Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dziedziczenie kredytu jako długu

Autor: Kamil Kiecana

Dlaczego, kiedy bank udziela klientowi kredyt, klient spłaca go w terminie, to potem, gdy w trakcie trwania umowy kredytu klient umrze, przechodzi to jako dług na spadkobierców? Czemu w prawie polskim dochodzi do dziedziczenia kredytu jako długu? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie kredytu jako długu

Przepisy Kodeksu cywilnego o spadku

Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego:


„§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.
§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej".

Kredyt jako dług

Zgodnie z orzecznictwem sądowym „zobowiązanie do zwrotu kredytu wchodzi w skład spadku jako dług, przy czym obejmuje on zarówno raty kredytu wymagalnego jeszcze przed śmiercią kredytobiorcy, jak i raty, które stają się wymagalne po tej chwili. Śmierć kredytobiorcy nie wywołuje zmian w treści umowy kredytowej, a tym samym spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu kredytu na zasadach określonych w umowie, z uwzględnieniem przewidzianego harmonogramu spłat, chyba że umowa przewiduje automatyczną wymagalność całości kredytu z chwilą jego śmierci” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt V ACa 54/17). Tak też Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 3 listopada 2020 r., sygn. akt I C 548/20.

Z powyższego wynika, że dziedziczeniu podlegają obowiązki majątkowe zmarłego, w tym przede wszystkim zobowiązania, które spadkodawca zaciągnął za życia, m.in. zaciągnięty kredyt, który pozostaje do spłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »