Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dożywocie a egzekucja z nieruchomości

Dariusz Kostyra • Opublikowane: 2009-09-17

Mam ustanowioną hipotekę na nieruchomości (dom wolnostojący). Jednocześnie na tej nieruchomości jest ustanowione prawo dożywocia dla rodziców obecnego właściciela. Mam zamiar wszcząć egzekucję przeciwko obecnemu właścicielowi nieruchomości. Co się dzieje z prawem dożywocia w przypadku sprzedaży nieruchomości na licytacji przez komornika? Czy po sprzedaży nieruchomość ta będzie wolna od obciążenia prawem dożywocia, czy raczej obciążenie przechodzi na nowego właściciela nabywającego nieruchomość

zdjęcie prawnika
Dariusz Kostyra

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Poprzez umowę dożywocia właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność tej nieruchomości. W zamian za to nabywca nieruchomości zobowiązuję się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. W razie odmiennej umowy powinien on, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

 

Ponadto umowa o dożywocie może na rzecz dożywotnika ustanowić użytkowanie, służebność osobistą lub rentę, które to również należą do treści prawa dożywocia.

 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym dożywocie jest prawem majątkowym osobistym, w związku z tym niezbywalnym i niedziedzicznym. Zawsze wygasa wraz ze śmiercią dożywotnika.

 

Interesy dożywotnika są szczególnie chronione. Prawo dożywocia może być ujawnione w księdze wieczystej. Ochrona interesów dożywotnika przejawia się w tym, że prawo dożywocia obciąża nieruchomość, a zgodnie z artykułem 910 K.c. do takiego obciążenia stosuje się odpowiednio przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych. Ma to bardzo doniosłe znaczenie.

 

W praktyce oznacza to, że takie uregulowanie zapewnia ochronę dożywotnikowi w razie zbycia nieruchomości nabytej na podstawie umowy dożywocia. W związku z tym, że właściciel nieruchomości może nią swobodnie rozporządzać, brak takiego zapisu prowadziłby do tego, że w razie zbycia nieruchomości przez zobowiązanego z umowy dożywocia nabywca nie byłby związany z dożywotnikiem żadnym węzłem obligacyjnym.

 

Prawo dożywotnika jest więc skuteczne względem każdego właściciela nieruchomości obciążonej dożywociem. Przy czym jest to odpowiedzialność rzeczowa a także osobista, o ile roszczenie stało się wymagalne po przejściu własności nieruchomości na tego nabywcę.

 

Zbycie nieruchomości zgodnie z powyższymi rozważaniami powoduje zmianę dłużnika. Zwalnia ono zbywcę nieruchomości z zobowiązania. Zobowiązany staje się nabywca.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »