Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Egzekucja komornika z emerytury i wynagrodzenia za pracę

Autor: Grzegorz Stefanowski

Pobieram emeryturę oraz pracuję na cały etat z wynagrodzeniem 3010 zł brutto. Mam egzekucję komorniczą. Z emerytury potrącana jest kwota zgodna z przepisami, natomiast z wynagrodzenia za pracę (umowa o pracę) po odliczeniu obowiązkowych opłat przekazywana jest komornikowi kwota około 250 zł. Jak to możliwe, że z kwoty ustawowo wolnej od egzekucji komorniczych potrąca mi się około 250 zł dla komornika? Nie jest to egzekucja alimentów. Jestem rozliczany bez PIT-2, podobno zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2020 roku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekucja komornika z emerytury i wynagrodzenia za pracę

Ochrona wynagrodzenia przed egzekucją

Podstawowym przepisem chroniącym wynagrodzenie pracownika wobec egzekucji komorniczej jest art. 871 Kodeksu pracy:


Art. 871 [Kwoty wolne od potrąceń]

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy”.

Kwoty w praktyce wolne od ww. potrąceń są kwotami netto i podaję dla zobrazowania – wg wskazniki.gofin.pl – dla Pana będzie to moim zdaniem wariant dla pracownika, którego przychody ze stosunku pracy nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lit .a) i art. 152–154 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niebędący uczestnikiem PPK.

Kwota wolna od potrąceń

Tak więc kwota netto wolna od potrąceń wynosi obecnie 2 363,56 zł przy chronionym 100% wynagrodzeniu. Natomiast przy ochronie 90% wynagrodzenia, jest to 2 127,20 zł, co oznacza różnicę ok. 250 zł – dokładnie 236,36 zł. W innych wariantach także ta różnica wynosi mniej więcej tyle samo.

Może się więc okazać, iż pracodawca potrąca Panu na rzecz organu komorniczego pewną kwotę z wynagrodzenia, gdyż chronione jest tylko 90% wynagrodzenia.

Powód takiego działania musi być jednak wyjaśniony przez pracodawcę, gdyż to on dokonuje potrąceń i to on zna treść tytułu wykonawczego. Pan zresztą także go powinien posiadać.

Dla pewności może Pan dostarczyć skan tytułu wykonawczego i wyjaśnienia pracodawcy, dla sprawdzenia. Ww. przepis podstawowy Kodeksu pracy pozwala jednak na ochronę tylko 90% wynagrodzenia minimalnego. 

Obecnie przekazane informacje nie pozwalają na dokładne ustalenie przyczyn potrącania Panu dodatkowej kwoty z wynagrodzenia. Zawsze jest także możliwość pomyłki pracodawcy, tym bardziej zasadne jest nawiązać z nim kontakt w tej sprawie. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »