Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Egzekwowanie kary finansowej przez sąd

Autor: Bogusław Nowakowski

Przegrałam sprawę, mam już w domu wyrok z uzasadnieniem, nie zamierzam się od niego odwoływać. Aktualnie nie posiadam kwoty, którą muszę zapłacić w związku z przegraną. Jak sąd będzie egzekwował karę finansową?Poprzez komornika? Jakie procedury mnie czekają i czy poprzez te kolejne czynności mogę zostać obarczona dodatkowymi kosztami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skoro nie zamierza Pani składać apelacji od wyroku, to po upływie 14 dni od otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem stanie się on prawomocny.

Druga strona wystąpi o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności i uzyska tytuł do prowadzenia egzekucji sądowej. Oczywiście nie musi to od razu nastąpić. Wierzyciel może, ale nie musi wezwać Panią do zapłaty. Wierzyciel może:

  1. sprzedać swoją wierzytelność (Pani dług) osobie trzeciej), i nie wymaga to Pani zgody, lub
  2. oddać sprawę do komornika sądowego.

Sprzedaż wierzytelności nie generuje dla Pani (poza odsetkami) dodatkowych kosztów. Egzekucja sądowa to dodatkowe koszty w postaci:

  1. wydatków gotówkowych poczynionych przez komornika w czasie prowadzenia egzekucji,
  2. stałe wynagrodzenie komornika w wysokości zależnej od sposobu egzekucji oraz wykonywanych czynności (maksymalnie 15% dochodzonej wartości egzekwowanego roszczenia – do wartości egzekwowanego roszczenia, stanowiącej podstawę ustalenia opłaty wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku),
  3. w przypadku umorzenia egzekucji wynagrodzenie komornika wynosi 5%.

Jeżeli egzekucja okazałby się mało skuteczna, wierzyciel może:

  1. złożyć wniosek o wpisanie Pani do rejestru dłużników niewypłacalnych,
  2. złożyć wniosek o wyjawienie przez Panią majątku jaki Pani posiada i posiadła a zbyła w okresie ostatnich 5 lat.

Niezależnie od daty zapłaty naliczane są odsetki stosownie do tego, co jest zapisane w wyroku. Na Pani wniosek lub z własnej inicjatywy, wierzyciel może rozłożyć dług na raty. Taka zgoda oznaczałaby, że wierzyciel zgodził się na odroczenie terminu zapłaty. Wymagałoby to wniosku z Pani strony, aby wierzyciel wiedział o tym. Wiedział, że nie jest Pani w stanie zapłacić jednorazowo, ale jest to możliwe w rozsądnych ratach. Powinna Pani złożyć mu propozycję w tym zakresie. Wierzyciel nie musi się na to zgodzić, ale spróbować nie zawadzi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »