Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja z nieruchomości mimo spłacania zadłużenia

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-11-25

Spłacam dług przez komornika. Było to około 50 000 zł. Obecnie zostało ok. 8000 zł spłacane co miesiąc. Nagle wierzyciel zażądał egzekucji z nieruchomości. Co robić? Wyceny jeszcze nie było.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekucja z nieruchomości mimo spłacania zadłużenia

Zgodnie z treścią art. 799 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku”.

Z uwagi na powyższe, to wierzyciel kształtuje formę oraz sposób prowadzenia egzekucji. Wniosek wierzyciela o zastosowanie kilku sposobów egzekucji wiąże organ egzekucyjny. Organ egzekucyjny nie może kwestionować potrzeby zastosowania wobec dłużnika kilku sposobów egzekucji.

Jednak jak wynika także z powyższego, egzekucja powinna być jak najmniej uciążliwa dla dłużnika. Nałożenie na wierzyciela obowiązku wyboru sposobu egzekucji najmniej uciążliwego dla dłużnika ma na celu zapobieżenie szykanowaniu dłużnika i nadużywaniu egzekucji przez wierzyciela. W wyroku z 8.2.2012 r. (sygn. akt V CSK 68/11, Legalis) Sąd Najwyższy podkreślił, że zastosowanie sposobu egzekucji najmniej uciążliwego dla dłużnika (art. 799 § 1) jest obowiązkiem komornika także jako wierzyciela egzekwującego koszty postępowania egzekucyjnego.

Proszę zwrócić także uwagę na § 2 powyższej regulacji, który daje możliwość dłużnikowi żądania zawieszenia egzekucji z danego składnika majątkowego, jeżeli egzekucja z innego składnika jest wystarczająca.

Artykuł 799 § 2 wprowadza więc możliwość częściowego zawieszenia postępowania egzekucyjnego, jeśli prowadzona co do części majątku dłużnika egzekucja jest w pełni wystarczająca na zaspokojenie obecnych roszczeń wierzyciela. W takim przypadku dłużnik winien złożyć wniosek o częściowe zawieszenie postępowania. Ocena zasadności złożonego wniosku jest rozpatrywana przez komornika. Komornik przed wydaniem postanowienia w tej sprawie wysłuchuje wierzyciela i dłużnika w trybie art. 827 § 1, który nakłada na organ taki obowiązek.

Dlatego też, jeżeli obecnie prowadzona egzekucja, np. z wynagrodzenia, jest u Państwa wystarczająca i komornik regularnie odnotowuje wpływy, to niezasadne jest dokonywanie także egzekucji z nieruchomości. W przypadku dokonania przez komornika kroków w tym kierunku winni Państwo złożyć wniosek o zawieszenie takiej egzekucji w oparciu o art. 799.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

ZUS i komornik a renta

Z mojej renty ZUS pobiera potracenia komornicze, ale dziś dostałam pismo, że także komornik zajmie moją rentę. Renta wpływa na konto przyjaciela (nie jestem...

 

Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV

Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV

Czy faktycznie wystarczy wysłać do Poczty Polskiej jako odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV pismo z następującej treści:...

Wpis hipoteki przymusowej dla wierzytelności

Wpis hipoteki przymusowej dla wierzytelności

Jestem wierzycielem. Posiadam wyrok z klauzulą wykonalności. Przeprowadzona egzekucja okazała się bezskuteczna. Dłużnik posiada nieruchomość...

Odsetki od ściągniętych alimentów

Odsetki od ściągniętych alimentów

W 2009 roku wystąpiłam do komornika o ściągnięcie zaległych alimentów z 10 lat, ale nie pomyślałam o odsetkach. Komornik wyegzekwował...

Sprawa o upadłość konsumencką a komornik

Sprawa o upadłość konsumencką a komornik

Moja mama ma za kilka dni pierwszą sprawę o upadłość konsumencką. Dostała SMS-a od banku, że przekazuje on sprawę do komornika, jeśli mama nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »