Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja z nieruchomości mimo spłacania zadłużenia

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-11-25

Spłacam dług przez komornika. Było to około 50 000 zł. Obecnie zostało ok. 8000 zł spłacane co miesiąc. Nagle wierzyciel zażądał egzekucji z nieruchomości. Co robić? Wyceny jeszcze nie było.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekucja z nieruchomości mimo spłacania zadłużenia

Zgodnie z treścią art. 799 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku”.

Z uwagi na powyższe, to wierzyciel kształtuje formę oraz sposób prowadzenia egzekucji. Wniosek wierzyciela o zastosowanie kilku sposobów egzekucji wiąże organ egzekucyjny. Organ egzekucyjny nie może kwestionować potrzeby zastosowania wobec dłużnika kilku sposobów egzekucji.

Jednak jak wynika także z powyższego, egzekucja powinna być jak najmniej uciążliwa dla dłużnika. Nałożenie na wierzyciela obowiązku wyboru sposobu egzekucji najmniej uciążliwego dla dłużnika ma na celu zapobieżenie szykanowaniu dłużnika i nadużywaniu egzekucji przez wierzyciela. W wyroku z 8.2.2012 r. (sygn. akt V CSK 68/11, Legalis) Sąd Najwyższy podkreślił, że zastosowanie sposobu egzekucji najmniej uciążliwego dla dłużnika (art. 799 § 1) jest obowiązkiem komornika także jako wierzyciela egzekwującego koszty postępowania egzekucyjnego.

Proszę zwrócić także uwagę na § 2 powyższej regulacji, który daje możliwość dłużnikowi żądania zawieszenia egzekucji z danego składnika majątkowego, jeżeli egzekucja z innego składnika jest wystarczająca.

Artykuł 799 § 2 wprowadza więc możliwość częściowego zawieszenia postępowania egzekucyjnego, jeśli prowadzona co do części majątku dłużnika egzekucja jest w pełni wystarczająca na zaspokojenie obecnych roszczeń wierzyciela. W takim przypadku dłużnik winien złożyć wniosek o częściowe zawieszenie postępowania. Ocena zasadności złożonego wniosku jest rozpatrywana przez komornika. Komornik przed wydaniem postanowienia w tej sprawie wysłuchuje wierzyciela i dłużnika w trybie art. 827 § 1, który nakłada na organ taki obowiązek.

Dlatego też, jeżeli obecnie prowadzona egzekucja, np. z wynagrodzenia, jest u Państwa wystarczająca i komornik regularnie odnotowuje wpływy, to niezasadne jest dokonywanie także egzekucji z nieruchomości. W przypadku dokonania przez komornika kroków w tym kierunku winni Państwo złożyć wniosek o zawieszenie takiej egzekucji w oparciu o art. 799.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »