Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekwowanie kary finansowej przez sąd

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-12-01

Przegrałam sprawę, mam już w domu wyrok z uzasadnieniem, nie zamierzam się od niego odwoływać. Aktualnie nie posiadam kwoty, którą muszę zapłacić w związku z przegraną. Jak sąd będzie egzekwował karę finansową?Poprzez komornika? Jakie procedury mnie czekają i czy poprzez te kolejne czynności mogę zostać obarczona dodatkowymi kosztami?

zdjęcie prawnika

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Skoro nie zamierza Pani składać apelacji od wyroku, to po upływie 14 dni od otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem stanie się on prawomocny.

Druga strona wystąpi o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności i uzyska tytuł do prowadzenia egzekucji sądowej. Oczywiście nie musi to od razu nastąpić. Wierzyciel może, ale nie musi wezwać Panią do zapłaty. Wierzyciel może:

  1. sprzedać swoją wierzytelność (Pani dług) osobie trzeciej), i nie wymaga to Pani zgody, lub
  2. oddać sprawę do komornika sądowego.

Sprzedaż wierzytelności nie generuje dla Pani (poza odsetkami) dodatkowych kosztów. Egzekucja sądowa to dodatkowe koszty w postaci:

  1. wydatków gotówkowych poczynionych przez komornika w czasie prowadzenia egzekucji,
  2. stałe wynagrodzenie komornika w wysokości zależnej od sposobu egzekucji oraz wykonywanych czynności (maksymalnie 15% dochodzonej wartości egzekwowanego roszczenia – do wartości egzekwowanego roszczenia, stanowiącej podstawę ustalenia opłaty wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku),
  3. w przypadku umorzenia egzekucji wynagrodzenie komornika wynosi 5%.

Jeżeli egzekucja okazałby się mało skuteczna, wierzyciel może:

  1. złożyć wniosek o wpisanie Pani do rejestru dłużników niewypłacalnych,
  2. złożyć wniosek o wyjawienie przez Panią majątku jaki Pani posiada i posiadła a zbyła w okresie ostatnich 5 lat.

Niezależnie od daty zapłaty naliczane są odsetki stosownie do tego, co jest zapisane w wyroku. Na Pani wniosek lub z własnej inicjatywy, wierzyciel może rozłożyć dług na raty. Taka zgoda oznaczałaby, że wierzyciel zgodził się na odroczenie terminu zapłaty. Wymagałoby to wniosku z Pani strony, aby wierzyciel wiedział o tym. Wiedział, że nie jest Pani w stanie zapłacić jednorazowo, ale jest to możliwe w rozsądnych ratach. Powinna Pani złożyć mu propozycję w tym zakresie. Wierzyciel nie musi się na to zgodzić, ale spróbować nie zawadzi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Negocjacja zmiany warunków spłaty zadłużenia alimentacyjnego

Przed paroma dniami komornik zajął mojemu ojcu 60% wynagrodzenia. Ojciec przez kilka ostatnich lat płacił więcej niż wysokość zasądzonych alimentów...

Spłacony dług i dalsza egzekucja komornicza

Mam problem z komornikiem, który bezzasadnie prowadzi przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne. Wpłaciłam w całości bezpośrednio na rachunek bankowy...

Roszczenie uczelni za powtarzanie zajęć a okres przedawnienia

Otrzymałem wezwanie do zapłacenia zaległej opłaty z tytułu świadczonych usług edukacyjnych za rok akademicki 2010/2011 z uniwersytetu, na którym...

Egzekucja za niepłacenie alimentów

Z wniosku mojego taty była prowadzona egzekucja przeciwko mojej matce za niepłacenie alimentów. Alimenty, których dochodził tato były świadczeniami...

Czy komornik może zająć diety i ryczałty z umowy-zlecenia

Zatrudniam na umowę-zlecenie kierowcę. Wynagrodzenie z tytułu umowy stanowi jego systematyczny oraz jedyny dochód. Dodatkowo wypłacam mu diety oraz...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »