Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja wyroku orzekającego zakaz przechodzenia i przejazdu przez teren prywatny

Łukasz Poczyński • Opublikowane: 2009-11-03

Uzyskałem prawomocny wyrok sądowy, w którym sąd zakazał mojemu sąsiadowi przechodzenia i przejeżdżania przez działki stanowiące moją własność. Sąsiad jednak do tego wyroku nadal się nie stosuje – przechodzi i przejeżdża przez mój teren. Czy jest jakaś możliwość, aby wyegzekwować od sąsiada stosowanie się do zakazu orzeczonego wyrokiem na drodze egzekucji komorniczej względnie innej drodze?

zdjęcie prawnika
Łukasz Poczyński

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

W zaistniałej sytuacji może Pan skorzystać z możliwości, jaką daje art. 1051 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), zgodnie z którym, jeżeli dłużnik ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela, sąd, w którego okręgu dłużnik działał wbrew swemu obowiązkowi, na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi, nałoży na niego grzywnę. Tak samo sąd postąpi w razie dalszego wniosku wierzyciela.

 

Powyższy przepis dotyczący egzekucji świadczeń niepieniężnych normuje sposób wymuszenia biernego zachowania dłużnika (zobowiązanego do zaniechania pewnej czynności).

 

Warto w tym miejscu zauważyć, że działanie wbrew obowiązkowi zaniechania pewnej czynności odnosi się nie tylko do samego dłużnika, lecz również do członków jego rodziny i osób bliskich, jeśli działają za jego wiedzą i wolą.

 

Zgodnie z dyspozycją komentowanego artykułu powinien Pan, jako wierzyciel, skierować do sądu rejonowego, w którego okręgu dłużnik działa wbrew obowiązkowi wynikającemu z tytułu wykonawczego, odpowiedni wniosek o wszczęcie egzekucji. We wniosku powinien Pan dokładnie określić, jakich czynności dłużnik ma zaniechać.

 

Sąd (który w tym przypadku występuje w roli organu egzekucyjnego) przed wydaniem postanowienia stosującego wobec dłużnika środek przymusu wynikający z art. 1051 K.p.c., obligatoryjnie wysłucha strony. Celem wysłuchania stron jest ustalenie, czy dłużnik działał wbrew obowiązkowi wynikającemu z tytułu wykonawczego. Wysokość grzywien nakładanych na dłużnika przez sąd jest ograniczona do wysokości wskazanej w art. 1052 K.p.c. Zgodnie z tym artykułem, w jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż jeden tysiąc złotych, chyba że trzykrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać stu tysięcy złotych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Grzywna orzekana na podstawie art. 1051 K.p.c. nie jest karą, lecz środkiem przymusu podejmowanym w celu zmuszenia opornych dłużników do wykonania zapadłych przeciwko nim orzeczeń sądu (w celu wymuszenia zaniechania czynności przechodu, przejazdu i przegonu bydła przez określony pas gruntu) – postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1983 r. (I CZ 73/83).

 

Wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji może nadto domagać się zobowiązania dłużnika do zabezpieczenia ewentualnej szkody, grożącej wierzycielowi wskutek dalszego działania dłużnika wbrew obowiązkowi. Zgodnie bowiem z art. 1051 § 2 K.p.c., sąd może – na wniosek wierzyciela – zobowiązać dłużnika do zabezpieczenia szkody, grożącej wierzycielowi wskutek dalszego działania dłużnika wbrew obowiązkowi. Wierzyciel zobowiązany jest wówczas uprawdopodobnić przed sądem możliwość powstania szkody i jej wysokość, gdyż sąd w postanowieniu zobowiązującym dłużnika do zabezpieczenia szkody określa wysokość zabezpieczenia i czas jego trwania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »