Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja kredytu z emerytury i renty

Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 2009-09-17

Moja matka oraz ojczym (68 i 70 lat) są zadłużeni – posiadają 3 lub 4 kredyty w różnych bankach. Nie potrafią spłacać rat, w związku z czym w tym miesiącu zajęto 350 zł z emerytury. Wysokość emerytury oraz renty wynosi 1150 zł brutto oraz 850 zł brutto. Jaką kwotę banki mogą im zabierać?

zdjęcie prawnika
Anna Jędrzejczak

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Egzekucję świadczeń z rent i emerytur uregulowano w rozdziale 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

 

Aby ustalić, jaka część świadczenia, tj. renty bądź emerytury, podlega egzekucji, należy odliczyć od niej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Od otrzymanej kwoty podlegają potrąceniu m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – art. 139 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy (czyli np. kwoty kredytów na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności nadaną przez sąd).

 

Na mocy przepisu art. 141 ust. 1 pkt 1 lit. c) emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury lub renty zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

 

Część świadczenia wolna od egzekucji/potrąceń, tzw. „kwota wolna”, odpowiada określonemu procentowo ułamkowi najniższej emerytury bądź renty. Wskazane procenty odnoszą się do emerytury (renty) przy uwzględnieniu wzrostów, zwiększeń, dodatków oraz innych świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych regulacji (wyłączeniu podlegają jednak dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych oraz świadczenia rodzinne).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

W chwili obecnej najniższa emerytura wynosi 636,29 zł, a regulują ją przepisy zawarte w komunikacie Prezesa ZUS z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M. P. z 2008 r. Nr 21, poz. 211).

 

Podsumowując, kwotę każdej z emerytur brutto podanych przez Panią w treści pytania należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenie i zaliczki. Od otrzymanej kwoty netto należy odjąć kwotę wolną od potrąceń – w tym przypadku 318,145 zł (tj. 50% z kwoty najniższej emerytury – 636,29 zł). Wynik tego działania jest kwotą, która może zostać potrącona z tytułu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności, o ile nie ma należności, które powinny zostać zaspokojone w pierwszej kolejności (np. z art. 139 ust. 1 pkt 1-4 ww. ustawy).

 

Podstawę porady stanowią przepisy wskazane w jej treści oraz opracowanie: K. Antonów, M. Bartnicki, Komentarz do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 2007, wyd. 2.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »