie 3 lat, a poza tym śmierć Pana ojca nie spowodowała ani przerwania ani zawieszenia biegu przedawnienia roszczenia.

Trzeba jednak pamiętać, że dług nie wygasa ani nie ulega anulowaniu po śmierci dłużnika. Zobowiązanie staje się naturalnym, a więc istnieje i co więcej, może być dochodzone przed sądem. W razie jednak podniesienia przez Pana zarzutu przedawnienia, powód sprawę przegra, gdyż sąd oddali powództwo. Windykatorzy (którzy nie mają uprawnień komorników) dobrze o tym wiedzą. Mogą Pana jedynie informować o stanie zadłużenia i prosić o zapłatę, lecz nie mogą Pana nękać, gdyż stanowi to przestępstwo. Pan nie ma obowiązku z nimi rozmawiać, podpisywać z nimi żadnych ugód ani wpuszczać na teren swojej nieruchomości.

Proszę pamiętać, że jeżeli wystąpi Pan do firmy windykacyjnej np. o rozłożenie należności na raty, czynność ta zostanie przez tę firmę potraktowana jako uznanie przez Pana roszczenia. Może Pan jednak wystąpić do firmy windykacyjnej z pismem, że to roszczenie jest przedawnione, gdyż upłynął wymagany przez ustawę 3-letni termin przedawnienia roszczenia i nic więcej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »