Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Drugi tytuł wykonawczy dla jednego długu

Marek Gola • Opublikowane: 2020-03-09

Jest zaległość alimentacyjna w wysokości ok. 10 000 zł wynikająca z zabezpieczenia alimentacyjnego. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, w tym z ułamkowej części nieruchomości. Wierzyciel, zaraz po dniu zasądzenia alimentów (wyrok po ponad 2,5 roku), zwrócił się do sądu o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego celem prowadzenia egzekucji z nieruchomości (2 małe działki rekreacyjne, na jednej jest domek) położonych poza terenem działania pierwszego komornika. Sąd wydał ten tytuł dla działek. Pierwsza (ułamkowa) nieruchomość została właśnie zajęta. Czy sąd słusznie wydał ten drugi tytuł wykonawczy, skoro dla niezbyt wielkiego długu już jest prowadzona egzekucja z nieruchomości, a teraz najprawdopodobniej dodatkowo zostanie uruchomiona egzekucja z dalszej części majątku? Czy można na samym wstępie egzekucji zająć aż 3 nieruchomości? Oczywiście są też prowadzone egzekucje z kont bankowych, nadpłaty podatku i wynagrodzenia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Drugi tytuł wykonawczy dla jednego długu

Z treści Pani pytania wynika, że sąd w sprawie o alimenty wydał dwa tytuły wykonawcze. Wobec zadłużenia alimentacyjnego prowadzona jest egzekucja z trzech nieruchomości, z kont bankowych oraz z nadpłaty podatku i wynagrodzenia. 

Zabezpieczenie alimentacyjne a tytuł wykonawczy

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, czy pierwszy tytuł wykonawczy to postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia opatrzone klauzulą wykonalności, czy też zwykły tytuł wykonawczy. Już w pierwszym zdaniu wskazuje Pani bowiem na tzw. zabezpieczenie alimentacyjne, co rodzi powyższą wątpliwość. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile zgodnie z art. 757 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu. Na wniosek obowiązanego sąd wydaje postanowienie stwierdzające upadek zabezpieczenia w całości albo w części.

Dalszy tytuł wykonawczy

Rodzi się zatem pytanie, czy wierzyciel poinformował komornika o wydaniu wyroku, który w sprawie o alimenty się uprawomocnił. Jeżeli nie, należałoby powyższe zgłosić do komornika. Druga sytuacja dotyczy wydania tzw. dalszego tytułu wykonawczego, tj. wobec wydania postanowienia o zabezpieczeniu i jego upadku po uprawomocnieniu się wyroku, sąd może prócz jednego tytułu wykonawczego wydać także dalsze tytuł o którym mowa w art. 793, zgodnie z którym w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową.

Jak Pani widzi, wydanie kilku tytułów wykonawczych jest zgodne z przepisami prawa, a to z kolei powoduje, że wobec Pani opisu nie dostrzegam żadnych uchybień. Każdy z tytułów wykonawczych tzw. dalszych winien jednak wskazywać, po co został wydany. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »