Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Firmy windykacyjne nękają za stare długi zmarłego

Michał Soćko • Opublikowane: 2019-05-10

Od pewnego czasu niepokoją mnie firmy windykacyjne. Ma to związek z zakupem na raty, jakiego dokonał mój ojciec przed śmiercią. Zmarł w 2002 r. Postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. Oprócz rzeczy osobistych ojciec nic po sobie nie zostawił. O te zaległości także nie toczyły się żadne sprawy sądowe. Zdążyłem się zorientować, że zakup dotyczył zakupu sprzętu AGD na kwotę ok. 4 tys. zł oraz nie zostało wszczęte żadne postępowanie przed sądem w sprawie tej zaległości. Czy pomimo upływu tylu lat jako syn zmarłego wciąż jestem zobowiązany do zapłaty tej należności?

zdjęcie prawnika
Michał Soćko

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jeżeli Pan nie odrzucił spadku po zmarłym ojcu w terminie 6 miesięcy od dnia jego śmierci, to stał się Pan z mocy prawa spadkobiercą ustawowym bez ograniczenia za długi (według stanu prawnego na moment śmierci Pana ojca).

Spadek to ogół praw i obowiązków po zmarłym i nawet jeżeli Pana ojciec nie pozostawił żadnego materialnego majątku, to sprawę spadkową po nim i tak należałoby przeprowadzić, choćby dla wyprostowania spraw spadkowych. To jednak kwestia uboczna.

Mimo że Pan o zadłużeniach ojca nie wiedział, co do zasady, jako spadkobierca odpowiada Pan za nie całym swoim majątkiem. Nie wiem jednak, czy zadłużenie Pana ojca zostało stwierdzone wyrokiem sądowym (podejrzewam, że nie, Pan również o sprawie sądowej nie słyszał).

Roszczenia wobec Pana ojca należy uznać za przedawnione. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.) – jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Jeżeli Pana ojciec zaciągnął pożyczkę w banku, to na skutek jej niespłacania bank wypowiedział umowę pożyczki i sprzedał dług firmie windykacyjnej. Stoję jednak na stanowisku, że roszczenie wobec Pana jest przedawnione. Przemawia za tym fakt, że zobowiązania te przedawniają się w terminie 3 lat, a poza tym śmierć Pana ojca nie spowodowała ani przerwania ani zawieszenia biegu przedawnienia roszczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Trzeba jednak pamiętać, że dług nie wygasa ani nie ulega anulowaniu po śmierci dłużnika. Zobowiązanie staje się naturalnym, a więc istnieje i co więcej, może być dochodzone przed sądem. W razie jednak podniesienia przez Pana zarzutu przedawnienia, powód sprawę przegra, gdyż sąd oddali powództwo. Windykatorzy (którzy nie mają uprawnień komorników) dobrze o tym wiedzą. Mogą Pana jedynie informować o stanie zadłużenia i prosić o zapłatę, lecz nie mogą Pana nękać, gdyż stanowi to przestępstwo. Pan nie ma obowiązku z nimi rozmawiać, podpisywać z nimi żadnych ugód ani wpuszczać na teren swojej nieruchomości.

Proszę pamiętać, że jeżeli wystąpi Pan do firmy windykacyjnej np. o rozłożenie należności na raty, czynność ta zostanie przez tę firmę potraktowana jako uznanie przez Pana roszczenia. Może Pan jednak wystąpić do firmy windykacyjnej z pismem, że to roszczenie jest przedawnione, gdyż upłynął wymagany przez ustawę 3-letni termin przedawnienia roszczenia i nic więcej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym a żądania firmy windykacyjnej

W 2013 r. otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z zaciągnięciem kredytu w 2000 r. W terminie wniosłam...

Czy muszę spłacać dług u komornika?

Czy muszę spłacać dług u komornika z tytułu dzierżawy nieruchomości? Tytuł wykonawczy wydany przez sąd jest z 2003 roku.

Zablokowanie egzekucji z powodu błędnych danych w nakazie zapłaty

Dostałem nakaz zapłaty, w którym widnieje tylko moje imię i nazwisko, w pozwie bank błędnie wpisał PESEL i adres dłużnika (od innej...

Jakie rozpocząć windykację niespłaconej pożyczki?

Udzieliłem pożyczki pieniężnej w oparciu o umowę cywilno-prawną. Jako gwarancję spłaty pożyczkobiorca dokonał wpisu do hipoteki nieruchomości...

Egzekucja z majątku żony

Posiadam zadłużenie komornicze i sądowy nakaz zapłaty. Z żoną mamy rozdzielność majątkową i nie mieszkamy na stałe razem. Jestem...

Zajęcie świadczenia integracyjnego przez komornika

W naszym Centrum Integracji Społecznej jest uczestniczka realizująca program reintegracji społecznej i zawodowej, która z tego tytułu otrzymuje, na...

Postępowanie egzekucyjne za przejazd bez biletu

Dostałem pismo od komornika sądowego o zasądzeniu kary za przejazd bez biletu 4 lata temu. Koperta zawierała około 10 różnych pism – wszystkie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »