Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy możliwa jest egzekucja po raz drugi, jeśli podejmę pracę?

Paula Dąbrowska • Opublikowane: 2016-12-05

Mam dług, który został umorzony przez komornika. Czy możliwa jest egzekucja po raz drugi, jeśli podejmę pracę?

zdjęcie prawnika
Paula Dąbrowska

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

W Pana przypadku egzekucja została umorzona najprawdopodobniej na podstawie art. 825 § 3 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 826 „umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna”.

Ustawa nie przewiduje minimalnego okresu, jaki musi upłynąć od momentu umorzenia egzekucji do chwili jej ponownego wszczęcia przeciwko temu samemu dłużnikowi. Można jedynie wskazać, iż minimalnym okresem rozdzielającym oba zdarzenia prawne powinien być czas potrzebny do uprawomocnienia się postanowienia komornika o umorzeniu postępowania. Można zatem to zrobić już po kilku dniach od umorzenia, ale także nawet po kilku latach.

Zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, jak również stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu.

Jeśli zatem osiągnie Pan przychody, a wierzyciel uzyska taką wiedzę i złoży ponowny wniosek o wszczęcie egzekucji, zostanie ona wszczęta, bowiem roszczenie się nie przedawniło.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »