Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dłużnik uchyla się od zapłacenia zadłużenia - co zrobić?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2022-03-21

Jest sprawa u komornika o należność pieniężną. Dłużnik uchyla się od zapłacenia zadłużenia i robi wszystko, żeby nie spłacić wierzyciela. Dłużnik ma ziemię w dzierżawie, na umowę ustną. Czy komornik może: sprzedać tę ziemię, przepisać na wierzyciela lub zrobić cokolwiek innego, aby odzyskać zadłużenie? Proszę o informacje co zrobić aby odzyskać pieniądze od dłużnika.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dłużnik uchyla się od zapłacenia zadłużenia - co zrobić?

Czynności komornika wobec uchylającego się dłużnika

Ma Pan dużo racji w swoim stanowisku, ale też procedury niestety ściśle określają co komornik i z jakiego powodu może zrobić. Nie wiem, jak brzmiał wniosek do komornika w sprawie, o której Pan pisze. Co do zasady w przypadku zwykłego wniosku o egzekucję komornik rozpoczyna od prostego sprawdzenia stanu majątku dłużnika, w tym także od rozpytania go o majątek. Zgodnie z art. 801 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu:

1) ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną;

2) wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku”.

Jeżeli w wyniku tych działań nie uda się ustalić majątku, wówczas, zgodnie z art. 8012 wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia.

Egzekucja z nieruchomości dłużnika

To, co ważne jeszcze do wyjaśnienia tu na wstępie, to to, że egzekucja z nieruchomości prowadzona jest na wyraźny wniosek wierzyciela. Według art. 799 wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika. Zgodnie z art. 921 egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Wniosek o egzekucję

Komornik ma obowiązek zebrać informacje o majątku dłużnika, co wynika z art. 801, który już cytowałam wyżej. Pomimo jednak ustalenia, że jest nieruchomość. nie może skierować przeciwko niej egzekucji, co wynika z także już cytowanego art. 799. Powinien jednak w mojej ocenie wyraźniej skazać wierzycielowi, jaka to nieruchomość i że może on złożyć wniosek o egzekucję. Tutaj wprawdzie postąpił zgodnie z regułą i kazał oświadczyć się, co robić dalej w terminie dni. Te 7 dni to właśnie czas na złożenie wniosku o egzekucję z nieruchomości, której dane komornik może ustalić na podstawie rejestrów, do których posiada dostęp. I taki wniosek wierzyciel powinien złożyć.

Wierzyciel nie ma obowiązku szukania wiadomości o dłużniku. Może złożyć wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika. Jeśli jednak sam ma pewne dane to podanie ich komornikowi po prostu ułatwia i przyspiesza egzekucję.

Egzekucja z nieruchomości oddanej w dzierżawę

W takim przypadku prowadzona jest egzekucja z całego gospodarstwa. Wniosek w dowolnym czasie może złożyć wierzyciel jako wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Warto wtedy także dodać, że w przypadku ustalenia, iż nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, wniosek dotyczy wszystkich nieruchomości, które je tworzą. Trzeba jednak przyznać, że w przypadku długu w niewielkiej wysokości w stosunku do wartości nieruchomości egzekucja z całego gospodarstwa rolnego może okazać się nieracjonalna, a organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Pytał Pan także, czy w ogóle możliwa jest egzekucja z nieruchomości oddanej w dzierżawę. Oczywiście, że istnieje taka możliwość. Własność nieruchomości bowiem nadal pozostaje przy dłużniku i jest zbywalna. Problemem jest, kto kupi nieruchomość obciążoną dzierżawą, skoro sam chce uprawiać rolę.

Zmiana komornika

Reasumując, w mojej ocenie znajoma powinna złożyć do komornika wniosek o egzekucję z nieruchomości, powołując się na ustalenia komornika. Można także zrezygnować z tego konkretnego komornika. Trzeba wycofać wniosek o egzekucję i zażądać zwrotu tytułu wykonawczego. Nowy komornik także powinien działać na terenie sądu okręgowego, na terenie którego położona jest nieruchomość. Do nowego komornika należy od razu złożyć wniosek o egzekucję z konkretnych źródeł, w tym z nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »