Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokument dotyczący długu

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-06-06

Piszę w sprawie dłużnika, który jest mi winien kilka tysięcy złotych. Jedyne potwierdzenie jakie mam to przelewy bankowe na jego konto. Dłużnik zobowiązał się oddać dług, ale ja wolałbym mieć konkretny dokument dotyczący długu. Zaproponowałem, że przygotuję taki dokument, ale nie wiem jaką formę miałby mieć taki dokument i czy będzie miał on moc prawną.

zdjęcie prawnika
Joanna Korzeniewska

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata
Bardzo serdecznie dziękuje Pani mecenas za porade. Wszystko jest dla mnie jasne.
Edyta, mgr administracji, 38 lat
Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy

Rzeczywiście często dochodzi do podobnych sytuacji, kiedy to pożycza się pieniądze komuś bez zawarcia formalnej, pisemnej umowy. W kodeksie cywilnym (dalej K.c.) zawarto kilka przepisów dotyczących formy czynności prawnych.

Zgodnie z art. 73 K.c., jeśli ustawa zastrzega dla ważności czynności formę pisemną, czynność jest nieważna bez zachowania tej formy tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Przepisy dotyczące umowy pożyczki nie zawierają zastrzeżenia formy pisemnej pod rygorem nieważności – na mocy art. 720 K.c. umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł powinna zostać zawarta w formie dokumentowej. Należy zaznaczyć, że przed 1 lipca 2016 r. próg był określony na kwotę 500 zł.

Tak więc umowa, jaką Państwo zawarli, jest jak najbardziej ważna, gdyż rygor pisemny został zastrzeżony dla celów dowodowych. Oznacza to, iż zgodnie z art. 74 K.c. w razie sporu nie jest dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Dowód ten jest jednak dopuszczalny w sytuacji, gdy żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą, fakt dokonania czynności zostanie uprawdopodobniony za pomocą dokumentu, a także nie stosuje się tego w stosunkach między przedsiębiorcami. Istnieją sposoby na to, by tutaj to uprawdopodobnić, jednakże na razie chce Pan dowiedzieć się czegoś na temat zabezpieczenia swojej wierzytelności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tak więc możliwe są następujące opcje: po pierwsze może on spisać oświadczenie, iż potwierdza istnienie zadłużenia. Wystarczy jedno lub dwa zdania w rodzaju: niniejszym oświadczam/potwierdzam, iż w dniu ………… zawarłem umowę pożyczki z ………… na kwotę …………, którą to sumę zobowiązuję się spłacić do dnia …………

Miałoby to niewątpliwie moc i znaczenie, gdyż albo stanowi to uprawdopodobnienie zawarcia umowy lub też samą umowę pożyczki (zależnie od interpretacji), co z kolei znacznie ułatwiłoby ewentualne postępowanie sporne.

Kolejna możliwość to spisanie tej umowy pożyczki. Tu również wystarczy krótkie pismo, w którym będą zawarte strony umowy, stwierdzenie, iż pożyczkodawca pożycza pożyczkobiorcy sumę …………, którą to sumę pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać w terminie …………

Inną opcją jest podpisanie weksla, to już forma, która najbardziej ochroni Pana interesy, jednakże z tego względu jest często niechętnie przyjmowana przez dłużników.

Ewentualnie może on pokwitować odbiór sumy ………… wręczonej tytułem pożyczki.

Są to możliwości, jak najbardziej korzystne dla Pana, jednakże każda z nich wymaga porozumienia, współpracy z pożyczającym, gdyż w przypadku każdej z nich musiałby złożyć swój podpis.

Jeśli chodzi o pisma, które nie wymagają jego udziału, zakres możliwości jest zdecydowanie mniejszy.

Może Pan sam spisać oświadczenie, iż pożyczył mu Pan pieniądze, a termin spłaty należności upływa …………

Może Pan wysłać wezwanie do zapłaty, w którym zawarta będzie informacja, iż w dniu ………… zawarta została umowa pożyczki na kwotę …………, której termin płatności upłynął w dniu ………… Tymczasem pożyczający do tej pory nie spłacił swojego zadłużenia, które jest już wymagalne. W związku z tym wzywa Pan do zapłaty w terminie 7 dni pod rygorem wszczęcia postępowania sądowego.

Jeśli dłużnik chce jakoś współpracować, nie ma wówczas problemu, gdyż istnieje kilka wyżej wymienionych opcji. Jeśli zaś nie będzie chciał nic podpisać, wówczas tak naprawdę pozostają do dyspozycji wyciągi z kont bankowych, wezwania do zapłaty, ewentualnie jakaś korespondencja, czy to elektroniczna, czy sms-owa, która też może być dowodem w sprawie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Żądanie spłaty całej pożyczki w rodzinie

Kilka lat temu mój wuj udzielił mi pomocy finansowej w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na budowę domu. Pieniądze zostały wypłacane...

Wpis w BIK mimo spłacenia kredytu, co robić?

Jesienią 2004 r. dokonałem zakupu na raty (10 rat) produktu za sumę około 2800 zł. Raty spłaciłem w terminie. W grudniu  2016 r. bank...

Jak zabezpieczyć rodzinę przed długami alkoholika?

Mój teść jest alkoholikiem, nie wyraża zgody na leczenie, więc mamy w planach zgłoszenie go do komisji alkoholowej w MOPS-ie. Jego choroba trwa od...

Zadłużona babcia

Mam problem z zadłużoną babcią. Otóż babcia pozaciągała szereg kredytów. Nie wiem, ile dokładnie, gdyż wszystko ukrywała przed rodziną. Ostatnio...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »